Cenzurní úřad pro internet – německá praxe: Německo Facebooku vyhrožuje až 50 milionovými pokutami, pokud nebude mazat alternativní zprávy

Avatar
Původní autoři

19. 3. 2017  AC24

Německo uvalí na Facebook až 50 milionové pokuty, pokud nebude ze své platformy odstraňovat obsah alternativních zpráv. Nově koncipovaný zákon zatíží firmy sociálních médií těžkými pokutami, pokud jim potrvá déle než sedm dní, než odstraní obsah, který německé úřady považují za „ilegální“ včetně tzv. falešných zpráv.

Německý ministr spravedlnosti Heiko Mass říká, že giganti sociálních médií, jako Facebook se moc nesnaží bojovat s obsahem, který vláda považuje za ‚podvratný‘.

BBC News hlásí:

Tento návrh vyžaduje, aby stránky provozovaly 24 hodinovou helpline a do sedmi dnů mazaly ocejchovaný obsah.

 

Naprosto nemožné

Sociální média jako Twitter a Facebook by si měla vést při boji s ilegálním obsahem lépe, řekl pan Maas, ale obojí toho musí udělat ještě hodně, aby to bylo lepší.

Pan Maas citoval výzkum, který poukázal, že Twitter maže jen 1% nenávistné mluvy pronesené uživateli a Facebook 39%.

„To zdaleka nestačí,“ řekl pan Maas.

Rasismus a nenávistná mluva údajně německá sociální média zaplavily více po příchodu ohromného počtu uprchlíků do Německa.

Jakýkoliv obsah, který je „jasně zločinný“ bude muset být podle podmínek stanovených v konceptu zákona odstraněn do 24 hodin. Pokud bude obsah shledán zločinným až po vyšetřování, tak bude muset být odstraněn do sedmi dnů. Také lidé, kteří tento ilegální obsah vystavili, budou muset být o jeho vymazání uvědoměni.

Tento navržený zákon bude vyžadovat, aby každá síť provozovala plně personálně obsazený nahlašovací systém a po 24 hodin denně a aby jmenovala osobu odpovědnou za vyřizování stížností. Tato osoba by mohla být osobně pokutovatelná pěti miliony euro, pokud společnost poruší zákony řídící to, co se může publikovat.

Pan Maas řekl, že tento zákon by se mohl vztahovat i na články falešných zpráv, pokud se ukáže, že byly pomlouvačné, očerňující nebo nactiutrhačné.

Facebook tento návrh přímo nekomentoval, ale řekl, že jím provedené testy ukázaly, že maže daleko větší rozsah ilegálního obsahu, než tvrdí pan Maas. Tato sociální síť řekla, že plánuje do konce roku 2017 v Berlíně zaměstnat 700 lidí, aby dohlíželi na snahy o revize ocejchovaného obsahu.

Německá asociace digitálního obchodu Bitkom tento navržený zákon kritizovala. Financial Times sdělila, že požadavek odstranit materiál do 24 hodin ze stránek, které zpracovávají více než miliardu příspěvků za den je „naprosto nemožné z operačního hlediska realizovat.“

– – –