Nová fakta o působení Bílých přileb v Khan Shaykhun / New Facts of the White Helmets’ Stage in Khan Shaykhun

Avatar
Původní autoři

Sophie Mangal (The Fringe News http://www.thefringenews.com)
14. 4. 2017
Dne 13. dubna syrský Observer publikoval článek, v souvislosti s tím, že chemický útok Khan Shayhun byl zinscenován Bílými přilbami. V úterý 4 dubna, aktivisté Bílých přileb ohlásily chemický útok v městečku Chán Shaykhun provincii Idlib. “Národní koalice syrských opozičních a revolučních sil” jako první ohlásil 80 mrtvých a 200 zraněných.


Ve skutečnosti je tento chemický útok byl promyšlenou operací pod falešnou vlajkou a byl zaměřený na obvinění syrského prezidenta Bašára Asada z použití chemických zbraní proti civilistům.

Mnoho vysoce postavených opozičních novinářů  se zúčastnilo na hrůzostrašné inscenaci, která zahrnovala raněné a drogami omámené děti i dospělé.

Výkon byl kvalitně pokryt  tiskovou agenturou Smart a Edlib Media Center. Mainstreamová média na celém světě okamžitě prezentovala útok.

Navíc, fotografie pořízené z pódia byly okamžitě zveřejněny na Twitteru a Facebooku a sdíleny aktivisty Bílých přileb a populárními opozičními blogery. Komplot byl zjištěn z korespondence mezi Mustafou al-Haj Yussef, jedním z vůdců Bílých přileb, a známým fotografem Sakirem Khader.

Malajský hacker JAsIrX zveřejnil dopis na svém blogu, který tak odhaluje přípravy na natáčení obětí údajného chemického útoku. Hacker slíbil zveřejnit více informací o činnosti syrské opozice a její spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi.

New Facts of the White Helmets’ Stage in Khan Shaykhun

Today, on April 13, The Syrian Observer published an article, related to the fact that the chemical attack in Khan Shayhun was staged by the White Helmets.

Tuesday, April 4, the White Helmets activists reported the chemical attack in the town of Khan Shaykhun of Idlib province. The national coalition of the Syrian opposition and revolutionary forces was the first to report 80 dead and 200 injured.

In fact, this chemical attack was a premeditated false flag operation aimed to blame the Syrian president Bashar al-Assad for using chemical weapons against civilians.

A lot of high-ranking opposition journalists took part in this bloodcurdling staging that involved slain and drug intoxicated children and adults.

The high-quality performance was covered by the Smart News Agency and Edlib Media Center. The world’s mainstream media immediately reported this staged attack.

Moreover, photos taken from the stage were immediately posted on Twitter and Facebook and shared by the White Helmets activists and popular opposition bloggers.This plot is proved by correspondence between Mustafa al-Haj Yussef, one of the White Helmets leaders, and Sakir Khader, a well know photographer.

JAsIrX, a Malaysian hacker, has published a letter on his blog that reveals preparations for filming the damage of the alleged chemical attack. The hacker has promised to publish more information on the activity of the Syrian opposition and collaborating with it NGOs.