Poděkování diskutujícím hrdinným anonymům

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
1. 2. 2017
Nedělám to často, vlastně tak činím vůbec poprvé, že reaguji na diskusi, v tomto případě k mému článku Kdyby hloupost kvetla, mnoho (naivních) Čechů by bylo samý kvítek (zde). Především bych chtěl vyzdvihnout morální odvahu těch, kteří se v diskuzi uměli podepsat, ale stejně tak i nemalou „odvahu“ bohužel převážné většiny diskutujících, kteří se pod zbabělým krytím Anonyma svými hrubými, vulgárními a urážlivými projevy snaží vyjádřit svůj vrcholně intelektuální , zcela jistě objektivní názor nebo mínění k obsahu článku.

Dovolím si proto připomenout ty, kteří se pozitivně či negativně k mému článku dne 31. ledna 2017 vyjádřili. Podle času se jistě každý autor svého příspěvku může poznat.
      Začal bych vůbec prvním diskuzním vstupem Anonyma z času 16:02, který mne počastoval přízviskem „hovado“. Pán nezná mně, já neznám jeho, ale mohu opáčit, že jen člověk takového charakteru se může o druhých takto „přívětivě“ vyjadřovat. Chtěl bych však v této souvislosti poznamenat, že dotyčný pisatel se    ve svém rozhořčení zřejmě přestal kontrolovat když napsal, cituji: „Jak si to drzé hovado Baťa může dovolit nazývat ty kteří ze svého dobrovolně přispěly “hlupáky”? Nejsem si vědom, že bych se v článku zmínil, že by snad někteří dobrovolníci přispívali nějakými hlupáky! No jestli jej obsah mého článku „vytočil“ natolik, že viděl červeně a přestal se ovládat, pak tomu výsledek jeho názoru plně odpovídá.   Je to samozřejmě slovní hříčka, ale i tak je vidět, že pan Anonym u psaní moc nepřemýšlel.
     Anonym 16:51 mi na rozdíl od předešlého Anonyma sděluje, že mám naprostou pravdu.
     Anonym z 18:00 zase píše, že jsem pohan, ale neříkám, že nenávidím katolickou církev. Chtěl bych pisateli tohoto názoru sdělit, že nejsem pohan, že jsem dokonce křtěný křesťan církve římsko-katolické a že jsem dokonce ve svém útlém mládí sloužil jako ministrant. Jenže nejen časy, ale i názory se mění a to zvláště, když člověk používá svůj rozum, umí své poznání a životní zkušenosti, stavy a situace vyhodnocovat, činit z nich svůj světonázor. Tyto skutečnosti mne přivedli k názoru, že církev má své historické poslání, které by měla naplňovat způsobem, jak to stojí v Bibli svaté. Protože tak tomu není mne nutí vyjadřovat se tak, jak to vidím a nikdo, ani pan Anonym z 18:00 mi nemůže vyčítat, tím méně vnucovat názor jiný. Já mu jeho přesvědčení, ať už je jakékoliv neberu, nekritizuji jej a ani    jej jinak neurážím, ačkoliv bych třeba měl i důvod.
     Anonym 18:25 , stejně jako pan Vl. Vašek z 18:22 mi za článek děkuji a vyslovují uznání. I já vám pánové touto cestou děkuji.
     Anonym 19:05 mi zase vyčítá, že nejhorší prý je, že se za takové ostudné názory nestydím. Ptám se, jaké ostudné názory má pan Anonym na mysli? Mohl  by být konkrétní, i když si nemyslím, že bych své názory kvůli němu jakkoliv měnil.
     Anonym 20:51 poněkud znechucen mým článkem konstatuje, že cituji:
„O hlupákovi  Baťovi se nebudu raději zmiňovat, tentokrát to přehnal!“ Nu což, i tak je možné, řekněme poněkud slušněji, se vyjádřit. Zřejmě se panu chytrému Anonymovi nelíbí můj názor na jednání církve, nebo moje kritika samotné podstaty Tříkrálové sbírky či dobrovolná činnost koledníků, nevím, ale pokud s mými názory nesouhlasí, nechť se vyjádří konkrétně, v čem nebo co jsem podle něj přehnal a     co jej vede k tomu, že mne nazývá hlupákem. Že už předem děkuji.
     A ve finiši zaregistrovaných kritických ohlasů k mému článku je vyjádření Anonyma z 20:54, který konstatuje, že  tímto hnusným článkem jsem u slušných lidí skončil“. Jsa dobře vychován se tímto panu slušnému anonymovi, stejně jako jiným „slušňákům“ já nezdvořilec,  hluboce omlouvám. Nicméně to nic nemění na skutečnosti, že se budu i nadále vyjadřovat tak, jak uznám za vhodné.
     Tolik krátká rekapitulace odezev na převážně „ dobře, upřímně myšlené, mile, přívětivě  a slušně“ vyjádřené diskuzní příspěvky celé řady hrdinných anonymů.Děkuji.