P.C.Roberts: Co Obama míní ruskou hrozbou

Avatar
Původní autoři

15. 1. 2017   PaulCraigRoberts
Co má Obama na mysli, když tvrdí, že „Moskva stále představuje neobyčejnou a výjimečnou hrozbu národní bezpečnosti a zahraniční politice Spojených států?“
Nemíní tím, že je Rusko hrozbou v běžném smyslu toho slova. Abychom tedy pochopili, co Obama míní hrozbou, musíme porozumět tomu, co je podstatou zahraniční politiky USA. Tou politikou totiž je natrvalo ustavit americkou nadvládu (hegemonii), nad celým světem..


Rusko a Čína jsou velké země, rozhodnuté uchovat si suverenitu a neupadnout do amerického nevolnictví. A protože se cítí být imunní vůči hrozbě amerického napadení a samy mají schopnost zničit svými nukleárními zbraněmi celé území Spojených států, dokáží se Washingtonu postavit v těch případech, kdy se jeho prosazování hegemonie nad světem dostává do konflktu s jejich vlastními národními zájmy.

To je tedy to, co Obama míní, když říká, že Rusko je hrozbou pro zahraniční politiku Spojených států.

Překlad: Lubomír Man