Demytologizácia legálnej držby zbraní: Existuje súvislosť medzi dostupnosťou zbraní a počtom vrážd?

Avatar
Původní autoři

14. 3. 2017  HlavnéSprávy

Podľa nezávislej štúdie realizovanej ministerstvom pre kriminológiu na Univerzite v Liège o “faktoroch, ktoré ovplyvňujú počet vrážd spáchaných strelnými zbraňami”, sa nedá vedecky dokázať súvislosť medzi dostupnosťou strelných zbraní a prísnosťou zákona o kontrole zbraní na jednej strane a počtom vrážd spáchaných strelnými zbraňami v určitej krajine na strane druhej


Spomínaná štúdia, financovaná Svetovým fórom streleckých aktivít (WFSA) a nezávisle spracovaná profesorkou Michaelou Dantinneovou a výskumnou pracovníčkou Sophie Andréovou na prestížnej belgickej univerzite v Liège, vychádzala z presných technických štatistík pri odoberaní vzoriek v 52 krajinách pri braní do úvahy troch základných faktorov: populácia, politický režim a neexistencia konfliktu na hraniciach štátu.

Zistila, že neexistuje žiadny vedecký dôkaz vplyvu na počet vrážd, kriminálnu alebo teroristickú činnosť, ak sú prijaté prísnejšie zákony v kontrole vlastnenia zbrane, alebo ak existuje menej legálne vlastnených zbraní. Počet vrážd spáchaných v danej krajine závisí predovšetkým na jej sociálno-ekonomických podmienkach. Najmä miera detskej úmrtnosti, ako kľúčový prvok pre posúdenie podmienok chudoby v krajine, je najvýznamnejším kritériom pre analýzu dát o počte spáchaných vrážd.

Stefano Fiocchi, predseda Talianskej asociácie výrobcov športových a civilných zbraní a streliva (ANPAM), uvítal závery štúdie s tým, že “akékoľvek nevhodné používanie zbraní musí byť dôrazne odsúdené”.

Do pozornosti kladie aj výsledky nedávnej vedeckej štúdie uskutočnenej na Katolíckej univerzite v Miláne (fireproject.eu), ktorá “prvýkrát v histórii poskytuje objektívne údaje o počte trestných činov spáchaných za použitia strelných zbraní v krajinách Európskej únie a ukazuje, že na rozdiel od prehnaných odhadov, ktoré boli v obehu niekoľko rokov, v Európskej únii s populáciou pol miliardy obyvateľov bolo asi 400 vrážd ročne, a neexistuje žiadna súvislosť medzi väčšou či menšou slobodou vlastnenia legálnej zbrane”.

Podľa Fiocchiho teda “nepretržité a nadmerné obmedzenie právneho vlastníctva zbraní nie je úspešná stratégia pre boj proti trestnej činnosti, a Európa by namiesto toho mala zamerať svoje úsilie na reálnu kontrolu nad svojím územím a hranicami”.