Pokrytectví non plus ultra, aneb neočerňujte naše politiky

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
13. 2. 2017
Jak sděluje portál Super.cz, jedna vysoce uvědomělá, pokyny a nařízení vrchnosti respektující nejmenovaná česká televizní stanice vypustila ze svého programu jednu písničku Marcela Zmožka, údajně pro nevhodnost obsahu. 


Zde je ukázka údajně „nevhodného“ textu písně, nazvané „Papaláše do koše“:
„Lžou a kradou, kam komanči se hrabou,
papaláši mlaskají si u koryt, lžou a kradou,
jsou v partě s vlastizradou,
majáčky a papalášský blahobyt.
Dál zvyšujou si platy a svý padáky zlatý,
obyčejný lidi mají na háku,
melou pátý přes devátý,
ve Švajcu maj cihly zlatý,
čumí na nás votlemený z plakátů,“     zdroj

Nelze tvrdit, že by text byl nějak intelektuálně oduševnělý, prozaický či lyrický, nicméně jde o píseň „zákopově pouliční“, tedy lidovou „odrhovačku“, jako tomu bylo za první republiky. No když už „jako“ za I. republiky, tak do všech důsledků, protože i tenkrát byli písničkáři za takové texty popotahováni a šikanováni. Takže pokud naše blíže nejmenované televizní stanice pojala Zmožkovu písničku za politicky hanbatou (nekorektní) není divu, že odpovědnost vůči vyšším (politickým) kruhům musela být důsledně dodržena. Byla-li písnička pana Zmožka vypuštěna z vysílání v TV neznamená, že byla zakázána jako taková. Existuje-li nějaký problém, pak je to v pokrytectví lidí, kteří písničku v TV nepřipustí z důvodů, aby to snad nevzbudilo pohoršení členů Rady RTV přesto, že její běžná veřejná reprodukce není nijak omezena (omezení jsou jen ve zmíněné Radě).

Zajímavý je ale postoj resp. vyjádření „odborníků“, kteří text písně zhodnotili a vydali své stanovisko. Např. nejmenovaná právnička, které byl text zaslán k posouzení odpověděla, že jsou tam věci, kvůli kterým „by mohly být problémy“ a že už dříve (zřejmě s podobným textem) byly nějaké potíže s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Pan majitel Peterka (zřejmě majitel nejmenované televizní stanice) k tomu řekl, „ že u kontroverznějších věcí se takto jistí“ a proč prý si zbytečně přidělávat starosti?

Tomu lze samozřejmě rozumět, vždy je lépe nějakým neshodám předcházet, ale svědčí to o tom, že v Radě sedí a věcech rozhodují lidé, delegovaní svými partajemi, resp. šéfy, které by svým případným špatným „vyhodnocením“ některých věcí mohli přivádět do situací, které by také mohlo jejich členství v Radě ohrozit (případným odvoláním). Peníze, které jako členové Rady dostávají rozhodně za to stojí, aby vůči nim v hlubokém předklonu zastávali korektnost, slušnost, případně úctu vůči našim (ne)ctěným politikům. Jsem všemi deseti pro, aby se plně respektovala všeobecná úcta k lidem, dodržovala společenská morálka a etika, zvláště vůči lidem, kteří si to vzhledem ke svému postavení zasluhují, viz prezident Miloš Zeman apod. To však neznamená, že se nelze formou kultivované satiry, slušného humoru a přijatelné kritiky vyjadřovat ke společenskému a zvlášť politickému dění, případně k politikům jako takovým.

V textu výše zmíněné písničky není nikdo jmenovanán, text je prezentován jako obecně pojatá kritika současné politické scény a nelze ani říct, že by byl text nějak mimořádně nevhodný či vulgární. Samozřejmě, že některé skutky nelze vyjádřit jinak než poněkud drsnějším projevem, který však není za hranou únosné slušnosti (viz např. Sobotkovo „ojebávání“!).

Posouzení textu, že jsou tam věci, které by mohly dělat problémy, je však vrchol nejapné politické korektnosti, účelové (řiťolezecké) horlivosti a pokrytectví. Je-li kritika vedena ve smyslu všeobecným kritickým názorem na nedostatky, negativa, problémy a nebo nesouhlas občanů s činností politiků, neměl by to být důvod tuto písničku s takovým textem nepublikovat. Jinými slovy, mělo-li by ze strany RPRTV docházet k omezením (zákazům) ve vysílání textů, které by mohly podle jejich názoru být „problematické“, měla by se posuzovat i úroveň a oprávněnost zjištěné „problematičnosti“, protože neobjektivním posuzováním by mohlo docházet místo věcného posuzování (ne)vhodnosti textu k otevřené cenzuře a diskriminaci práva na svobodu slova.

Kromě toho by se neměla pozornost upírat k nějaké nedůležité, spíše okrajové písničce a její veřejné produkci a nevšímat podstatnějších jiných veřejných projevů, které jsou evidentně problematické, někdy až zavržení hodné. Tím mám na mysli potřebu zabývat se nevhodnými texty, projevy, názory a vyjádřeními, které lze čas od času vidět či slyšet v TV vysílání. Jinými slovy, je zapotřebí, aby se uplatňovala, či spíše vyžadovala všeobecná, objektivní, spravedlivě posuzovaná korektnost a slušnost a aby nedocházelo k výjimkám v jejich hodnocení podle toho, jak se ten který text,slova, či obsah zrovna někomu hodí či nehodí do krámu!