Poznámka k vedení polemiky, nejen o Šumavě…

Avatar
Původní autoři

Ivan David
14. 3. 2017
Přece jen mi to nedá, abych mírně obsáhleji polemizoval s článkem pana Babači zde.
Diskuse o věcných problémech má být korektní. Ke korektnosti nepřispívá, když diskutující jsou ve věci podjatí a nepřiznají to, Vyjadřovat se ke složitým otázkám jimž dostatečně nerozumíme, je nešvar, kterého se obvykle nedopouštějí ti, kteří rozumějí něčemu jinému, neboť si umějí představit, jak jsou věci složité a respektují, hranici u níž končí jejich odborná kompetence. Proto chápu, že se k otázce Šumavského národního parku nevyjádřila ani Ilona Švihlíková, ani Tereza Spencerová, ani Jan Keller.


Opravdu netuším, jakou odbornou kompetencí v oblasti národních parků disponuje Václav Umlauf, kterého osobně znám velmi povrchně, a kterého si pro mnohé jeho postoje vážím. Jeho vyjádření k položené otázce však není věcné. Nevím, co je to “divočina”, ale žijeme převážně v “kulturní krajině”, kterou vytvořili naši předkové už před staletími. Nejen mamuty a pratury, ale i zubry, medvědy, vlky, rysy, vydry, bobry a další vyhubili naši předkové cíleně již dávno. Zvířata se dělila ještě před padesáti lety na užitečná a škodlivá. Nebralo se v úvahu, že některá mohou být “užitečná” tím, že prostě jsou. Naproti tomu byly na Šumavu vysazovány “užitečné” smrky i tam, kde se původně nevyskytovaly a vznikaly, vznikají a vznikat budou škodlivé polomy a kůrovcové kalamity. Možná, jsem užitečnost kůrovce nedocenil. Nejsem odborník.

Jestliže jsme publikovali na NR vyjádření pana prezidenta a pana Jirsy, neznamená, že je pokládáme za odborníky a s jejich názory bezvýhradně souhlasíme. Chtěli jsem přispět k diskusi, ukázat různé pohledy na věc, i když těžko uniklo pozornosti, že vyjádření jsou povšechná a ani nepředstírají objektivitu.

Ředitel národního parku nemůže mít nezaujatý názor. Pokud jde o otázku, jaký názor je “správný”, neexistuje na ni správná odpověď, pokud neznáme kritérium, podle kterého by mělo být řešení optimalizováno. Toto kritérium je nám v článku pana Babači zatajeno, takže nemůžeme posoudit správnost. Nemůžeme navíc ani přijmout, ani odmítnout kritérium. Sám nemám názor, čemu či komu a do jaké míry má sloužit Šumava, do jaké míry Šumavanům či turistům a do jaké míry vlkům a tetřevům, Nechtěl bych to ironizovat posměšným: “Zastřel bobra, zachráníš strom!”.

Mnoho lidí zastává názor podle toho, k jakému názoru se kloní prezident Zeman, tedy buď názor shodný, nebo opačný. To nás ve věcné diskusi také nikam neposunuje.

O představách developerů nejsem informován, ale “developují”, aby vytěžili zisk, většinou okamžitý nebo aspoň rychlý. Divoká příroda přináší zisk, jen když je jen natolik divoká, aby se daly vybírat peníze za vstup a vydělat na se vstupem spojených službách. I místní lidé, chtějí (kupodivu…) pracovní příležitosti.

Nakonec bych poznamenal, že jestli prezidentu Zemanovi něco chybí, pak to určitě není odvaha, a je nejen nekorektní prezidentovi nedostatek odvahy připisovat. Odvahu k činům, s nimiž nesouhlasíme, nemusíme oceňovat, ale měli bychom uznat, že i v tom případě jde o odvahu.

Není ničí povinnosti zvedat každou rukavici, snad s výjimkou uklízeček (a uklízečů, abych byl korektní).