Štětina opět mimo realitu! Jeho smýšlení o Rusku se zaseklo v dobách dávno minulých…

Avatar
Původní autoři

1.3. 2017   Rukojmí
Senátor Štětina o sobě dal nedávno vědět svým podpisem dopisu americkému prezidentu Trumpovi, v němž ho spolu s Alexandrem Vondoru a několika dalšími vysloužilými politiky východní a střední Evropy varoval před prezidentem Putinem. Nyní před Ruskem varoval nikoliv prezidenty cizích států, ale účastníky semináře Zločiny komunismu.

K 69letému výročí komunistického převratu v roce 1948 proběhl v pátek (24. 2.) v Senátu ČR seminář s názvem Zločiny komunismu. Jako host na tomto semináři vystoupil také známý verbální rusobijec Jaromír Štětina, který znovu předvedl, že se jeho smýšlení o Rusku zaseklo v dobách dávno minulých. 

„Pádem Sovětského svazu neskončilo komunistické přemýšlení, přetáhlo se dál do nástupnických států a nejvýrazněji do Ruska. Jedna z věcí, která pokračuje, je tradiční ruská imperiálnost. […] Týká se to i nás. Imperiální logika Ruska nekončí u Užhorodu, jak by si mohl někdo myslet. Ta končí u Aše,“ uvedl na semináři Štětina. Největším problémem Ruska je podle Štětiny současný pruský prezident Putin, který v minulosti působil jako agent KGB. Spolu s Putinem se do vedení Ruska vrátil podle Štětiny způsob myšlení užívaný tajnými službami v dobách studené války: „Důstojníci tajných služeb nepřestávají těmi důstojníky být, když odejdou do důchodu, jsou jimi nadosmrti.“

Mezi časté bludy opožděných bojovníků proti komunismu patří i ten, že co je ruské, to je komunistické. Komunistické je také vše, co je levicové. A vše, co je komunistické, je pochopitelně esencí zla. Není tedy divu, že tento blud dlouhodobě hlásá také J. Štětina a vůbec mu nevadí, že nejsilnější ruská strana Jednotné Rusko je v politické praxi spíše pravicovou stranou…

Bylo by zajímavé vědět, z čeho europoslanec Štětina věští, že imperiální logika končí u Aše a jak bude Rusko své imperiální pokusy vykonávat na území států NATO, pokud země NATO dávají na obranu souhrnně přes 800 miliard dolarů ročně, a Rusko proti tomu 50-60 miliard dolarů ročně, tedy zhruba 16ktát méně než státy NATO. Při takovém rozložení sil by se do boje se státy NATO pustil asi jen blázen. A dokonce ani J. Štětina by snad netvrdil, že V. Putin je blázen…

Pokud Štětina hovoří o praktikách nebo způsobu myšlení tajných služeb, mohl by se někdy zmínit třeba také o praktikách až šestnácti(!) různých amerických zpravodajských služeb. Jistě o nich ví mnohé a jeho povídání na toto téma by bylo také zajímavé…

Podobné řeči, jaké na adresu Ruska vede J. Štětina, svědčí buď o tom, že autor těchto slov žije mimo realitu a tvoří si realitu vlastní, která se však vůbec nestýká s realitou tohoto světa, nebo je zkrátka placen zbrojařskými koncerny nebo Američany za to, že bude děsit občany své země fiktivními nebezpečími, které by měly ospravedlnit růst vojenských výdajů těchto zemí (a tedy růst zakázek zbrojařských koncernů), ale samozřejmě také například instalaci vojenských základen třetích států na územích domovských států děsičů- Štětinů a podobných…

Jistě je správné, aby se lidé na minulost nezapomínali a učili se z chyb minulých, ale k ničemu takovému Štětinovy řeči vytvářející falešný obraz „zlého“ Ruska nepovedou. Ty pouze pudí lidi unavené „americkou propagandou“, aby podporovali „ruskou propagandu“, která pak rozněcuje Štětiny a jemu podobné k čím dál plamennějším varováním před imperialistickým Ruskem. Celé je to sice báječně funkční spirála, ale jistě ne ve prospěch občanů. Ti by se neměli stávat „oběťmi“ propagand, ale měli by si názory vytvářet pomocí relevantních informací.