Kontext Trumpova vítězství a jeho inauguračního projevu

Avatar
Původní autoři

Oleg Rybníkář
25.1.2017

Euroatlantický establishment je celý říčný, že Trump je proruský agent, a to jenom protože říká, že se chce chovat k Rusku, stejně jako k ostatním partnerům, férově. 


Jsou to lidé, kteří si snad myslí, že je v americkém zájmu chovat se k ostatním státům jako burani. Myslejí si, že je v americkém zájmu rozvrátit Afghánistán, Líbyi, Sýrii, a vůbec všechny státy na Blízkém východě, uvést do rozvalin Ukrajinu, a další zhovadilosti. To však není v zájmu USA, naopak, USA, jakožto státní instituce i společenství lidí, na tom tratí. Je to jen a jen v zájmu těch, kteří na USA parazitují a na jejich úkor, na úkor poškozování jejich zájmuů, si sami pakují svoje bankovní konta a rozšiřují nemovitý majetek, a to tím, že tyto rozvrácené státy vytunelovávají a rozkrádají. A řekněme si, že oni parazitují nejenom na USA, ale na celém světě. Jsou to ti, kteří se schovávají za původně ušlechtilá hesla lidských práv, svobody a demokracie, která však svým jednáním a chováním totálně vyprázdnili. Tak pro tyto parazity je Trump a jeho snahy, pokud bude plnit byť jen desetinu ze svých slibů, velikou hrozbou. To je ten důvod, proč na jeho volební vítězství a s volebními sliby konzistentní inaugurační projev reagují tak děsivou hysterií.

Posledních pár desetiletí jsme byli nucení se smutkem sledovat a zvykat si na to, že tito parazité, spojení pod povrchem okem neviditelnou sítí vzájemné podpory, zneužívající jimi ovládnuté státní struktury, a to zejména mocenské a silové, souhrnně nazýváni jako Deep State, v češtině jako stát ve státě nebo stínový stát, neustále vítězili a ve svém hrabivém úsilí jsou stále úspěšní. Ale nastal zlom. Jimi zkorumpovaná mainstreamová informační média, která jsou velmi mocným nástrojem v jejich rukou při vymývání mozků voličů, která si zvykla na to, že mohou svým čtenářům a divákům a posluchačům, neboli souhrnně voličům, postupně po kapkách vkládat do zpravodajství lživé zprávy, neboli fake News, a postupně dávky těchto fake News zvyšovali a zvyšovali, až překročili Bod zlomu. Když poměr fake News vůči pravdivému zpravodajství překročil kritické množství, stalo se, že ztratili důvěryhodnost i u kritického množství voličů. Samozřejmě k tomuto procesu přispěla i existence alternativních informačních zdrojů. Tím, že zkorumpovaná lživá mainstreamová média ztratila důvěryhodnost, se silně oslabila jejich funkčnost a použitelnost pro jejich chlebodárce. Oni to již tuší, ale zatím to ještě nezjistili zcela. Setrvačnost je zrádná, ale nepochybně na to časem přijdou. Zatím jsou jenom úplně zmatení, když jim nevycházejí jejich prognózy a průzkumy veřejného mínění, samozřejmě za peníze zfalšované průzkumy veřejného mínění. A je to vrcholně udivuje, neboť zapomněli, že si ty výsledky toho výzkumu veřejného mínění sami zaplatili a koupili, a zapomněli na to, a nakonec jim sami uvěřili, stejně jako řada, možná i většina, zkorumpovaných presstitutů, která uvěřila svým vlastním lžím, respektive oni uvěřili lžím svých kolegů, které dál opakovali a šířili, neuvědomujíc si snad, že tak spoluvytvářejí zcela falešnou virtuální realitu. Pravdivé informace, podávané nezávislými, většinou zcela amatérskými, zdroji, což je modernější obdoba technologicky pokročilejšího samizdatu, pak označují za cizí, a samozřejmě nepřátelskou, propagandu. A protože v jejich falešné virtuální realitě má roli nepřítele Rusko, tak je to tedy propaganda ruská.

Takže ve výsledku sledujeme že jedna ze tří noh podpory tohoto prohnilého systému, tj. – korumpující peníze, – formální autorita podepřena státními silovými složkami, a -mozky vymývající mašinérie zkorumpovaných lživých mainstreamových massmedií, se zbortila. Výsledky jsou ohromující. Brexit, americké presidentské volby, v našem malém české rybníčku výsledky našich prezidentských voleb. Ne každý zaznamenal i výsledky prezidentských voleb v Moldávii a v Bulharsku. Je to jev zdánlivě, z našeho pohledu, celoglobální, ale ve skutečnosti se vztahuje jenom na naší Euroamerickou, takzvanou atlantickou civilizaci , respektive společenství států. A čekají nás další volby v sledovanějších lokalitách. Již v tomto roce ve Francii, v Německu, v Nizozemsku, i v Česku. Takovou drobnou zajímavostí na okraji obecného zájmu, ale možná varovný ukazatel dalšího možného evropského vývoje, je, že se to rozhodně nevztahuje na Švédsko. Ve Švédsku totiž volby pro jistotu zrušili. Zatím říkají , že ne na furt, ale jenom do roku 2022, ale to se ještě uvidí. Tato skutečnost nikoho z těch zanícených bojovníků za demokracii neznepokojuje, stejně tak, jako bojovníky za lidská práva vůbec neznepokojuje situace v pobaltských státech, kde statisíce lidí jsou udržováni v režimu tak zvaných neobčanů, mj. bez volebního práva.

Začali jsme Trumpem, tak se k němu zase vraťme. Proč fandit Trumpově heslu Amerika First ? S, přiznejme si trochu pompézním, dodatkem „vrátím moc z washingtonské bažiny do rukou lidu!“. Mnozí si myslí, že to heslo nemůže splnit, a to proto, že by to bylo na úkor příslušníků jeho třídy. Ale ono je to trochu jinak. Kdo byl a stále dosud je „first“? Dosud byli a jsou „first“ ti oligarchové, a to většinou američtí oligarchové, kteří na úkor své Vlasti, svého státu a jeho lidu, prostřednictvím podplacených úředníků nebo sami ve vysoké exekutivní funkci, upřednostňovali svoje vlastní osobní majetkové zájmy. Jako příklad uveďme tzv. balkánskou řeznici a exministryni zahraničí Albright, která po zorganizování rozbombardování Srbska se zmocnila půlky od něj odtrženého údajného státu Kosovo. Dále exviceprezident Biden, jehož syn a mnozí další, po zorganizování kyjevského Majdanu a ukrajinského vládního puče, získali velké majetky na Ukrajině. O Hillary Clinton a jejím podílu na rozbombardování Libye na straně jedné a finančních zdrojích její nadace na straně druhé je možné se dočíst na mnoha místech. Tito a mnozí další jsou ti, kteří tvoří ten takzvaný stát ve státě, neboli stínový stát, resp. Deep State. To je ta vrstva, která parazituje na Americe a ostatně na celém světu. A jestliže Trump tomuto parazitismu do budoucna zámezí, nebo ho alespoň trochu omezí, tak získá pro Ameriku velké zdroje a jako vedlejší účinek zklidnění globálního geopolitického napětí. A této jeho snaze musí každý rozumný člověk stoprocentně fandit.