Eric Zuesse: Postolova zpráva o tzv. syrském plynovém útoku

Avatar
Původní autoři

15. 4. 2017    PaulCraigRoberts
Poté, co detailně zdecimoval zpravodajské „ospravedlnění“ Trumpova raketového útoku na Sýrii, uzavírá zpravodajský analytik, profesor Massachussetského technologického Institutu Dr.Theodore Postol, svou studii k danému případu těmito slovy:


„Spolupracoval jsem s týmy zpravodajců i v minulosti a vážně mě znepokojuje politizace zpravodajské práce, která – jak se zdá – do ní prostupuje stále víc a stále častěji. Nicméně vím, že zpravodajci mají ve svém středu též velmi schopné analytiky, kteří – kdyby byli povoláni ke zkonzultování oněch tvrzení, obsažených v posledním dokumentu Bílého domu o syrském plynovém útoku – nebyl by tento dokument ani schválen, ani zveřejněn.

Chci k tomuto dokumentu říci toto nejpodstatnější: Měl jsem pouze pár hodin na jeho prolistování, ale i to – bez jakékoli analýzy – mi ukázalo, že nemůže být pravdivý. A ukázalo mi též, že nebyl zpravodajsky ani řádné prověřen.

Což je velmi závažná událost.

Událost, která představuje též výzvu americkým zpravodajským médiím, aby už konečně prokázala, že přece jen mají ještě jakousi integritu a čest. Aby odhalila onen gang, nalézající se na vrcholu americké vlády, namísto toho, aby jeho propagandu pumpovala do duší amerického lidu. Kdyby se totiž právě tohle nedělo, nesměřovali bychom dnes k třetí světové válce – válce globální a nukleární.

Vykonají tedy naše zpravodajská média konečně, čeho je třeba?

Z textu, zveřejněného na webu P.C.Robertse, vybral a přeložil Lubomír Man