Terminologie pro paní Romancovovou a její partu

Avatar
Původní autoři
Eva Romancovová

– vlk –
10. 1. 2016  Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Na ministerstvu vnitra, jak jistě víte, od Nového roku funguje speciální odbor boje proti dezinformaci s  názvem Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Vede ho jakási Eva Romancovová. Vzhledem k  tomu, že podle v  celé ČR existuje jen 5 Romancovových a 6 Romancovů a  všichni žijí jen v Praze, jistě nelze předpokládat, že nejde o  příbuznou politického geograf Michaela Romancova z  katedry Mezinárodních vztahů a evropských studií UK! To se u nás přece nepěstuje! Že by jeden hlavních demagogů, kteří jsou Českou televizí pokládáni za nezpochybnitelné experty ačkoli míra jejich ověřitelných sdělení má s velkými problémy kvalitu příslovečného Radia Jerevan, protlačil svou příbuznou a zejména do pozice hlavní vykladačky jediné správné pravdy v zemi? No něco takového je určitě vyloučeno! To by jistě neudělal!

Soucítím s paní Romancovovou. Musí být hrozné, když se ráno probudí a  uvědomí si ten gigantický úkol, který ji zase dnes čeká – nacpat do hlav 10,5 milionů naprostých blbců, co je a není správné! Za ty blbce se rozhodně neomluvím – jen blbci totiž mohou platit její ouřad a  jeho zaměstnance! A je to financováno z našich daní….

Což nemění nic na tom, že ten její úkol je opravdu pro titány! Dostat jediný správný názor do každé hloupé palice…. A  znova každý den! Vím, co je za šichtu vydávat každý den Kosu. Bestii je nutno vždycky znovu nakrmit. Jenže to je trapná mrňavost. Ona má zodpovědnost za 10,5 milionu mozků, tak aby, pokud možno, ani jeden jediný nezačal pochybovat!

Ale jak známo a  jak říká klasik

malý ten,
kdo má jen malý cíl.

A to ona rozhodně není viz rozhovor s  tou osobou zde.

Mohl bych paní Romancovové doporučit, aby si důkladně, pomalu a hlavně několikrát přečetla můj Editioral 2017. Aby dopředu věděla, jak asi dopadne a jak skončila moje snaha cosi vysvětlit. Na základě naprosto jasných a zřejmých faktů. Kdyby náhodou došla k  závěru, že Kosa je také Kremlem placený a  šéfovaný dezinformační zdroj, pak bych si dovolil jí upozornit, jak „uspěl“ kdysi, ohledně jistého radaru, nějaký Klvaňa, který od tehdejšího premiéra dostal speciální pověření a titul Mr. Radar. Jistě ho zná.

Soucítím s ní! Proto jsem se rozhodl jí pomoci! Nezištně! Její práci, kterou bych nechtěl dělat za žádné peníze na světě, protože některé opravdu /hodně/ smrdí, i  když císař Vespasianus a  velmi mnozí po něm tvrdili, že nikoli, sice mám osobně za cenzuru a  fízlování, ale připouštím, že se mohu plést, už dávno a  dávno vím, že nejsem nejchytřejší na světě, ale je prostě vyčerpávající. Tudíž ji chci ulehčit život. Jak jsem řekl – nezištně.

Kdosi mi poslal určitý výkladový slovníček. Je patrně původem z  amerických zdrojů. Vždycky je jako první uveden špatný, dezinformační a dezinterpretační termín a v tom druhém pak ta jedině správná a  přípustná varianta. Protože ten odbor jedině správné pravdy má „jen“ dvacet, někdo by mohl říci fízlů, jiný čmuchalů, ještě jiný cenzorů a  někdo ještě zlolajnější – inkvizitorů, což zásadně odsuzuji – já používám označení pravdohledač nebo lžiodhalovač, což je zoufale málo, musí nutně používat strojovou analýzu. Proto ten slovníček, který jsem z té původní amerikanizované verze lehce upravil a aktualizoval, jí dobrovolně a bezplatně nabízím jako pomůcku. Pokud o ty nesprávné termíny doplní seznam hledaných závadných termínu, může hned jedině správnými výrazy strojově vydat opravu dezinformace!

Jsem si vědom toho, že onen výkladový slovníček je hrubě nedostatečný a příliš malý, ale více jsem toho zatím nestihl. A  ostatně – ať si paní vrchní pravdohledačka či vrchní lžiodhalovačka trochu popracuje a nějak taky trochu zaslouží výplatu. Ty prachy sice budou smrdět dál, ale jí osobně třeba po fialkách.

Zde je částečný překlad používaných eufemismů. Za účelem budování míru musíme používat správné pojmy ve sloupci vpravo.

Ale vím, že to, co nabízím je skutečně velmi a velmi nedokonalé. Vrchní lžiodhalovačka to má skoro neřešitelně složité. Myslím, že nemám zrovna malou fantasii, ale rozhodně netuším, jak si případně poradí s  ruskou dezinformační kampaní v případě, že zase nějaký Colin Powell bude v Radě bezpečnosti OSN předvádět jasné a  nezvratné důkazy o  tom, že nějaký nový Saddam disponuje atomovými zbraněmi a  je nutno jej dobombardovat do doby kamenné!!! To tedy nezávidím! Ale nyní už ten překladový slovníček…

Nesprávný výraz Správný výraz
Mír Permanentní předběžné nepřátelství
Nevyprovokovaný útok USA Preventivní úder
Agresivní válka řešení konfliktu nebo sporu,  zavádění  demokracie, trvalé  svobody, atd.
Permanentní agresivní válka Vleklý spor
nálety na  cizí stát bez  vypovězení  války Šíření demokracie, resp. humanitární  bombardování
Odpor jednotlivců proti agresivní válce Terorismus
Skupinový odpor proti agresivní válce ruka Moskvy
Národní odpor proti agresivní válce Teroristický / darebácký stát
Mnohonárodní odpor proti agresivní válce Osa zla
Politický vůdce v čele odporu agresivní válce Diktátor, tyran
Vojenský vůdce odporu proti agresivní válce polní velitel, válečný lord, vůdce  teroristů
Jakýkoliv muslim, který nedůvěřuje agresivní válce al-Káida
Jakýkoliv člověk, který nedůvěřuje agresivní válce  Putinův  troll
Ministerstvo, které hájí agresivní válku Ministerstvo obrany
Invaze k podpoře agresivní války Vniknutí
Oběť agresivní války Ilegální bojovník
masové  nasazení  armády včetně  těžkých  zbraní  v  občanské  válce u  našich odpůrců teroristická operace
masové  nasazení  armády včetně  těžkých  zbraní  v  občanské  válce u  našich spojenců antiteroristická operace
Zbraně agresivní války Politické nástroje
Masivní financování agresivní války Vylepšena ochrana vojenských sil
Populární podpora agresivní války Demokracie
Masivní financování bohatých výrobců zbraní Podpora našich branných sil
Genocida Oslabení nepřítele
náš mrtvý voják Neoperativní osoba
Vraždit Neutralizovat
Útok Obrana
Fakta. důkazy, objektivní realita, únik nepříjemných a kompromitujících informací na veřejnost Nepřátelská propaganda
Vykradení přírodního bohatství Instalace funkční  demokracie
Násilná opatření, která umožní bohatým zlodějům další krádeže Národní bezpečnost
Vojenská cenzura Armádní reportéři (míněno pod ochranou armády)
Zničení civilní infrastruktury Asymetrické válečnictví
Zničení životů civilistů politováníhodné  ale nutné kolaterální ztráty
Když bomba mine cíl a zničí dům sirotků Neuvážená kartografická chyba
Psychopatičtí žoldnéři v našich  službách Bezpečnostní jednotky
Vězení, vazba Zadržení
Vězeň Zadržený
Mučení Výslech
Ilegální šmírování  občanů nutná ochrana před teroristy
Zpochybňovat válku Nechovat se jako demokrat, nedostatek vlastenectví, podlehnout  ruské propagandě
Ptát se na vraždění Plivnout a utéct (v originále cut and run, doslova seknout a utéct, pozn. editora)
Ptát se na kvalitu vlády Nedostatek patriotismu, vměšování  Ruska do  našich vnitřních záležitostí
Mnoho lidí klade otázku na kvalitu vlády  výsledek ruské dezinformační kampaně
Apatie, ignorance veřejnosti Důvěra spotřebitelů
neufinancovatelný dluh, kvantitativní uvolňování, atd nutné opatření  k nastartování  ekonomiky
 ústava, Ženevské konvence Podivné a zastaralé dokumenty
Atomovku hodíme kdykoliv a na kohokoliv Všechny možnosti zůstávají otevřené
civilisté Měkké cíle
Když se kácí les, létají třísky. No a co? Nelze klást rovnítko mezi morálku a hlavně  činnost našich vojáků a teroristů
Izraelité, kteří násilím vyhánějí Palestince z Palestiny Osadníci
Mlžení, odvádění od tématu než připravíme další útok Mírový proces (který nikdy nekončí, neboť jde o pokračující „proces“)
Oslepené, zmrzačené, na kousky roztrhané dítě, které se omylem dostalo do cesty naší agrese Lidský štít
Zdi na  americko mexické nebo na izraelsko palestinské   hranici Bezpečnostní plot
Ploty  na  madarské hranici antihumánní   (berlínská) zedˇ, neslučitelná s  naší demokracií a hodnotami
muslim Islámský fanatik nebo islamofašista
Stovky  tisíc  civilních  obětí ve  Vietnamu, Iráku, Afghanistánu atd. Kolaterální  ztráty
Civilní oběti v  Allepu Genocida  a válečný  zločin
Klást otázky ohledně americké finanční podpory Izraeli Antisemitismus
neschopnost  vládnoucích  elit  vysvětlit  svou politiku  občanovi  důsledek  agresivní Putinovy propagandy

Mimochodem do debaty ohledně existence ouřadu Jediné nejsvětější pravdy nevstoupil onehdá nikdo menší než český ministr kultury za sudetoněmecký landsmanschaft -Herman. S  grácií sobě vlastní. Budu jej citovat:

„Anonymní stoce zahořklé nenávisti a šíření zloby je třeba stanovit jasná pravidla. Každý má právo na názor i na jeho vyjádření, ale musí být ochoten si za ním také stát, a ne se skrývat za neprostupnou stěnu anonymity. Právě to umožňuje radikalizaci a infikování společnosti,“

Musel jsem to vyvěsit, abych vás upozornil, kam vlastně dobrovolně vstupujete a  za co nás všechny někdo jako tenhle, který nejprve zběhnul od víry svých otců, aby následně i  od nového boha a v konečné fázi od zájmu státu a národa, považuje – za stoku!

Pokud jsou zde čtenáři, kteří jsou voliči lidovců, dovoluji si je požádat, aby si tenhle Hermanův výrok na jejich a dresu pamatovali, až koncem podzimu přistoupí k  volební urně!

A podobně vyzývám zdejší voliče Andreje Babiše, aby si vzpomenuli před volbami co ANOšéf nedávno pronesl na adresu Hermana:

“Herman mě podpořil v Letech, já jeho s dalajlamou.”

Takže i pro Babiše jsme /jste vlastně stoka, které je třeba dát jasná pravidla! A  Romancovová je vlastně jen čistička té stoky….
 
Dodatek 1
A propos – tady osobnosti paní Romancovové kdosi věnoval celý blog… Asi ta paninka bude zajímavější, než jsem myslel. Nicméně i  tak jsem rozhodnut jí dnes nezištně pomoci.

Dodatek 2
Tenhle příspěvek jsem odsouval více než týden. A tudíž se nabalují stále nové a nové věci. V neděli opět zaperlila Kalouskova Kabrhelka Langšádlová. Dala rozhovor Parlamentním listům. O tom, že tahle osoba bez vlastního názoru, odezírá ze rtů svého velkého vůdce stejně, jako kdysi ona bájná designovaná zástupkyně všech českých a  tehdy i slovenských soudružek mamin ze rtů Gustáva Husáka, se nemusíme přesvědčovat. Samozřejmě, že je všemi deseti za útvar Jediné nejsvětější pravdy, protože pravdu přece u nás už už hodlá zadusit ruský troll.

Přirozeně, že popírá, že to je zárodek restriktivního šmírovačně donucovacího systému. Aby následně vyjevila následující perlu – budu citovat:

Myslíte ale, že lidé, kteří dejme tomu těmto dezinformacím či ruské propagandě věří, změní své názory na základě tohoto centra?

To nejsem v tuto chvíli schopna posoudit, protože centrum začíná teprve pracovat. Ale myslím, že kromě tohoto centra mají být aktivní i státní zastupitelé a soudy. Protože jsou to jenom soudy, které by měly zasahovat například při rušení těchto webů. Samozřejmě i policie a státní zastupitelství. 
 
Takže Kabrhelka Langšádlová chce mobilizovat policii, prokuraturu, soudy. Kvůli nepohodlným webům! Přiznávám, že ji chápu. Kdyby totiž tohle bylo mohlo fungovat už za vlád, jichž byla účastna Kalousek-partaj, nikdy nemohlo dojít ke kauze CASA, Skarta, Šiška, Drábek nebo pádu Nečasovy vlády!!! A  je dokonce velmi pravděpodobné, že Kalousek-partaj by při  “správné práci“ policie, státního zastupitelství a  soudů nebyla na pokraji politické smrti.

Tudíž nezávislý internet se má, kdyby tahle dámička a  její stranička měly ještě někdy nějakou rozhodovací pravomoc, na co těšit!

To ovšem není zdaleka všechno! Ona „myslí“ i  na běžného občana!!! Hodlá pro něj zavést (netuším zda povinně, ale nejspíš ano, protože jinak by to ztratilo smysl), v  horším případě PŠM*/, v  lepším VUML**/. Viz následující citát:

Politolog Lukáš Jelínek, ač chápe důvody zřízení tohoto centra, má obavu z toho, že Češi jsou mimořádně hákliví na to, když jim někdo vnucuje nějaký názor. A raději by investoval peníze do výuky občanské výchovy a společenských věd. Vy máte besedy i se studenty, co si o tom myslíte?

Jedno nevylučuje druhé. Jsem dlouhodobě velkým zastáncem občanského vzdělávání, které by se nemělo týkat pouze působení ve školách. Ale potřebujeme občanské vzdělávání tak, jak ho mají v mnoha evropských státech. Velmi úspěšně ho mají v Německu či Nizozemsko. Potřebujeme se, ať už politici, tak i občané, voliči, v této oblasti ještě hodně vzdělat, abychom rozuměli fungování demokracie a měli vyvinutější kritické myšlení a právě podobným.
 
Uznejte – to nemá chybu!!! Tak Německo a Holandsko nám budiž příkladem! Mám si to vysvětlovat tak, že nás paní, bohužel, poslankyně, hodlá obecně podrobit nejdříve nějaké takové denacifikaci, než začne VUML? Ale ono je to lhostejné. Kabrhelka asi nezaregistrovala, natruc tomu příkladnému vzdělávání občana v Germánii a Nizozemí, že za Šumavou je aktuálně velkým politickým fenomem AfD, které se v poslední době CDU i CSU snaží vzít agendu a  že v nejsilnější tulipánovou politickou formací po letošních volbách bude nejspíš Wilders. No na druhou stranu – nějaký kurs politické osvěty by možná nebyl úplně od věci – pokud do příští sněmovny přeci jenom projde Kalousek a  ona. Nevylévejme s  vaničkou Kabrhelčiných šíleností i  dítě rozumné osvěty, která by v konečném důsledku ukončila exhibování Kalousek-partaje a podobných.
Nicméně jsem jí opravdu za ten její, nejspíš nekontrolovaný, výlev vděčný. Bez obalu nám sdělila, k  čemu ten Chovancův útvar má být určen a  co má následovat.
 
Dodatek 3
Kabrhelku Langšádlovou nepochybně musí bolet srdce, když se podívá na Slovensku a  zelenat závistí. Tam už to přeci jenom dotáhli dál. Tam se dala dohromady parta sebevědomých a uvědomělých řiditelů zeměkoule, kteří se ruského trolla nebojí nic a  nastavili mu hrdinně svou hruď a  na portálu Konspirátori, yvtvořili databázi podvratných webů, rozvracejících náš, tedy přesněji – jejich – demokratický systém. Záměrně píši jejich, protože ten můj unese jak jejich psaní tak těch, které se rozhodli zlynčovat. A  cokoli mezi tím. Mimochodem – nevadí jim takhle náhodou, jak raketově roste podpora Kotlebovy Ludové strany? Loni na podzim šli po krku Ficovi, až vygenerovali Kotlebu. Zdá se, že jim nedošlo, nic se nenaučili a  v ničem se nepoučili. Tak holt pomohou Kotlebovi vyhrát příští volby! Jo, měli by neprodleně opálit ten výmysl naší Kabrhelky a na Slovensku taky kvaltem zavést, nejlépe povinně VUML. Nebo aspoň PŠM.
 

Dodatek 4
A  co po těch depresivních řádcích na závěr něco trochu humorného?
Jsem asi poslední, kdo na nezávislých webech má pochopení pro premiéra Sobotku a  stále o něm tvrdím, že je nejlepším polistopadovým šéfem vlády. Nicméně útvar Nejsvětější a jediné pravdy je tedy úder na vlastní solar plexus I.A! To se musí nechat To je téměř stejně dokonalý gag, jaký se kdysi povedl ministru Baudyšovi, když letěl, myslím, že do Švédska, vládním letadlem a vystřelila mu při tom pistole a málem tak sestřelila ten vládní speciál…
Jak je to dávno, co v  reakci na debakl při krajských volbách Sobotka vystoupil s mobilizujícím nápadem, že ČSSD musí najít témata, kterými osloví voličské skupiny mimo svůj tradiční elektorát? Například voliče Pirátů?
Jo útvar Jediné nejsvětější pravdy paní Romancovové jim musí fakt imponovat. Já do Liďáku vzkazuji, že vznikem pelechu pro Romancovovou a spol. udělal socdem maximum možného, aby přišla o podporu vlka a jeho rodiny. Svých tradičních a kmenových voličů.

 – – –

*/ PŠM – Politické školení mužstva (jedna z forem politické agitace mužstva v Československé lidové armádě),

**/  VUML – Večerní škola marxismu-leninismu (druh polVUMLitického doškolování nestraníků za minulého režimu, často povinný pro kandidáty pro přijetí do komunistické strany).