Spoločné vyhlásenie Iránu, Ruska, Turecka o výsledkoch medzinárodnej schôdzky o Sýrii v Astane, 23.-24. januára 2017

Avatar
Původní autoři

31. 1. 2017    zdroj
Delegácie Iránskej islamskej republiky, Ruskej federácie a Tureckej republiky v súlade so Spoločným vyhlásením ministrov zahraničných vecí, v Moskve 20. decembra 2016, a s rezolúciou č. 2336 Bezpečnostnej rady OSN:
– podporujú začiatok rokovaní medzi vládou Sýrskej arabskej republiky a ozbrojenými opozičnými skupinami, ktoré sa začali 23. a 24 januára 2017 v Astane;

– vysoko oceňujú účasť špeciálneho vyslanca Generálneho tajomníka OSN pre Sýriu na uvedených rokovaniach a jeho pomoc pri ich organizovaní;

– potvrdzujú svoju podporu suverenite, nezávislosti, jednote a teritoriálnej celistvosti Sýrskej arabskej republiky ako multietnického, multikonfesionálneho, demokratického štátu bez delenia podľa náboženskej príslušnosti, ako to potvrdzuje Bezpečnostná rada OSN;

– vyjadrujú presvedčenie, že sýrsky konflikt sa nemôže urovnať vojenskou cestou a jeho riešenie je možné výlučne v rámci politického procesu, vychádzajúceho zo všestranného plnenia rezolúcie č. 2254 Bezpečnostnej rady OSN;

– využívaním svojho vplyvu na strany konfliktu konkrétnymi činmi budú napomáhať konsolidáciu režimu zastavenia paľby, ako sa to uvádza v dohodách, podpísaných 29. decembra 2016, a ako to potvrdzuje rezolúcia č. 2336 (2016) Bezpečnostnej rady OSN,

– prispievať k minimalizácii porušovania dohôd, zníženiu násilia, upevňovaniu dôvery, zabezpečovaniu rýchleho a neblokovaného prísunu humanitárnej pomoci v súlade s rezolúciou č. 2165 (2014), ako aj k ochrane a voľnému pohybu civilistov v Sýrii;

– prijímajú rozhodnutie vytvoriť trojstranný mechanizmus monitorovania režimu zastavenia paľby a zabezpečiť jeho absolútne dodržiavanie, odvrátenie akýchkoľvek provokácií, ako aj určenie všetkých podmienok zastavenia paľby;

– opakovane vyhlasujú svoje rozhodnutie spoločne bojovať proti ISIL/DAEŠ a organizácii
An-Nusra a robiť rozdiel medzi nimi a ozbrojenými opozičnými zoskupeniami;

– vyjadrujú presvedčenie, že je nevyhnutné čo najskôr aktivizovať úsilie na pokračovaní rokovacieho procesu v súlade s rezolúciou č. 2254 Bezpečnostnej rady OSN;

– zdôrazňujú, že Medzinárodná schôdzka o Sýrii v Astane tvorí efektívnu platformu na priamy dialóg medzi vládou a opozíciou v súlade s požiadavkami rezolúcie č. 2254 Bezpečnostnej rady OSN;

– podporujú ochotu ozbrojených opozičných zoskupení zúčastniť sa na ďalšom kole rokovaní medzi vládou a opozíciou, ktoré sa bude konať 8. februára 2017 v Ženeve pod dohľadom Organizácie Spojených národov;

– naliehavo vyzývajú všetkých členov medzinárodného spoločenstva, aby podporili politický proces, s cieľom čo najskôr uskutočniť všetky kroky, odsúhlasené v rezolúcii č. 2254 Bezpečnostnej rady OSN;

– vyjadrujú rozhodnutie spolupracovať na platforme Astany pri riešení konkrétnych otázok politického procesu, uskutočňovaného pod vedením a z iniciatívy samotných Sýrčanov za spolupráce Organizácie Spojených národov, s cieľom prispieť svojou hrivnou do úsilia svetového spoločenstva plniť rezolúciu č. 2254 Bezpečnostnej rady OSN;

– vyjadrujú vďaku prezidentovi Kazašskej republiky, Jeho Excelencii Nursultanovi Nazarbajevovi a celkove kazašskej strane za organizáciu Medzinárodnej schôdzky o sýrskom urovnaní v Astane.


Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike