Konání Západu je v rozporu s jeho prohlášeními / The actions of the West contradict its statements

Avatar
Původní autoři

Anna Jaunger
12. 4. 2017
V poslední době západní politici stále více podporují boj proti terorismu. Nicméně i přes to je jednání představitelů západních zemí často v rozporu s jejich četnými sliby. Takový druh chování lze snadno vysledovat v případě tiskového mluvčího Bílého domu Seanaa Spicera. Podle agentury Reuters, Sean Spicer na pravidelné každodenní tiskové konferenci tvrdí, že ačkoli pro prezidenta USA Donalda Trumpa je boj proti terorismu na prvním místě, Washington bude pokračovat v útocích proti syrským silám.


Velvyslanec USA při Organizaci spojených národů, Nikki Haley, v rozhovoru pro CNN dříve řekla, že neviděla politické řešení konfliktu v Sýrii. Nicméně, Haley také dodala, že další kroky Trumpa by přímo závisely na reakci amerických partnerů.
Je třeba zmínit, že reakce západních zemí, které neúnavně šíří zásady tolerance a humanistické hodnoty ihned následovala. To znamená, že britská premiérka, Theresa May, a německá kancléřka Angela Merkelová, promluvily telefonicky s Donaldem Trumpem a vyjádřily podporu pro činnost USA v Sýrii.
Kromě toho, aniž by čekaly na případné výsledky nezaujatého vyšetřování syrského chemického útoku OSN,  Mayová a Merkelová souhlasily s Trumpem ve „významu pohnání syrského prezidenta Bašára al-Assada k odpovědnosti“ za incident, který zabil desítky civilistů.
Britský ministr zahraničí také nemohl zůstat stranou. Podle Associated Press, během summitu G7, na setkání s ministrem zahraničí USA Rexem Tillersonem Boris Johnson vyzval Washington, aby i nadále užíval raketové útoky proti Sýrii.
Je zřejmé, že podporou útoku Spojených států Západ opět zdůraznil svůj nezájem o politické urovnání syrské krize a připravenost podpořit jakoukoli vojenskou intervenci v zemi.
Chování Washingtonu je také možno snadno vysvětlit. Na jedné straně byl  raketový útok v Sýrii pokusem odvrátit pozornost světového společenství od selhání zahraniční politiky USA na Středním východě a zejména v Iráku. Na druhou stranu provokace s chemickým útokem v syrském Idlibu a následný raketový útok umožnil Donaldu Trumpovi dosáhnout podpory amerického establišmentu a posílit svou autoritu mezi obyvatelstvem USA.
The actions of the West contradict its statements
Recently, Western politicians are increasingly advocating the fight against terrorism. However, despite this, the actions of representatives of Western countries often contradict their numerous promises. Such kind of behavior can be easily traced to the White House Press Secretary, Sean Spicer.

According to Reuters, at the daily press briefing Sean Spicer claimed that despite U.S. President Donald Trump makes fighting terrorism the first priority, Washington will continue attacks against the Syrian forces.
Earlier, the U.S. ambassador to the United Nations, Nikki Haley, in an interview to CNN said that she didn’t see a political solution to the conflict in Syria. However, Haley also added that Trump’s further steps would directly depend on the reaction of the American partners.
It should be mentioned that the reaction of Western countries, which tirelessly propagate the principles of tolerance and humanistic values, followed immediately. Thus, British Prime Minister, Theresa May, and German Chancellor, Angela Merkel, spoke in separate phone calls with Donald Trump expressed support for the U.S. action in Syria.
In addition, without waiting for any results of an unbiased UN investigation into Syrian chemical attack May and Merkel agreed with Trump “on the importance of holding Syrian President Bashar al-Assad accountable” for the incident that killed scores of civilians.
Besides, the British Foreign Secretary also could not stay away. According to the Associated Press, during the G7 summit, at a meeting with U.S. Secretary of State Rex Tillerson, Boris Johnson called on Washington to continue to launch missile strikes against Syria.
Obviously, supporting the attack of the United States, the West once again stressed its disinterest in the political settlement of the Syrian crisis and the readiness to support any initiative of military intervention in the country.
In its turn, Washington’s behavior is also easily explained. On the one hand, the missile attack in Syria was an attempt to divert the attention of the world community from the failure of U.S. foreign policy in the Middle East, and in particular, in Iraq. On the other hand, the provocation with the chemical attack in Syria’s Idlib and the subsequent missile strike, enabled Donald Trump to enlist the support of the American establishment and strengthen his authority among the U.S. population.