Příprava návrhu věcného záměru zákona o dobrovolné účasti obyvatel na zajišťování obrany státu

Avatar
Původní autoři

Rado Miko

23. 5. 2017 Outsidermedia

Začala příprava návrhu věcného záměru zákona, kterým budou vytvořeny právní
podmínky pro zvyšování fyzické zdatnosti obyvatel České republiky, jejich znalostí a dovedností a vytváření mravních vlastností a etických zásad, které by mohli využít k obraně státu (zákon o dobrovolné účasti obyvatel na zajišťování obrany státu).


Zkusme si trochu zaspekulovat, jak by to mohlo vypadat v budoucí každodenní praxi:

6:00 Budíček a před domem desetiminutová rozcvička.

6:15 Na všech rozhlasových a TV stanicích je vysílána desetiminutovka Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. A protože většina Čechů nechodí do kostela, kde bude vysíláno kázání Dominika Duky, bude rozcvička a desetiminutovka zachována také v neděli.

12:00 Zkouška sirén, na pracovištích a ve školách všech stupňů nácvik evakuace.

14:00 – 18:00 Při odchodu z pracoviště nácvik nasazování plynových masek a igelitových pytlíků na ruce a nohy, v případě zhoršené rozptylové situace masky zapůjčeny přes noc domů.

22:00 Na všech TV stanicích běží americké válečné filmy.

24:00 Celý národ zpívá českou hymnu a poté se ukládá na svá polní lůžka.

Veškerá podobnost s totalitními praktikami bude jistě čistě náhodná…