Orwellovské ministerstvo pravdy jako stranický bankrot a výprodej

Avatar
Původní autoři

Lubomír Man
12. 1. 2017
Původně byl tento údajně dvacetičlenný útvar při ministerstvu vnitra proklamován jako nástroj pro potírání ruské propagandy u nás. Když se však v reakci na tohle jeho poslání začala póry země probublávat otázka, proč by se zde měla potírat jen propaganda jedna a navíc ještě ta, u které se u nás v podstatě nic neví, protože ji média goebbelsovsky zamlčují, a vůbec nic by se nemělo podnikat proti té propagandě druhé,. která z našich sdělovadel řinčí od rána do večera, až nám uši zaléhají a žaludek se nám z jejích lží naruby obrací, ustoupila z debaty o novém útvaru „ruská propaganda“ stranou, a mluví se ve spojitosti s útvarem už jen o potřebě ochrany naší země proti teroristickým a hybridním hrozbám (slovo hybridní hylo zřejmě vybráno proto, že se předpokládá, že nikdo neví, co znamená, ale o to víc může nejen ty nejprostší vylekat).


Proběhla – tuším v pondělí večer – debata v ČT vedená moderátorem Borkem s jistým redaktorem, jehož jméno si nepamatují – a zástupcem onoho nového útvaru. I položil bystrý redaktor zástupci nového útvaru tuto otázku. „Když se vytváří nový úřad děje se tak obvykle proto, že se vyskytly znepokojivé případy, které si zřízení tohoto nového úřadu vyžádaly. Můžete mi říct, jaké znepokojivé případy si vyžádaly zřízení vašeho úřadu?“

Zástupce nového úřadu byl na předloženou otázku připraven a zřejmě jej i čekal, protože v odpověď okamžitě vypálil jakýsi případ – tuším z Ameriky.

„Ale ne, ten úřad se zřizuje u nás, ne v Americe. Tak mi laskavě sdělte případ náš, který by existenci vašeho úřadu zdůvodnil.u nás?“

NÁSLEDOVALO MLČENÍ. ZÁSTUPCE NOVÉHO ÚŘADU SEBOU VRTĚL ALE AŤ OTÁČEL KOLEČKA V HLAVĚ, JAK OTÁČEL, ODPOVĚĎ SE MU Z NÍ NEVYKUTÁLELA.

Takže, vážení! Zřizuje se na českém úřadě, a to ne na úřadě ledajakém, ale přímo na ministerstvu, útvar, který má vzdorovat teroristickým a  hybridním hrozbám v ČR (od čeho je tedy policie a vůbec všechny bezpečnostní složky?), a jeden z nejodpvědnějších úředníků tohoto nového útvaru (jiného by útvar do ČT přece nevyslal), netuší, na základě jakých konkétních skutečností či případů se jeho útvar zakládá. Nemůže si prostě zaboha vzpomenout.

Co to dokazuje? Dokazuje to jediné: Že skutečným motivem založení útvaru nejsou hrozby, ať už teroristické či hybridní, ale že výhradně a jedině platí to první, co se při jeho zakládání vyhlašovalo jako jeho smysl – a pak se to z taktických důvodů a možná i jen na čas odložilo stranou. Čili že jde o nástroj na potírání tzv. ruské propagandy. Ale protože už ten název propaganda je součástí propagandy strany druhé, té protichůdné, řekněme si, že vpravdě jde o nástroj na potírání veškerého ruského názoru v naší zemi.

Určitě se teď údivem poposednete, protože dobře víte, že tenhle názor byl z našich médií vyhnán už před řádkou let – a to tak důkladně, že např. to. co řekl Putin při zahájení jednání OSN vNew Yorku, jsme dne s to dovědět se jedině z mailů, které nám ze zahraničí posílají s námi spříznění lidé, jakou jsou třeba P.C.Roberts, či Noam Chomsky. U nás se o takovýchto nicotnostech a zlovolnostech zásadně mlčí.

Takže by to takto mohlo být z hlediska našich současných mocipánů v pořádku, kdyby zde ovšem nebyla ona věc s už zmíněnými maily ze zahraničí – a tedy s internetem. Tam totiž, v jakémsi podzemí, do kterého byli zahnáni všichni ti podivní lidé, kteří nedokáží strávit onu zásadní neokonzervativní ideu o USA jako jediném povoleném světovém hegemonu, se maily Robertsů, Chomskych a podobných lidí zveřejňují, a dokonce i hlasy přímo ruské je zde možno si přečíst. Což všechno by ještě nebyla ta pravá hrůza, kdyby státní úřady prostřednictvím svých výzkumných agentur nezjistily, že lidé stále méně věří tzv. mainstreamovým médiím, a informace bytostné a nevylhané vyhledávají stále více a více právě na tom zatraceném internetu.

Čímž ovšem jedna a u nás též jedině povolená pravda euroatlantická a neokonzervativbní trpí, stává se neúčinnou, což pochopitelně nelze natrvalo trpět a je nutno se tomu internetovému podzemí

kouknout na zoubek. A pak jednotlivé internetové weby – a to právě na základě zjištění a dobrozdání nového útvaru – jeden po druhém rušit. Jinak se z toho názorového bince a nejednoty národa nevyhrabem.

Takže pro tohle, milý čtenáři, zde máme nový ministerský útvar, který ve své knize 1984 prorocky předpověděl britský spisovatel George Orwell a nazval jej ministerstvem pravdy. Ten bude v budoucnu rozhodovat o tom, co je pravda, a jen tato pravda, úředně za pravdu uznaná a orazítkovaná, nám může být ke čtení, k poslechu či k dívání předložena. Ona z nás vytvoří jednotný šik, který bude i jednotně i správně pochodovat.

A u zrodu toho nového naplánovaného pořádku – a to je pro mě a zřejmě i pro mnohé z vás vůbec nejtragičtější – stojí vláda se sociálně demokratickým premiérem, a nový útvaru má ve své ministerské gesci sociálně demokratický ministr.

Nevím jak vy, ale já to vidím jako ukázkový stranický bankrot a výprodej, neřeknu-li zrovna zradu.

Ale docela jankovitě se mi to slovo tlačí do jazyka.