P.C.Roberts: Oč v severokorejské „krizi“ vlastně jde

Avatar
Původní autoři

5. 5. 2017      PaulCraig Robers
Tzv. severokorejská krize je typickým washingtonským výtvorem. Severní Korea byla ve válce naposledy v letech 1950-1953 a za 64 roků své existence nikoho nenapadla. Vůbec postrádá vojenskou sílu k napadení kterékoli země, včetně Jižní Koreje a Japonska, které chrání vojenská moc USA. A navíc: Čína by Severní Koreji nikdy nedovolila jakoukoli válku rozpoutat. Takže z jakého zdroje vzešla démonizace Severní Koreje, šířená v těchto dnech tak bouřlivě presstitutkami a Trumpovou vládou?


Ze stejného, z jakého vzešla démonizace Iránu. Též „ iránská hrozba“ byla washingtonským výtvorem, který byl použit jako fíkový list pro výstavbu základen antibalistických raket na hranicích Ruska. Tyto malé rakety, anglicky tzv. Anti Ballistic Missiles (ABM) mají zachycovat a ničit velké interkontinentální balistické rakety, anglicky Inter Continental Ballistic Missiles (ICBM) v průběhu jejich letu a tím jim zabránit, aby dosáhly svých cílů.

Washington v minulosti prohlašoval, že základny ABM zřizuje nikoliv proti možným útokům ICBM z Ruska, ale pro ochranu Evropy před útoky nukleárních ICBM z Iránu.

Možná takovému výkladu uvěřili naivní Američané, ale určitě ne Rusové, kteří dobře věděli, že Irán nemá ani interkontinentální balistické rakety, ani nukleární zbraň, kterou by do nich vložil. Takže jim bylo naprosto srozumitelné, že americké základny ABM na jejích hranicích mají jediný smysl: A to je zabránit ruské odvetě proti prvnímu tzv. preventivnímu americkému úderu.

Na hlavu padlá není ani vláda čínská. Rozumí totiž velmi dobře tomu, že skutečným důvodem právě probíhající severokorejské „show krize“ je poskytnout Washingtonu fíkový list, kterým se chystá přikrýt právě probíhající budování základen antiballistických raket poblíž čínských hranic.

Což samozřejmě neznamená nic jiného, než že Washington buduje proti nukleární odvetě jak z území Ruska, tak z území Číny, obranný štít pro případ amerického preventivního útoku proti oběma těmto zemím, který má být proveden současně.

Proti tomuto washingtonskému záměru vystoupila Čína ještě rázněji než Rusko, když se na americkou stranu obrátila s žádostí okamžitě ukončit rozmisťování antibalistických raket v Jižní Koreji.

Zde je třeba poznamenat, že v zájmu zmást americkou i světovou veřejnost označili Američané tyto antibalistické rakety pro Jižní Koreu nikoliv původním názvem ABM, ale názvem novým THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), i když ve skutečnosti jde o starý a původní antibalistický raketový systém ABM. Tedy ten, který má zachycovat a ničit velké interkontinentální balistické rakety a zabránit jim tak v jejich dalším letu – a to i na další kontinenty.

Propánakrále, ale co s takovým sytémem v Jižní Koreji, který se tváří, že má být obranou proti možnému útoku z Koreje Severní? Vždyť Severní Korea hraničí s Koreou Jižní a nemůže tedy na svého souseda zaútočit interkontinentálními raketami – a to i kdyby je v operačním stavu k dispozici měla.

Takže vše je jasné. Raketový systém THAAD budovaný v těchto dnech v Jižní Koreji nemíří na Koreu Severní, ale na Čínu, a zde na nic jiného než na její schopnost odvety. Jedná se tedy o součást příprav USA rozpoutat nukleární válku jak proti Rusku, tak proti Číně – samozřejmě s tím, že Spojené státy samy se díky ABM a THAAAD odvetě vyhnou. Ale jen ony. Evropa propadne zkáze, protože jak ABM tak THAAD nejsou pro její obranu uzpůsobeny. Na Evropu by se totiž útočilo normálními raketami z lodí a letadel – a zde žádná obrana nefunguje a ani se s ní nepočítá.

Ale což. Žádném impérium v dějinách se o osud svých vazalů nezajímalo a impérium washingtonské není v tomto směru výjimkou.

A tak jedinou otázkou zůstává tato: Chápou Rusko a Čína fakt že proti nim Washington skutečně připravuje preventivní nukleární útok, aby tak odstranil dvě poslední překážky, které mu k totální vládě nad Světem stojí v cestě?

Budou ty dvě země sedět a čekat, až na ně osudová rána padne?

Co byste udělali vy?

Překlad: Lubomír Man