Dva vrcholy demagogie v Poslanecké sněmovně P ČR

Avatar
Původní autoři

 Jiří Jírovec
3. 2. 2017
Poslanecká sněmovna předvedla na dalších dvou příkladech, co umí.
Právo držet zbraň
Snaha plzeňského zelináře dostat právo držet zbraň do české ústavy má dvě možné roviny. První odráží bezmezný obdiv k USA. Druhá pak úsilí zbrojařské lobby dostat snové pravidlo do ústavy.


Podle tohoto amerického zdroje (zde) bylo v roce 2013 v USA zraněno střelnými zbraněmi 84258 lidí. Celkem bylo střelnými zbraněmi zabito 33169 lidí (11208 vražd, 21175 sebevražd a zbytek tvořila neúmyslná zabití). V roce 2014 bylo v USA zabito 32719 lidí při dopravních nehodách.

Ústavní právo držet zbraň znemožňuje jakékoli snahy byť jen částečně omezit ztráty. V USA se může National Rifle Association otevřeně vysmívat presidentu, když populisticky zaslzí a slíbí změnu.

Někteří politici, možná z blbosti, možná za cizí peníze vytvářejí atmosféru strachu. Používají k tomu hrozbu terorismu, kterou doplňují krásnými slovy o národu (heslo “Čechy Čechům” není nic jiného než Trumpova “America first”) a potřebě ochrany “našich” hodnot.

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise

Poslanecké sněmovně byla předložena “Závěrečná zpráva (dále Zpráva) Vyšetřovací komise (dále Komise) Poslanecké sněmovny pro prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Policie České republiky.”

Připomeňme si ve zkratce o co šlo: V druhé polovině května 2016 proběhla proběhla medii zpráva o chystané organizační změně (dále reformě) některých útvarů policie. Základní otázky byly dvě: (1) Proč zrovna teď a (2) Proč tak rychle.

Zpráva se o těchto úvodních okolnostech zmiňuje jen velmi okrajově:

Ředitelé dotčených útvarů byli s organizační změnou seznámeni ve 2. polovině května 2016. O seznámení nebyl pořízen žádný zápis. Představitelé státních zastupitelství s ní byli obecně seznámeni až na konci května 2016, tj. těsně před odesláním referátníku ministrovi vnitra (ten byl odeslán 31. 5. 2016). Rozhodnutí T. Tuhého a Z. Laubeho sloučit oba útvary pod jednotné vedení při tom bylo prezentováno jako konečné a neměnné. Projednávání konkrétních dopadů organizační změny na komunikaci mezi NCOZ a státními zastupitelstvími a na kontinuitu probíhajících trestních řízení započalo až po medializaci organizační změny.”

Slovo “medializace” je použito ve smyslu: “když media nedržela hubu”, bylo nutné alespoň trochu reagovat.

Byla to ovšem ČSSD, která reformu změnu zpolitizovala tím, že odmítala odpovídat na základní otázky. Protože nejlepší obranou je útok, obvinila ze zpolitizování reformy ANO.

Ministr Chovanec podepsal reformu 15.6. 2016 s tímto vysvětlením:

„Rozhodl jsem se organizační změnu v policii dnes podepsat, s účinností od 1. 8.“ Účinnost reformy se tedy odkládá o jeden měsíc. Důvodem odkladu je podle něho „mediální štvanice“, jíž prý policie čelí v uplynulých dnech, a možnost, aby se policisté ÚOOZ měli možnost s reformou důkladněji seznámit.

„Chceme policii sebevědomou, ale také nezávislou. Policie se nestane nikdy divizí Agrofertu. To, co vidíte u hnutí ANO, je hysterická snaha o jakousi hru o policii,“ řekl ministr. (viz zde)

Zopakujme si Chovancův výrok “POLICIE SE NIKDY NESTANE DIVIZÍ AGROFERTU“. To je přece důkaz o politickém pozadí reformy. Můžeme pochopit, že chatrně dostudovaný právník z Plzně neví co říká. Proč to ale nepochopila Komise a místo toho draze a mylně dospěla k závěru, že nešlo o politicky motivovanou reformu?

Dodejme, že Zpráva možné politické pozadí reformy vyvrací výroky Tuhého a Laubeho:

“Policejní prezident T. Tuhý, náměstek policejního prezidenta Z. Laube a ministr vnitra M. Chovanec ve výsleších popřeli, že by příslušné organizační opatření bylo připraveno a realizováno na základě politického zadání.”

Svatá prostoto! To si právník Blažek a členové jeho Komise myslí, že by mu snad podřízení Chovance mohli říct něco jiného?

Ještě před ustavením Komise došlo k pokusu dopátrat se pravdy:

“Dne 23. 6. 2016 byla svolána schůze Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny, na kterou byli pozváni na organizační změně zainteresovaní zástupci policie a státního zastupitelství. Jediným bodem programu, který nebyl schválen, byla právě zmíněná organizační změna.”

Neschválení programu schůze Výboru lze považovat za další důkaz politizace celého procesu. ČSSD nedovolila, aby program prošel a na chvíli bylo vymalováno.

Architekt reformy, náměstek Zdeněk Laube, skončil 19.9. 2016 ze zdravotních důvodů u policie. Nicméně zůstal Chovancovým poradcem a od 1.1. 2017 se stal ředitelem inspekce České pošty. To je docela pěkný politický manévr, protože otec reformy se může nadále vymlouvat, že nemá se svým dítětem nic společného. Má tak někdo štěstí, že se najde ředitelské místo, které není tak náročné jako náměstkování.

“Samotnému zřízení komise předcházela řada více či méně nepodložených dohadů a úvah o příčinách a důvodech připravované organizační změny spočívající ve sloučení policejních útvarů s celorepublikovou působností, konkrétně Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (dále jen ÚOOZ) a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (dále jen ÚOKFK), která byla silně medializovaná sdělovacími prostředky pod nesprávným názvem reorganizace policie.”

Zmíněné dohady jsou pochopitelné, protože ministr ani policejní ředitel nebyli ochotni cokoli vysvětlovat.

“Prověřovaná organizační změna spočívala ve sloučení ÚOOZ a ÚOKFK do Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem (dále jen NCOZ), čímž byla zřízena tzv. střechová řídící struktura: ředitel – náměstci – ředitelé sekcí. Odbory ÚOOZ a ÚOKFK odpovědné za prověřování a vyšetřování trestné činnosti byly beze změn v náplni činnosti zařazeny pod jednotlivé sekce.

Podle vyjádření policejního prezidenta Tomáše Tuhého i jeho bývalého náměstka Zdeňka Laubeho měla tato změna umožnit pružnější reakci vzniklého útvaru na vývoj kriminality a provádět v nich v případě potřeby další organizační kroky včetně zpřesnění nebo změny náplně činnosti jednotlivých sekcí.”
Zjevně šlo o špatně připravenou akci. Bylo nutno zviditelnit ČSSD před krajskými volbami a dát najevo její silnou ruku. To se ovšem nepovedlo. To, že šlo o politicky motivovanou akci naznačuje i následující pasáž Zprávy.

“Koncepční nebo strategické materiály, zpracované za působnosti současného policejního prezidenta, slučování útvarů s celostátní působností neřeší a ani se o něm nezmiňují. Zástupci policejního prezidia neměli v souvislosti s návrhem organizační změny zpracovány žádné aktuální a podrobné analýzy nebo statistiky, které by podporovaly jimi prezentované důvody.”

Ministr Babiš označil Zprávu za šaškárnu. Po shlédnutí debaty ve Sněmovně je těžké dospět názoru, že nemá pravdu. Komise podepsala dokument, který se vyhnul všemu podstatnému.

Ojevilo se demagogické tvrzení, že když Komise všemi hlasy Zprávu schválila, nelze ji zpochybňovat. Jenže proč ne, když to je šlendrián. Ostatně sám předseda Blažek v ČT připustil, že má na některé věci jiný názor.