Ve Washingtonu vládne Sauron

Avatar
Původní autoři

6. 5. 2017      PaulCraigRoberts
Jeden ze čtenářů mi položil otázku, proč neokonzervativci tlačí na nukleární válku, když v ní nikdo nemůže vyhrát. Jestliže všichni zemřou, kde je její smysl? Odpovědí je, že neokonzervativci věří, že USA mohou v takové válce zvítězit s minimem škod a možná že i vůbec bez škod jak na životech, tak i na všem ostatním. Plán je totiž takovýto: Washington podél hranic Ruska a Číny zřídí síť základen antibalistických raket (ABM), čímž vytvoří štít proti odvetnému úderu, kterým by tyto země jinak mohly zareagovat na první a tzv. preventivní nukleární útok USA proti nim. Ale nejen to. Na tyto základny je kromě ABM, které mají ruské a čínské interkontinentální balistické rakety (ICBM) sestřelovat v letu, je možno umístit i čistě útočné nukleární rakety, které zasáhnou cíle hluboko v zázemí obou zemí. Mají to být rakety, s jejíchž parametry nejsou ani Rusové a ani Číňané obeznámeni, čímž se o další minuty prodlouží čas, potřebný k tomu, aby dokázali na danou situaci adekvátně zareagovat. Počítá se s tím, že čas, potřebný k onomu zareagování by nebyl kratší než pět minut – a teprve po těchto pěti minutách by jak Rusové, tak Číňané byli schopni jednat.

To by už ovšem preventivní americký úder končil a území Ruska i Číny by se v daném okamžiku nacházelo v takovém stavu zpustošení, že vlády obou napadených zemí u vědomí, jak nepatrnou šanci mají nyní jejich zbývající ICBM proniknout štítem ABM, by na svůj odvetný úder už rezignovaly a daly přednost kapitulaci. Kterou by ovšem strana americká pojala jako pozvání k druhému americkému nukleárnímu útoku, jenž by zbývající stojící ruská a čínská města smetl z povrchu zemského, zabil miliony lidí a zanechal obě země v troskách.

Není vůbec žádná pochybnost o tom, že neokonzervativci jsou dostatečně podlí na to, aby oba své útoky takto uskutečnili, ale je možné i to, že shora uvedený plán směřuje i k jednomu řešení, řekněme mírumilovnějšímu. A totiž k takovému, kdy Washington silou vmanévruje Rusko a Čínu do situace, v níž vůdci obou zemí dojdou k poznání, že jsou už tzv. zcela bez trumfů, a proto jim nezbude nic jiného, než hegemonii Washingtonu přijmout. Nu a pak Washington, aby si svou hegemonii zajistil na věčnost, nařídí Rusku i Číně odzbrojit.

Plán má samozřejmě též svá rizika – vždyť špatné výpočty a odhady k válkám odedávna patří. Tak např. je plán nanejvýš nevýhodný a riskantní pro Evropu, Britanii, Japonsko, Jižní Koreu a Austrálii. A to v případě, že se Rusku i Číně odveta přece jen zdaří. Washingtonský štít složený z ABM nedokáže totiž uchránit Evropu od běžných raket, odpalovaných z lodí či letadel, takže Evropa by po takovémto útoku přestala de facto existovat. A čínská zdařená odveta by zas zasáhla Japonsko, Jižní Koreu a  Austrálii. Takže Rusové i Číňané a vůbec všichni ještě duševně zdraví lidé upírají svou víru na to, že vazalové Washingtonu si nakonec přece jen uvědomí, jaký risk, jímž nemohou nic získat a mohou naopak vše ztratit, podstupují, a svého vazalství se proto zbaví, a zbaví se i amerických základen na svých územích. Vždyť byl by to takový zázrak, kdyby evropským politikům konečně došlo, že jsou Washingtonem vláčeni do konfliktu pro zájem, který rozhodně není jejich?

Minulý týden oznámil velitel NATO americkému Kongresu, že potřebuje finance na zvýšenou americkou vojenskou přítomnost v Evropě, aby zde tak mohl čelit „vzmáhajícímu se Rusku“.

Lidé v Evropě naštěstí vidí, která vojenská síla se v Evropě vzmáhá, v kolika zemích se nalézají cizí vojenské základny a jaká vlajka nad těmi základnami vlaje. A ani se memusí ptát, zda USA obkličují ze všech stran Rusko, anebo zda Rusko ze všech stran obkličuje Spojené státy.

Někteří z vás vědí, že mě zde v USA zařadili na seznam ruských agentů. Skutečně, jsem agentem všech lidí, kteří nesouhlasí s ochotou Washingtonu použít atomovou válku jako prostředek k  ustavení americké vlády nad světem.

Ale všimněme si blíže, co ještě znamená být ruským agentem.

Znamená to respektovat mezinárodní právo, což Washington nedělá. Znamená to respektovat život, což Washington nedělá. Znamená to respektovat zájmy jiných států, což Washington nedělá. Znamená to usilovat o spolupráci, což Washington nedělá.

Ale dělá to Rusko! Takže ruský agent je mravně založený člověk, který touží zachovat jak život na zemi, tak národní identitu a důstojnost jiných zemí.

Washington mravností pohrdá a chce se stát pánem planety. A Washington je zcela nezpochybnitelný Sauron (záporný hrdina fantaskního Tolkienova románu-pozn. překl)

Zbylo na světě dost zdravé levice, která dokáže Svět ochránit a ďábla přemoct?

Vybral a přeložil Lubomír Man