Hluboká poklona Jidáši a vlku v rouše beránčím. Jen se klaňte odpadlíku a zrádci víry.

Avatar
Původní autoři
Oldřich Rambousek
25.3. 2017   Rukojmí
Říká se, že o mrtvých jen dobře, dle zažitého klišé. Já toto neudělám, protože bych si musel s odpuštěním plivnout do ksichtu a samozřejmě bych tím plivl i na všechny slušné a poctivé lidi v naší malé zemi, kde pravda a láska zvítězila. Zesnulý kardinál Vlk nesporně k oné pravdě a lásce patřil, což samozřejmě neznamená, že bych mu přál smrt, ale alespoň o jednoho zákeřného lžipreláta méně. Doufám, že nyní bude pro nejvyšší spravedlnost smrt na řadě Duka, Graubner a papež.
Mé zaměření je všeobecně dosti známé, ale málo se ví také to, že věřím. Netroufám si říci, že v boha neb nevím, zda toto označení je správné a tak osobně to, v co věřím nazývám pojmem universum. Tedy stojím za tím, že existuje cosi mezi nebem a zemí a nepovažuji víru za nic špatného. Ba naopak. Co však nesnáším, je církev, jež se nazývá svatou a uzurpuje si právo na to, že je zástupcem boha na zemi. Bůh, nebo chcete li universum, nepotřebuje žádného zástupce na zemi. Církev není nic jiného, než zločinecká organizace, těžící z hlouposti a manipulativnosti lidí. Dává odpovědi nevzdělaným a pokrytcům. K této organizaci patřil i zesnulý kardinál Vlk a dost názorně nám, občanům České republiky ukázal, oč jde církvi i jemu samému.
Budu li se držet bible a to bez ohledu na církev, tak je jasné, že kněžím přísluší ve společnosti místo, jenž má zajišťovat výuku a výklad písma, duchovní útěchu, či pomoc v nouzi, ale nikoliv cílené vlastnictví ekonomické formace, vměšování se do záležitostí politických a mocenských, nebo se dokonce zabývat půjčováním peněz, či pornografií. Skutečně hrozivé je zjištění, že církev se nejvíce zabývá tím, co je v předešlé větě napsáno za spojkou ale. Prelát Vlk se velmi vehementně angažoval v otázce církevních restitucí a byl i jakýmsi koordinátorem při vypracovávání znění toho odporného a zlodějského zákona o církevních restitucích. Při svém věku a vzdělání musel velmi dobře vědět, že to co dělá je ohavná špinavost a zrada na Českém národu. Velmi dobře musel vědět, že církevní restituce jdou právně proti první i druhé pozemkové reformě, ale i proti zákonům vydaným za první republiky. Doslova jako Jidáš využil všeobecných tendencí strkat vše na komunisty a tak i on se snížil k tomuto pokryteckému jednání. Co na tom-vlk se nažere a koza zůstane celá-myšleno ve smyslu k občanské společnosti a veřejnému mínění. Musel dobře vědět, že ony miliardy pro církve budou uzmuty od úst národa a to zcela proti logice, ale i historickým událostem, které církve zbavily nemovitých majetků a politického vlivu. Inu-bližší košile než kabát. Proto také byl velkým přítelem neznaboha Havla a pokrytce Kalouska, skrze které se tento špinavý byznys rozjížděl. Co na tom, že jednání kardinála Vlka bylo v přímém rozporu jak s biblickými texty, tak s vírou. To nikdo neřeší!!! Já to však řešit budu a jsem tady, abych lidem říkal pravdu a to bez ohledu na to, že se jistě najde mnoho těch, kteří nebudou souhlasit a budou mě kamenovat.

Docela živě si i pamatuji na situaci z počátků migrační krize, kdy se kardinál Vlk vehementně stavěl na stranu islámských vetřelců a nabádal nás k tomu, abychom jim pomáhali, vítali je, přijímali je a brali je jako obohacení naší společnosti. Zde je nutno zbystřit, protože bylo zneužito výkladu bible tendenčním způsobem ve smyslu pomoci bližnímu svému. Muslimové totiž nejsou naši bližní. Nejsou to naši příbuzní, ani křesťané, což je směr, kam nás bible má vést. Islám je od věků nepřítel křesťanství a toto nepřátelství stálo život miliony lidí!!! Nechci tu proti sobě stavět křesťanství a islám-to není mým záměrem, ale je nutno říci, že zatím co se křesťanství vyvíjelo a zdokonalovalo, kde na jeho základech stojí vyspělá Evropská civilizace, tak na straně druhé je islám značně opožděný a dodnes barbarský a opovrženíhodný. Kardinál Vlk tak rok před svou smrtí začal svá dřívější slova značně mírnit a už tolik nerozevíral svou náruč islámu, ale co naplat-já si to nemilý kardinále dobře pamatuji a smrt už vůbec.

Kardinál Vlk nám svou činností také potvrdil, jak moc jsou spojenými nádobami politika a církev. Potvrdil nám, že církev je jedním z velkých hráčů na politickém kolbišti, i když by dle božího záměru na tomto kolbišti vůbec být neměla. Potvrzeno to bylo a je nejen vstřícností katolické církve vůči islámským vetřelcům, ale i těmi restitucemi. Kardinál Vlk svou činností potvrdil, že kolaborace s mocenskými strukturami je výhodnější obchod, než stát na straně běžných věřících. Více méně zde dochází k opakování historie, protože bývalý papež Pius dvanáctý také raději zavíral oči před zvěrstvy nacistů a to jen proto, že to bylo politicky a ekonomicky výhodné. Činnost katolické církve osobně přirovnávám k politice ČSSD. Ani ryba, ani rak, neprůhledná politika, neprůhledné financování, nejednoznačná rétorika, politická nevypočitatelnost a zrádnost.

Těm lidem, kteří se chodí klanět kardinálu Vlkovi nic nevyčítám-buď jsou hloupí, nebo jsou nedílnou součástí oné špinavé hry. Nevědomost hříchu nečiní-říká se a ovce se ve velkém stádu ztratí.

Z lidského úhlu pohledu mohu říci-škoda každého života. Z pohledu pronárodního, dělnického a celospolečenského bych však ani květinu na hrob preláta Vlka nepoložil, natož abych se mu klaněl. Smrt vše vyřešila a nutno říci, že je to jediná a nejvyšší spravedlnost na světě. Nedá se koupit ani ukecat a to je dobře. Každý z nás tam jednou musí a smrt řekla-Vlk šel a ta jeho církev mu nebyla nic platná. Byl ještě na tomto světě potrestán smrtelnou nevyléčitelnou chorobou a myslím si, že si uvědomil zač-leč bylo pozdě. Doufám, že se nyní za své hříchy a zradu kaje vedle zlosyna Havla a jemu podobných.