Jděte do hajzlu s takovýmto svým “Světovým společenstvím”!!!

Avatar
Původní autoři

Jar. Loudil
4. 2. 2017

Naše mainstreamová média poslední dobou s oblibou užívají pojem : “Světové společenství”.  V jakých souvislostech ?? Téměř výhradně při plivání na Rusko a Čínu případně Irán.  Takže třeba –
“Světové společenství “nesouhlasí s kroky Ruska ,……….. “Světové společenství” kritizuje čínské rozhodnutí,……… “Světové společenství” je rozhořčeno ruským postupem,……
Každý podvědomě cítí, že tzv. “Světové společenství” už ze svého názvu by mělo představovat  jakousi jasnou většinu z něčeho , jakýsi  nezpochybnitelný uznávaný  většinový názor,….. ovšem kdo je vlastně ono – “Světové společenství” ??? 


Je to Západ, tedy 28 zemí EU , USA, Kanada, Japonsko, Izrael, Austrálie, Nový Zélad. Tedy 34 států celkem,  svět má ale 193 států !!! A kolik obyvatel reprezentuje ono – “Světové společenství ” ??? EU = 500 mil,  USA + Kanada= 400 mil,  zbytek = 160 mil = celkem brachu jen 1.060 mil. Čína sama má 1.400 mil., tedy o 340 mil. více jak ono slavné : “Světové společenství”.  Svět má 7,3 mld. obyvatel , Světové společenství tedy  představuje jen 14 % obyvatel světa !

Pozn. red. (I.D.): Výpočet autora je ještě velmi nadsazený. Jak vysoký podíl obyvatel světa ve skutečnosti sdílí “Souhlas světového společensktví”??