Otevřený dopis Michaelu Žantovskému

Avatar
Původní autoři

13. 4. 2017
Pan Michael Žantovský,
ředitel Knihovny V. Havla
Pane řediteli, 9. dubna 2017
v Parlamentních listech.cz jste vyjádřil značnou nevoli se skutečností, že ze Syrie dosud nebyla odvolána velvyslankyně ČR v Damašku, paní Filipi. Díky Vaší životní a diplomatické praxi, o které vzhledem k dále uvedeným skutečnostem si dovolím důvodně pochybovat, jste vyjádřil základní aspekty diplomatické mise a na základě těchto argumentů jste s nemalým údivem a na adresu MZV vyčítavě usoudil, že už dávno měla být velvyslankyně paní Filipi odvolána.


Jako důvody pro nezbytné odvolání jste mj. uvedl, že žádní čeští, američtí či evropští občané, jejichž zájmy by mohla česká ambasáda účinně bránit, již v Sýrii či té její menší části, kontrolované Asadovým režimem, nejsou. Nechápu, co tím chcete říct, když i dítě školou povinné ví, že pokud mu hrozí nebezpečí, že by mělo z toho míst odejít. Pokud Vámi zmínění američtí a evropští občané z válkou sužované Sýrie odešli, měli k tomu zcela pádný důvod. Dovolím si však upozornit, že vzhledem k tomu, že naše velvyslankyně paní Filipi se nadále zdržuje na českém ZÚ lze předpokládat, že tam zůstávají i další čeští pracovníci ambasády. Jen nechápu, proč srovnáváte běžné občany a jejich eventuální odchod ze Sýrie s diplomatickým pracovníkem, v tomto případě dokonce s paní velvyslankyní Filipi.

Nemyslím, že další pobyt paní velvyslankyně Filipi v Damašku má nějakou zprostředkovatelskou roli. Jakkoli nehodlám zastávat se naší vlády, přece jen není tajemstvím, že vláda ČR má kromě jiného také za cíl v rámci možností řešit tendence běženců ze Sýrie (či jiných států) přímo v jejich zemi, odkud imigranti odcházejí. Je totiž lepší dříve řešit příčiny a důvody, než později samotné vážné následky. A pokud se nemýlím, pane řediteli, pak Damašek, jako hlavní město Sýrie, dosud ne příliš poznamenané válkou, žije téměř svým normálním životem a pochybuji, že by paní velvyslankyně Filipi byla jediný diplomat, který v Sýrii, potažmo v Damašku zůstal. Stejně tak si nemyslím, že ani představitelé jiných diplomatických misí, pracovníci velvyslanectví, konzulátů a jiných obchodních zastoupení by hodnotili situaci v Sýrii stejně dramaticky, jako vy, pane Žantovský a práskli do bot!

Nelichotivě až urážlivě jste se vyjádřil, že je český úřad v Sýrii je v současné době rukojmím Asadova režimu a že je až příliš snadné zvyšovat či snižovat pocit jeho (myšlen ZÚ) ohrožení v závislosti na tom, jak se budou naši čeští diplomaté chovat a jaké zprávy budou posílat. Odtud je, jak konstatujete, jen krůček k tomu, stát se Asadovou loutkou! Nepřekvapuje mě, že se vyjadřujete stylem, odpovídající Vaší závislosti na prozápadní politické orientaci zvláště, když se světovými médii šíří ničím nepotvrzené nebo důkazy nepodložené informace o tom, že Asad obnovil svou despoticko-tyranskou praxi, navázal na svoje zvěrstva z minulých let, resp., že Rusové nesou vinu za smrt syrských civilistů.

Celé Vaše pomlouvačné prohlášení o stále trvajícím pobytu velvyslankyně v Sýrii paní Filipi se nese v již zmíněném duchu proamerické, západoevropské a Bruselské politiky, když jste jako důvody pro odvolání paní velvyslankyně Filipi do Prahy vyslovil tyto diplomaticky velmi nekorektní důvody:

1) „Demokratické země neudržují velvyslance u režimů páchajících válečné zločiny.

2) Velvyslanec je přímým reprezentantem hlavy státu u jiné hlavy státu a jako takový ztělesňuje respekt své země vůči oné hlavě státu a přiznává jí legitimitu.

3) Pokud se hostující stát dopustí něčeho nepřípustného a nehumánního, reaguje vysílající země minimálně tím, že odvolá svého velvyslance ke konzultacím do ústředí.

4) Možná že existují důvody, i když o žádných nevím, proč by měl zastupitelský úřad v Sýrii setrvat pod vedením vyššího diplomata ve funkci chargé d‘affaires, ale velvyslankyně už dávno nemá v Damašku co dělat!

5) Její přítomnost vrhá hanbu na Českou republiku a hanbu na nás všechny.!(?)

Dovolím si k jednotlivým bodům se vyjádřit. K bodu prvnímu, tedy Vašemu svéráznému názoru, že by demokratické země neměli udržovat velvyslance u režimů páchající válečné zločiny, dovolím si položit Vám otázku: Kde jste byl do doby, než (podle Vás) před několika dny Asádův režim měl spáchat válečný zločin tím, že měl údajně své území bombardovat chemickými zbraněmi?

Nemýlím-li se, válka v Sýrii trvá již téměř 5 let a v důsledku čehož opustilo zemi několik milionů Syřanů. A představte si, že v Sýrii po celou tu dobu, co se v Sýrii válčí, také působila ve své diplomatické misi velvyslankyně paní Filipi (a zcela nepochybně i diplomaté mnoha dalších zemí). To Vám po celá ta léta nevadilo? Že jste si na to sakra, nevzpomněl dříve? Chápu, ono to zas nebylo tak jednoznačné, že Asád je tím, za kterého jej celý západ prohlašuje, vždyť i prezident Trump se už, už málem smířil s tím, že ty pověsti o Asádovi nejsou zcela relevantní. Najednou se stane něco, co ale zatím není ničím potvrzeno a jen na základě účelové domněnky je znovu na Asáda, potažmo na Rusko vykydána špína obvinění, že jsou to oni, kdo „prý“ ve válce v Sýrii použil chemické zbraně a jsou zodpovědní za smrt civilních občanů včetně dětí (ty zvlášť zapůsobí, jde-li o  nějakou lidskou tragédii, viz imigranti a pod.).

Váš názor v druhém bodě je naprosto logický což znamená, že hlava jednoho státu ztělesňuje respekt své země vůči hlavě jiného státu. V tomto případě se jedná o postoj naší hlavy státu, tedy prezidenta M. Zemana, který má naopak respekt k hlavě Syrského státu tedy prezidentu B. Asádovi a naopak. Tento fakt vyplývá ze skutečnosti, že stejně jako řada jiných zemí či států po celou dobu, po kterou je vedena válka v Sýrii i Česká republika udržovaly s tímto režimem diplomatické styky z prostého důvodu, že tyto státy zřejmě neshledali důvod diplomatické styky přerušit.

V dalším bodě varovně konstatuje, že pokud se hostující stát dopustí něčeho nepřípustného a nehumánního, potom reaguje vysílající země minimálně tím, že odvolá svého velvyslance ke konzultacím do ústředí. Naprosto správně jste poznamenal, že pokud se hostující stát dopustí . K takovému poznatku ze strany ministerstva zahraničních věcí však zřejmě nedošlo a dospělo k názoru, že není nutné, aby MZV odvolalo své velvyslance do ústředí ke konzultacím. Jak prosté, Watsone!

V bodě čtyři vyslovujete jeden významný fakt a sice, že nemáte povědomí o tom, zda existují důvody, proč by měl zastupitelský úřad ČR v Sýrii setrvat pod vedením vyššího diplomata, např. chargé d‘affaires, přičemž trváte na tom, že velvyslankyně paní Filipi už dávno nemá v Damašku co dělat! Je to samozřejmě Váš osobní názor, což jistě uznáte, nemusí být směrodatný, tedy ani naší vládou respektovaný. Doporučil bych Vám pane exvelvyslanče, dříve než zase vyslovíte podobné pochybnosti, abyste se jako bývalá významná osobnost z diplomatické branže, informoval na příslušných místech, abyste se tak nemusel ztrapňovat třeba z neznalosti důležitých a při tom snadno dostupných skutečností.

Konstatování, že stálá přítomnost velvyslankyně Filipi v zemi, která válečné zločiny, tedy v Sýrii, vrhá hanbu na Českou republiku a na nás všechny, je pane řediteli jen Váš subjektivní názor, o jehož objektivnosti lze vážně pochybovat. Nechápu totiž lidi, kteří stejně jako Vy, velkohubě vztahujete všechny případné důsledky, které sice nenastaly, ale dle Vás mohou nastat, mohou také negativně zapůsobit na Českou republiku a na její občany. Ptám se Vás, pane řediteli, kde berete tu jistotu, že takové či jiné důsledky skutečně existují, mohou existovat či nastat, že neodvratně (po)škodí Českou republiku, nás všechny? Nebo to mám chápat, že přání je otcem myšlenky?

Pane řediteli „slovutné“ KVH. Docela chápu Vaše dnešní politické rozhořčení, ale poznamenávám, že Vaše nářky a kritika jsou mimo místu, resp. že pláčete nad zcela nesprávným hrobem. Tragické události, které nastaly v Sýrii použitím chemických zbraní jsou zcela neoddiskutovatelně odsouzeníhodné o tom nelze pochybovat. Následné, Asadovými odpůrci pro svět tolik rádoby odůvodněné odvetné svévolné, bez vědomí OSN armádou USA bombardování Sýrie je však stejně odsouzeníhodné a nehumánní, jako samotné použití chemických zbraní. Mstít se jen na základě neověřených informací, resp. domněnek a podezření, je ubohé a svědčí jen o tom, že tento krok byl americkým establishmentem, resp. armádou USA učiněn ani ne tak z důvodů údajného (domnělého) Asádova útoku chemickými zbraněmi, jako spíše msta za to, že se jim nedaří naplňovat své dlouhodobé cíle, které se Sýrií měly. A spojenci USA na tuto evidentní lež přistoupili a americké bombardování Sýrie podpořili!

Pane exvelvyslanče a dnes řediteli KVH. Na názor k událostem v Sýrii, stejně jako k pobytu velvyslankyně paní Filipi či jiným záležitostem máte plné právo. Problém je v tom, jestli se svými nedotaženými, nedomyšlenými, rozporuplnými názory, postoji a stanovisky u občanů zbytečně neztrapňujete. To, že jste dnes VIP osobou, která díky V. Havlovi absolvovala významné diplomatické posty, člověk, který si zakládá na blízkých osobních vztazích s Václavem Havlem až na úrovni ředitele KVH totiž ještě neznamená, že Vy i s Vašimi názory můžete být českým občanům úplně, ale úplně ukradený.

S pozdravem Míru zdar a Sýrii zvlášť!

Jiří B a ť a , bývalý chargé d‘affaires