Moudrý komentář v Nové Republice. Kdo je autor?

Avatar
Původní autoři
Radim Valenčík29. 4. 2017    RadimValenčíkPíše
Na “Nové Republice” byl ke standardnímu rozboru z pera P. C. Robertse přidán nečekaně přesný, prozíravý, realistický a v určitém smyslu i optimistický komentář podepsaný jen iniciálami. (Netuším, kdo je autor, ale musí to být velmi inteligentní a slušný člověk.)
Zde je článek P. C. Robertse na “Nové Republice” se všemi (většinou kvalifikovanými) komentáři, včetně toho, který považuji za vynikající: zde
Komentář byl zveřejněn 28. dubna 2017, 11:19. Zde je (zvýraznil jsem některé pasáže):
V USA, Francii, Německu a řadě dalších států jsou i lepší protiestablishmentové politické směry, než Trump, Le Penová, Wilders apod. Jejich odpověď na otázky dneška není ovšem tak jednoduchá, primitivní, jakou podávají výše zmínění, ale je správnější, protože neklouže po povrchu, ale jde více k podstatě. Vyprávějte to ale dezorientovaným davům, které zatím sice klopýtají, avšak ještě neryjí držkou pod povrchem věcí.

Musí nejprve přijít vystřízlivění z primitivních postupů, což nebude nic příjemného a bude to stát slzy, pot a krev. Hodně, protože příliš mnoho lidí nevidí běžně dál, než na špičku svého nosu, a teprve, až si všimne, že za špičku jejich nosu jsou další trpící “nosáči”, že mají stejný trpký osud, že jejich individuální hoře není jediné, že jde o hromadnou věc, systémovou věc, tak si začnou všímat systémových procesů a napravovat nejen svůj osobní osud, ale společenský.
Musíme vydržet, snad se toho dožijeme.


Protistrana, profitující establishment a jeho pomahači, nejeví žádné známky pochopení příčin krize, jen je trápí některé povrchní jevy. Bude proto pokračovat ve své bezohledné politice a nasírat stále větší počet lidí, včetně zatím lhostejných lidí a také včetně svých příznivců. Jejich konkurenční, závistivé myšlení totiž logicky neustále staví proti sobě další, stále sobě bližší osoby tak, jak postupně poráží, likviduje odpůrce a vzdálenější sympatizanty, méně dravé řiťolezce, obětní vazaly.
Po rozčarování z Trumpa, (poměrném) neúspěchu Wilderse, Le Penové dojde na čas k útlumu oponentů establishmentu, ale protože se politika establishmentu takřka nezměni, chemie v lidských mozcích opět zapracuje a  příjde další kolo. To už populistický protiastablishment absolvuje úspěšněji a začne se sám historicky
znemožňovat, aby konečně přišel čas systémových změn.
¨
Tedy pokud se toho v té mlýnici osobních ambicí, skupinových zájmů, hlouposti, závisti, chamtivosti, nemorálnosti, nenávisti, zaslepenosti, rozumu, pochopení, humanismu, spravedlnosti, solidarity, moudrosti někdo dožije.
Role P. C. Robertse a jemu podobných je v prezentování širšího vějíře možností výkladu situace a příštího vývoje, čímž podporuje rozmýšlení lidí nad věcí a připravuje je i na případné málo čekané scénáře a zvyšuje tak jejich osobnostní rozumový růst a osobní a  skupinovou připravenost na budoucnost. Není třeba s ním souhlasit, aledíky za podněty k myšlení, za potvrzování toho, že myslící a mravní lidé stále ještě existují a není třeba upadat v malomyslnost.
KR

V podstatě nemám připomínek. Lépe bych to nenapsal. Chce to rozum do hrsti a  vytrvalost. Moc, která stojí proti nám, sice zdegenerovala a rozpadá se, ale je nesmírně mocná. Patrně dost mocná na to, aby do té doby, než lidem dojde, o co jde, byla schopna “ochočit” a podřídit si i takové (pseudo)vzbouřence jako je Trump nebo Le Penová.
Připomenu: “Protistrana, profitující establishment a jeho pomahači, nejeví žádné známky pochopení příčin krize, jen je trápí některé povrchní jevy.” – Naší nejsilnější zbraní je pochopení toho, o co jde.


Mimo jiné, jak neustále zdůrazňuji, všimněte si, že politické reprezentace se vůbec nesnaží o pochopení příčin současných problémů. A s tím musíme něco udělat.