Ministerstvo vnútra odpovedalo na otázky o boji proti “konšpiračným a lživým” informáciám

Avatar
Původní autoři

5. 4. 2017        HlavnéSprávy
Vládny režim v marci prostredníctvom Ministerstva vnútra SR avizoval, že začína boj proti konšpiráciám a lžiam. Vláda svoje rozhodnutie odôvodnila bojom proti “hybridným hrozbám“, ktoré pred rokom schválila Európska komisia. Rezort vnútra tiež uviedol, že niektoré médiá svojím obsahom vytvárajú v spoločnosti nálady spochybňujúce členstvo v Európskej únii a zahranično-politickú orientáciu.


Ministerstvo vnútra zároveň považuje “propagandu” za vážnu hrozbu, ktorá pri dlhodobom pôsobení dokáže privodiť zmeny nálad a názorov v cieľovej populácii. Tie sa potom podľa rezortu môžu prejaviť napríklad aj zmenou na politickej úrovni, vysvetlil hovorca Petar Lazarov pre portál zive.sk (informovali sme TU). Hovorca teda otvorene povedal, že súčasná vláda chce zachovať aktuálne statusu quo v politickom rozložení síl.

Keďže ide o rozsiahlu problematiku, hovorcu Lazarova oslovila aj naša redakcia. Odpoveď nám však neposkytol samotný hovorca, ale jeho kolegyňa Michaela Paulenová, ktorá odpovedala na nasledujúce otázky:

Ako ministerstvo určí, čo je a čo nie je pravdivá informácia?

Ku konkrétnym metódam a prostriedkom činnosti sa z logických dôvodov nebudeme vyjadrovať.

Kto bude rozhodovať o tom, že web alebo iné médium je konšpiračné?

Vyšetrovateľ Policajného zboru.

Bude sa ministerstvo zaoberať aj propagandou, klamstvami a hoaxmi šírenými ústavnými činiteľmi a politikmi?

Novovzniknuté oddelenie v rámci špecializovaného útvaru Policajného zboru bude plniť úlohy najmä na úseku boja proti útokom na počítačové systémy, sexuálnemu zneužívaniu detí na internete, šíreniu detskej pornografie, podvodom s platobnými kartami, prejavom extrémizmu a nenávistnými prejavmi na internete. V rámci uvedených činností bude odbor vykonávať aj „monitorovanie“ internetu ako takého, vrátane sociálnych sietí, najmä čo sa týka vyššie spomenutých činností. Na základe získaných informácií a dát bude vykonávať analýzy a v prípade podozrení zo spáchania protiprávneho konania, prijímať potrebné opatrenia.

Zameria sa ministerstvo aj na médiá, ktoré sú vo vlastníctva zahraničných spoločností?

Otázka bola zodpovedaná vyššie.

Ako bude postupovať voči verejnoprávnej RTVS v prípade odvysielania propagandy alebo lži?

V prípade, že dôjde k naplneniu skutkovej podstaty niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone, bude Policajný zbor prijímať potrebné opatrenia, napr. postupovať v zmysle Trestného poriadku.

Nebude zásahom ministerstva vnútra porušovaná sloboda slova, ktorú garantuje ústava?
V súlade s vyššie uvedeným, na základe úloh novovzniknutého oddelenia nie. V demokratickej spoločnosti to nie je možné. Tu je potrebné zdôrazniť, že Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Nedochádza týmto krokom k obmedzovaniu plurality názorov a tým následne k oslabovaniu samotnej demokracie?
V súlade s vyššie uvedeným nie.

Ako bude ministerstvo postupovať v prípade, že v niektorom médiu objaví nepravdivú informáciu a aké budú sankcie?
Ako bolo vyššie spomenuté, v prípade, že dôjde k naplneniu skutkovej podstaty niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone, bude Policajný zbor prijímať potrebné opatrenia, napr. postupovať v zmysle Trestného poriadku.