Uděláme al-Kajdu znovu velkou aneb Jak a proč americké speciální služby vytvářejí teroristické sítě

Avatar
Původní autoři

Valerij Korovin
24.4.2017 Zvědavec

Dnes jsou mnozí lidé přesvědčeni, že CIA a Spojené státy americké stvořily terorismus požírající svět. A toto mínění je zcela oprávněné. Důkazů o svazku amerických speciálních služeb s teroristy je spousta. Jmenovitě USA vypěstovaly většinu ze všech těch band, které dnes terorizují planetu.

A jak se ukázalo, vše se děje v americkém zájmu pro dosažení konkrétních cílů, ať už jde o vládu nad zdroji, nebo o vyvolávání chaosu na území protivníka, ale celkově především pro zachování hegemonie USA. Stále více faktů naznačuje, že USA jsou hlavním ohniskem teroru, hlavním zákazníkem a tvůrcem teroristických sítí.

Americké tajné služby byly opakovaně přistiženy při podpoře teroru. A dokonce se přímo podílely na organizaci některých teroristických útoků, podobně jako na útoku al-Kajdy dne 11. září 2001. Například proto, aby ospravedlnily svoje masivní vměšování do záležitostí na blízkém východě. Možná nejde o samotnou CIA jako instituci, ale o určité síly uvnitř CIA, které se podílely na přípravě jak tohoto útoku, tak i mnoha dalších teroristických útoků po celém světě, což potvrzuje řada indicií. Zjevné rozpory v oficiální zprávě o vyšetřování událostí z 9/11 nikoho z vládnoucích kruhů v USA neobtěžují. Přitom desítky nezávislých výzkumů potvrzují, že tuto masivní operaci připravovaly stovky dobře vyškolených a vycvičených lidí a žádný Bin Ládin. Nic jiného totiž není možné připustit tam, kde ani moucha neproklouzne bez vědomí zvláštních zpravodajských služeb. A to vše s cílem vyprovokovat start aktivní fáze invaze USA na jih Eurasie. O něco později bylo vše formálně označeno jako operace „Velký blízký východ“.

Ropa, nebo něco jiného, záminka se vždycky najde

Pro USA se již stalo běžným zvykem napadat státy na blízkém východě, kde se nachází plyn, ropa a další přírodní bohatství, aby pod záminkou boje proti terorismu získaly kontrolu nad jejich zdroji. To se týká Iráku, Libye, Sýrie a mnoha dalších zemích. Nicméně ropa a uhlovodíky, byť se jedná o významnou kořist, nejsou jediným ani nejdůležitějším faktorem. Ve skutečnosti Američané vždy sledují celý soubor faktorů. Hlavním zřetelem veškerých amerických avantýr je vždy cíl geopolitický. V našem případě se jedná o strategické sevření Eurasie takzvanými obchvaty „anakondy“ tvořícími globální strategické předmostí Západu pod nadvládou USA a vyztužené vojenskými základnami USA nebo NATO.

Místní výskyt ropy, zemního plynu a jiných nerostů je žádoucí, ale nikoliv nutný. Například v Afghánistánu není nic, než skály a písek, ale USA sem přišly, aby tuto zemi použily jako výchozí bod operace odříznutí blízkého východu od střední Asie, protože je zde důležitá strategická křižovatka umožňující americkou kontrolu nad oběma regiony. Tudíž otázka přírodních zdrojů je velmi důležitá, ale nejde o to hlavní, ani jediné.

Teroristické sítě jako novodobá zbraň

Účelem, pro který CIA a ostatní silové struktury USA vytvořily al-Kajdu a mnoho dalších teroristických a „humanitárních“ organizací, je posílení strategické přítomnosti USA v pro západní demokracii těžko dostupných koutech světa, a to je také hlavní cíl hybridní války. Technologie takzvané „války šesté generace“, kdy se vojenské úspěchy dosahují bez použití vlastních vojsk a konvenčních zbraní vytvořením teroristických sítí v zájmových oblastech, přes které se prosazuje řešení strategických úkolů americké zahraniční politiky, to je dnes hlavní prostředek k dosažení americké globální kontroly. (Onu „kontrolu“ je nutné chápat ve smyslu zadržování, vykořisťování a destrukce, která nemůže a ani nemá přinést nic pozitivního, což přesně odpovídá vládě Zla pasoucího se na ostatcích existenciálního rozkladu – pozn. překl.)

Samotná al-Kajda není v překladu nic jiného, než „báze“, „struktura“ nebo „síť“. V globálním síťovém prostředí, které pokrývá téměř celou planetu, nazvat teroristickou organizaci „Síť“, je totéž, jako nazvat noviny „Noviny“, nebo časopis „Časopis“. Teroristická „Organizace“, to je jakási síťová matrice, prázdný koncept, který je naplněn požadovaným obsahem v závislosti na situaci. Dostává úkoly podle zamýšlených amerických zahraničně politických cílů, to znamená v závislosti na vnější situaci. Stejně jako všechny „struktury bez vůdce“ vzniká a může prorůstat kdekoliv na planetě, protože není hierarchizovaná, je jakýsi „oddenek“, množství horizontálních spojení, uzlů a průsečíků, nekonečně se doplňujících a překrývajících. Pozdější Bin Ládin byl pouze jedním z hlavních mluvčí rozvětvené struktury, jíž řídit a přitom sedět v jeskyni prostě není možné. A je to vůbec nutné? Síť nelze vysledovat, nebo řekněme identifikovat její vedení a přes ně po článcích zničit všechny její přívržence. To je smysl a podstata sítě.

Tam, kde se rodí ideje islamizmu, tam jsou sítě jako al-Kajda, Daesh, Hizb ut-Tahrir a jim podobné. Zničením jednotlivých příslušníků, nebo dokonce celého uzlu sítě, nevyvedeme síť z jejího řádu. Protože existuje ještě druhý, třetí, pátý, na různých místech, se stejným počtem vazeb, jaké měl dříve zničený uzel. Sítě představují nový typ vedení války, oficiálně zařazený do zbrojního arzenálu Pentagonu a naplněný teroristickým obsahem, tak USA vytvářejí ničivou zbraň proti svým nepřátelům. A opravdu jen nepřátelům?

Bombardování nevede ke spolupráci

Na začátku března 2017 Trumpova administrativa dala najevo, že spolupráce USA s Ruskem ve společném boji proti terorismu se odkládá na neurčito. Otázkou je, proč USA najednou nechtějí spolupracovat s Ruskem a nespěchají zahájit plnohodnotnou válku proti terorismu, jak ještě nedávno sliboval Donald Trump během své volební kampaně? Tajemství spočívá v tom, že nový americký prezident se konečně seznámil se všemi tajnými dokumenty. Trump s překvapením zjistil, co je to ten terorismus, že nejde o fenomén o sobě, ale o jev vytvořený americkými tajnými službami. Jako kandidát na prezidentský úřad to nevěděl, proto mluvit o tom, že je odhodlán bojovat proti terorismu spolu s Ruskem a také společně s Asadem a s oficiálním Damaškem. „Zničíme ten zkurvený ISIL a namočíme do hajzlu“, vyhlásil Trump coby rozhorlený kandidát. (Autor zde vkládá do úst Trumpa parafrázi expresivního vyjádření Vladimíra Putina k čečenským teroristům ještě před jeho zvolením premiérem RF – pozn. překl.)

A teď, trapná situace. Jako prezident obdržel tajné dokumenty, netrpělivě je otevřel, překvapeně vzhlédl a ztratil kuráž. Uvědomil si, o co tady jde, upadl do zmatku a obrátil se na své poradce: „Jakže?“ Nicméně fakt zůstává faktem, teroristické sítě vytvořila CIA s finanční a diplomatickou podporou USA. „Ach můj bože!“ vykřikl Trump, „Jaká noční můra!“ Co má teď dělat? Zničit vše, co bylo vytvořeno lety tvrdé práce stovek „mužů a žen“, zaměstnanců amerických zvláštních služeb? Je nutné odložit boj proti terorismu. Teď ovšem je minimálně potřeba zvážit, jak se dostat ven z prekérní situace. „Sakra! Co jsme to vytvořili! Proč jste mi to neřekli dřív?„ – „Promiňte, pane Trumpe, ale kdo jste tehdy byl? Nikdo. A teď jste prezident.

Naskýtá se otázka: Je-li terorismus americký produkt, proč trpí terorismem Evropa, hlavní spojenec USA? Není žádným tajemstvím, že se v Evropě útoky vyskytují se záviděníhodnou pravidelností: tu Belgie, tu Paříž, tu Berlín. Odpověď je jednoduchá. Evropa je hub, uzel americké globální teroristické sítě, jeden z hlavních proxy serverů pro přípravu a expedici teroristů po celém eurasijském kontinentu, blízkém východě, severní Africe a po zemích bývalého sovětského bloku. Je to uzel teroristické aktivity. Tam teroristé odpočívají, tam se připravují, shromažďují finanční prostředky, tam rekrutují osobitý typ islamistů evropské fenotypu.

Dnešní Evropa představuje důležitý průsečík globální teroristické sítě. Tím, jak se Evropa ocitla od konce druhé světové války pod americkou okupací a ve svírajících botách NATO, nesmí ani pípnout, otevřít ústa. Ve skutečnosti se Evropy nikdo neptá – vyhodili tam něco do povětří? Nic strašného, jen vedlejší ztráty. „Realizujeme velký projekt globální dominance západní civilizace“, odpovídají ve Washingtonu. „No, tak vyhodili. To se stává. Něco se zvrtlo, síť se protrhla, něco propadlo, zlomilo se, provalilo, nuže, co se dá dělat. Třísky létají.“ Ano, v Evropě jsou excesy, nějaký terorista se tam trochu vymkl kontrole, něco tam ztropil, utrhl se ze řetězu, někoho zabil, ale to je maličkost ve srovnání s globální dominancí USA.

Boj proti terorismu jen tak na oko. Rusko to nechápe?

V současné době je Rusko asi jediná země, která bojuje proti terorismu. Všichni ostatní, Západ, Evropa, Spojené státy, o tom jen mluví, přitom žádné úsilí ve skutečném boji proti terorismu nevyvíjejí. Naopak. Jen Rusko vážně bojuje. Pravděpodobně proto, že si v Rusku nikdo prostě není vědom skutečnosti, že Američané sami stvořili terorismus. No, samozřejmě, podezření tady je, ale jako v případě ruského vedení: jsou to slušní lidé, oni přece nemohou připustit, že vše je dílem Američanů. „To jsou jen takové konspirační dohady, věřte,“ plácají po zádech členy Rady bezpečnosti RF a hledí přitom na prezidenta, „teroristé podle všeho existují samozřejmě sami od sebe. Američané se s nimi také potýkají – a jsou prostě jen arogantní a nespolupracují s námi. Nu dobrá, budeme tedy bojovat bez jejich spolupráce.

Položíme-li si otázku, zda Američané bojují proti terorismu, odpověď je nasnadě. Bojují jen proto, aby se jimi zosnovaný terorismus jaksi náhodně nerozšířil i na území samotných USA. Přísně dohlížejí na to, aby bakterie terorismu roznesené americkou administrativou po celém světě v žádném případě nezamořily Ameriku. Ale to je docela naivní naděje pubertálního vědomí americké státnosti. Vzhledem k rozsahu pokrytí sítě a dynamice globalizace terorismus vypuštěný ze zkumavky americkými stratégy v každém případě, dříve či později, dorazí do USA, stejně jako kamkoliv jinam, a rozerve tam všechno tak, že nezůstane kámen na kameni.

Prozatím však s terorismem bojuje pouze Rusko a ostatní na ně zmateně hledí a nic nechápou – jsou jednoduše mimo, nebo by snad opravdu chtěli zničit americký terorismus? V čem je problém? Donald Trump uchvácený neokonzervativci se stejně jako všichni ostatní snaží pochopit: V čem je problém? Za prvé, co dál dělat s teroristickými sítěmi vytvořenými ve Washingtonu s podporou zvláštních služeb; Za druhé, co dělat s Ruskem, které bojuje s terorismem a ve skutečnosti stejně jako všechny ostatní civilizované země ničí, a nikoliv jen tak na oko, teroristické sítě podporované Washingtonem a jeho speciálními službami. No, a za třetí, jak dál žít a nedostat se do pekla, když ve skutečnosti, mimo vší pochybnost, pokud mluvíme o elitách USA, je příčinou jejich velikosti v tomto uspěchaném světě – Kníže temnot a vládce světa.

Как и зачем американские спецслужбы создают террористические сети vyšel 12. dubna 2017 ma geopolitica.ru. Překlad v ceně 693 Kč Zvědavec.