Cena zlaté záchodové štětky pro Rosího nebo/a paní Romancovovou?

Avatar
Původní autoři

– vlk –
21.6.2017  Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
 

Minulý týden, konkrétně 16.6. 201, jsem umístil na Kosu tenhle nevtip, kde jsem do kontrastu postavil naprosto dementní annonci na nedělní Newsroom, která předcházela Zprávám ve 23 na ČT, kde jedna z klíčových informací byla totálně, až bizarně odfláknutá. To jsem ovšem ještě netušil, co „zpravodajský“, nikoli Newsroom, ale daleko spíše cloak- či restroom, přinese. Ostatně, máte i odolný žaludek, pokochejte se sami!

Zcela podle předpokladu nám Luboš Rosí a jeho hosté vymyli mozky v tom smyslu, že počin kanálu Prima Zoom – odvysílání interview Olivera Stonea s prezidentem Putinem, navíc v  hlavním vysílacím čase, je jednak atentát na demokracii, jednak totální nekritická servilita stanice vůči Moskvě a  proruským trollům a  posluhování zabedněncům, co zlovolně nedůvěřují oficiálním mediím. A  že kdyby po odvysílání pořadu nějaká ta kritická diskuse (rozuměj okamžitý proplach mozku sledujícího diváka, aby náhodou pochybovat nezačal) byla zapotřebí, atd. atd….

A samozřejmě, že na tuhle osvětu nebyl ani zdaleka sám. Přizval si další podobné exempláře s  jednotným nejsprávnějším názorem – Kundru z  Respektu a  huliče J.X. Doležala z Respektu. Vedle nich jakéhosi Fillu a  přirozeně že nemohl chybět někdo ze stáje Jakuba Jandy – takto – ehm analytik Máca a  všechno tvrdil jakýsi Štětka (nomen omen tohoto článku :-D) ) – sociolog médií z  FSV UK…. A  jak jim to chlapcům pěkně šlo. Klasika z radosti společného močení na venkovském restroomu, jako vyšitá.

Takže jsme se od nich dozvěděli, například, že Oliver Stone je prostoduchým Putinovým devotním poskokem…. Jasně ho takhle otaxovali ti supersprávní představitelé západního hodnotového systému a západní demokracie. Kteří jsou charakterově daleko na jiném levelu než nějaký ujetý zpovykanec z  Hollywoodu. Ačkoli ten za tu demokracii osobně bojoval ve Vietnamu, kde byl 2x raněn během 18-ti měsíčního ostrého nasazení v  řadách 25. pěší divize US Army a  obdržel, na rozdíl od Rosího, Doležala a  Kundry vyznamenání za statečnost.

Chlapci přirozeně také daleko lépe věděli, jak takový rozhovor, když už vůbec, s  tím Putlerem zmáknout. Nejspíše proto, že jsou daleko vzdělanější a v  životě toho mnohem a  mnohem více dokázali – co je nějakých pár filmů s  desítkou Oscarů! Kundra přece píše do Respektu, hulič do Reflexu a Rosí šéfuje Cloakroomu a  ten, představte si, měl dokonce třetí nejvyšší sledovanost ze všech pořadů na ČT 24 dne 11.6.2017! Jistě jim, těm znalým, světově uznávaným a vůbec zdatným hochům muselo být stydno, že vůbec musí komentovat úlet nějakého bezvýznamného trapáka Stonea o  ještě bezvýznamnějším zoombíkovi Putinovi nehovoříc…

Když už v  tom byli, tak si ještě střihli Všeslovanský sjezd v Moskvě a  rozcupovali proruského trolla Korála, takto vydavatele NWOO.org, že prý jde o  totálního lůzra, co si trollováním za moskevské rublíky kompenzuje své neustálé prohry a mindráky…. A  basta! A  určitá část lidí tomu dokonce k  jejich naprostému úžasu i věří. Prý až jedna čtvrtina populace, což Rosímu sekundující snaživka doplnila následující grafikou:

Chtěl bych tu krasavici inteligentní, Rosího, editora pořadu a celé Kavky nezištně upozornit a  rozšířit jejich nedozírné znalosti, že čtyři červení panáčci z  celkem deseti nejsou jedna čtvrtina nýbrž 2/5, respektive 40% . Zatímco 1/4 je procent pouze 25. Ale kdo by troškařil a  hrabal se v  detailech, že? A může být i  to, že se pletu, protože oni přece mají vždycky pravdu!

Divák, který to všechno zvládl, aniž by se mu zvedl žaludek, či  dostal náhlou příhodu mozkovou byl, po tomhle přívalu deprese od Rosího a jeho přátel ovšem odměněn několika pozitivními zprávami (soudruzi, kritiku ano, ale konstruktivní a  v konečném vyznění pozitivní – pamatujete?).

Tou první bylo, že roste počet žádostí o poskytnutí informací institucemi podle zákona 106 a  ty že nechtějí, ale přeci jen to soudy rozhodují a  že dokonce Ústavní soud asi bude muset přijmout další síly, právě pro tyto kauzy. Dále to, že ve Francii si politik dovolil na rozhlas a  dostal ťafku.

Pak přišlo sdělení, že můj oblíbený portálek Hlídací orgáček, vedený mým neméně oblíbeným písmákem Břeštanem, se rozšiřuje zřizuje krajské redakce v Ústí a Olomouci, kde je budou tvořit studenti a podávat regionální zprávy. Což je úžasné, protože ti mladí jsou naše naděje. I tohle pamatuji od komoušů… A  jistě zmáknou třeba Kosu levou zadní, kdykoli se jim zachce. Protože oni přece vědí, znají a  umí. Jak jinak, když dělají pro Břeštana!

Ale tou opravdu, ale opravdu finální superdobrou zprávou a  pro mne vrcholem celého nedělního Restroomu a zároveň důvodem, proč jsem uchopil toto téma, bylo něco úplně jiného – Rosího viditelné nadšení z  toho, jak důkladně a perfektně pracuje ministerstvo jediné pravdy paní Romancovové, které udatně a  neúnavně bojuje proti ruské dezinformaci! Mám na mysli tuto část reportáže, která začíná v  čase 06:47 viz screen shot:

Že dobře nevidíte, oč se jedná a nemáte čas si pouštět záznam? OK, rád kosíře rozmazluji . Mám screenshot nikoli z  ČT, ale přímo z oficiálního twitteru Ministerstva jediné správné pravdy


Takže vážení, Romancovová a  její girls and boys bdí, voko nezahmouří, aby vás uchránili před ruskou dezinformací, co by to tady všechno, ale úplně všechno nevratně rozvrátila!!!!! A my mohli dál klidně konzumovat!

A tady máte nejlepší příklad jejich nekonečného úsilí a  ostražitosti! Neprojdou! Eh…. dneska jedině správně – Do not pass! (tedy pokud překladač nedělal Rosí a/nebo ČT 24).

Mám z  toho oči navrch hlavy…. A  stejný problém jako je tomu u  té 1/4, či  40 % výše…

A několik ryze zmatečných otázek?

1 – ono bylo ministerstvo Jediné pravdy koncipováno jako celosvětově působící, takže před dezinformací chrání i  ruské občany v  Rusku?

2 – nebo mi něco uniklo a server Pravda.ru či  moskevská Pravda jako taková patří mezi nejsledovanější a nejvlivnější media v  ČR?

3 – on ten titulek snad tvrdí, že česká vláda zkoumá možnosti odchodu z EU?

4 – Václav Klaus se snad vystěhoval z  České republiky? A  tudíž už není její součástí? Není občanem ČR a  jeho think tank už ukončil činnost a  nebo není oficiálně registrován v  ČR? A  není tvořen dalšími známými jmény s  poměrně značným renomé v politických a ekonomických strukturách? A  že by Livie přestala být oficiální reprezentantkou republiky na Slovensku?

5 – neprobíhá takhle náhodou kampaň za vypsání referenda o setrvání ČR v  Evropské unii a  neexistují politické subjekty, které budou kandidovat v  nadcházejících volbách, které ho mají jako hlavní, či minimálně jednu z hlavních programových priorit, na kterou chtějí přilákat voliče?

Nevím jak vy, ale já si na všechny výše zformulované dotazy s  výjimkou posledního, odpověděl NE a jen u závěrečné otázky ANO.

Takže mám obrovský problém. Buď paní Romancovová a  celá její squadra vyrobila těžkou dezinformaci, kterou Rosí a  ČT 24 s pečlivostí a  analýzou sobě vlastní, nadšeně převzali nebo nejde o ten titulek a Pravda.ru lže naprosto nestydatě v  textu svého článku. Takže mi nezbylo nic jiného než pracně a komplikovaně zmobilizovat svoje znalosti azbuky a  ruštiny a  doslova se porvat s originálem textu na Pravda.ru. Kupodivu jsem jej nalezl celkem snadno zde

A když dovolíte dám sem svůj naprosto neumělý a  jistě v mnohém nedokonalý překlad:

Česko zkoumá možnosti odchodu z  EU

Bývalý prezident Václav Klaus řekl, že je nutné začít se zabývat možností odchodu z EU. Je to spojeno s rozhodnutím Evropské komise, která zahájila proces sankčního řízení proti ČR, Polsku a  Maďarsku, Důvodem k  zahájení řízení je neplnění rozhodnutí o  rozdělení migrantů nacházejících se v  Itálii a  Řecku na teritoriu EU.

Do ČR, Polska a Maďarska byla doručena oficiální sdělení o zahájení řízení. Pokud zmíněné státy nezmění svou pozici, celá mnohaletá procedura může skončit u Evropského soudního dvora, který by následně vynesl trest pro každou jmenovanou zemi – jak píše server Novinky.cz

„Z toho všeho vychází jediné řešení a  jediný možný závěr: přišel čas začít se připravovat na vystoupení naší země z  Evropské unie. Je to jediná cesta, jak ochránit naši suverenitu, kterou jsme zdědili od našich předků a kterou jsme povinni předat dalším generacím“ sdělila bývalá hlava státu.

Nelze dopustit, aby Česká republika se stala multikulturní společenstvím, sestávajícím z nepřizpůsobivých ke společnému soužití.

„Protestujeme proti snahám nám rozkazovat, kárat nás a donutit nás k  poslušnosti. Neuznávám argument, že „musíme být při tom“, být „součástí řešení“ nebo součástí tzv. „tvrdého jádra“ EU. V procesech přijímaní řešení jsme součástí i  v dnešní pozici, ale nejsme těmi, kdo přijímají řešení“, prohlásil Klaus.

Domnívá se, že EU ignoruje názor Česka. Pokud jde o  o  evropské dotace, podle Klausova názoru nejsou pro ČR nutné a  obejde se i bez nich.

Už dříve Pravda.ru uváděla, že politika EU směřuje k pozastavení subsidiarity jednotlivých zemí – členů EU v  otázce přijímání migrantů – viz вызвала возмущение Варшавы.

Podle slov polského ministra zahraničí Vitolda Vaščikovského s takovým scénářem ovšem v  Polsku nesouhlasí. Koncepce – pokud nevezmete migranty, budete postiženi finančně a odřezáni od eurofondů, nenalezla ve Varšavě pochopení.

Tolik celý článek na Pravda.ru v mém, skutečně velmi umělém, překladu. Jak já jako obyčejný čtenář z  donucení, s  naprosto chatrnými znalostmi ruštiny chápu text Pravdy.ru.

Nicméně jsem si vědom svých velmi omezených znalostí ruského jazyka a tedy i možnosti, že mi něco podstatného uniklo, co naopak zachytila bystrá voka dlouhá ucha u Romancovové, nebo, co jsem nepochopil správně a naopak kapíroval bystromozek Rosí. Abych si vše náležitě ověřil, vygůglil jsem si tedy i ten původní text na Novinkách . cz, na který se článek Prvada. ru odvolává co by původní zdroj:

„Zásadně a zcela rezolutně protestujeme proti rozhodnutí EU zahájit s Českou republikou řízení kvůli takzvanému nerespektování přijímání migrantů na základě Bruselem nadiktovaných kvót. Protestujeme proti snaze trestat nás a přinutit nás k poslušnosti,” uvedl Klaus s tím, že EU pouze ukazuje, jaké má s Českem úmysly.

Česko podle Klause odmítá záměr povinně dosidlovat území Česka cizinci. Klaus také nechce dopustit, aby se Česko stalo multikulturní společností podle něj nepřizpůsobivých komunit.

„Odmítáme argument, že musíme ‚být u toho‘, že musíme ‚být přítomni‘ rozhodování, že musíme být v tak zvaném ‚tvrdém jádru‘ unie. U rozhodovacích procesů v EU sice dnes jsme, ale my nerozhodujeme,” uvedl Klaus s tím, že v EU je hlas ČR ignorován. Dotace z evropských fondů podle Klause země nepotřebuje a nechce.

„Z toho všeho plyne jediný možný a současně jediný nutný závěr: nastal čas začít připravovat odchod naší země z Evropské unie. Je to jediná cesta, jak náš stát, který jsme zdědili od našich předků a který máme povinnost jako svébytnou entitu předat budoucím generacím, udržet a zachránit,” dodal.

Při sebepodrobnějším zkoumání nevidím naprosto žádný rozdíl, významovou odchylku českého originálu a jeho ruské mutace a  už vůbec ne dezinformaci!!!

Tedy pouze vědomé, hrubé a  zavádějící dezinformace na oficiálním twitteru Ministerstva jediné pravdy paní Romancovové a  následně Rosího nadšeného výlevu v  Restroomu.

Ano ruský titulek je sice expresivní, ale nikoli nepravdivý. Pokud platí že

– Václav Klaus je občanem České republiky,

– má stále poměrně značný vliv na politickou, mediální a  občanskou sféru v  zemi,

– šéfuje dosti renomovanému think tanku se sídlem a registrací v  ČR,

– existují politické subjekty, které jdou oficiálně do voleb s  tématem Czechxitu

lze jej bez větších výhrad akceptovat!

Co ovšem akceptovat rozhodně nelze, je způsob a  výsledky práce paní Romancovové a spol. a  demagoga Rosího, plus redakce, která připravuje Newsroom. Tolik trapné neprofesionality, ba spíše pletení biče z příslovečného trusu, aby člověk pohledal! To není všechno – dojde nakonec, v  čase 19:08 i  na veselé historky z  natáčení. A od té snaživky nepříliš matematicky zdatné, co si plete čtvrtinu a  40% se dozvídáme, že prý není horšího maléru, než ve zpravodajském pořadu někomu zkomolit jméno. Jako se to prý hned v jednom dnu stalo na britských TV tamnímu ministru zahraničí Huntovi. ..

Mno já myslím, že by zrovna ČT 24 si měl podobné žertíky a lekce jinam odpustit. Minimálně do doby, než si tam přestanou plést předsedu senátu s  náměstkem na školství – viz už zmíněný nevtip z minulého týdne. Ale to je opravdu detail!

Šílená je ta drzost a neumětelství, s  kterým dělají obrovskou aféru doslova z ničeho. Jak Romancovová i  Rosí a  všichni kolem nich sází na to, že divák či  čtenář je naprostý idiot, kterého ani nenapadne si ověřovat jejich informace a spolkne, i  s příslovečným navijákem, každý dez/informační šunt, který mu předhodí!!! A  ještě se za to pochválí! Děs a hrůza.

Kdo nás ochrání před dezinformacemi dezinformátorů? Nikdo, jen my sami!

Ale je fakt, že ten Cloakroom naposled v neděli večer, překonal zatím všechno, co jsem doposud viděl. Jak od ČT 24, tak od Ministerstva jediné platné pravdy a  jeho šéfky.

To by si zasloužilo nějaké ocenění, prostě cenu za pravdivost, ostražitost, bdělost a  nasazení.

Copak Rosí, ten při  troše štěstí bude odměněn nějakou tou „novinářskou“ cenou. Podobní šmokové a  exoti ze žumpalistické branže už oceněni byli. Ale Romancovová? Ta sice asi dostane navýšené prémie nebo jednorázovou odměnu, ale to je akt přísně privátní a  veřejnost se o  něm, bohužel, nedozví.

Já bych se přimlouval za vytvoření nějaké nové veřejné ceny, která by honorovala „výkony“ jak Rosího a podobných, tak všelijakých Romancovových z  oficiálních struktur.

A měl bych neotřelý nápad, za který nemůže nikdo jiný, než opět Česká televize, ačkoli je to k nevíře. Konkrétně druhý díl poněkud temné detektivky Případ pro exorcistu. Je tam hodně drsná scéna, kdy jeden ze zloduchů zaútočí na nic netušícího a  v inkriminovaném okamžiku bezmocného policistu – čas 24:25 min, který má držet hlídku na faře, kde se stala vražda.

Pro sebe jsem si ji nazval Cenou zlaté klozetové štětky. A laureátům by byla udělována za mimořádné výkony v oblasti informování veřejnosti. A  to přesně tak, jak zloduch obšťastnil onoho poldu – tahle:

Přirozeně že genderově vyváženě a přísně korektně, v nějakém tom společném Newsroomu.

Přirozeně, že Kosa i  vlk budou zařazeni na nějakou tu další černou listinu špatných webů a  trollů. Těm, kteří tak hodlají učinit, či právě činí, vzkazuji, aby si zkusili na Kose a Slobdném vysielači alespoň zběžně zjistit můj názor na Evropskou unii a  na možnost vystoupení z  ní. Unii mám za obrovský a nutný projekt. A  o  vystoupení nejsem ochoten se příliš bavit. Naopak jsem něco jako eurohujer. Žádná póza, tak to prostě je. Ale vidím kolem sebe jak Rosí, Romancovová, J. X. Doležal, Kundra, Máca, Janda a desítky a  stovky jim podobných svou demagogií doslova nutí řadu lidí, aby v  EU viděli smrtelného nepřítele. Protože zkrátka vyrábějí informační šunt. Jako v neděli večer.

P.S.:
V Newsroomu byla také pasáž, zabývající se archivem ČT. Doporučuji Rosímu a  té jeho krasavici inteligentní, aby si v  něm vyhledali záznamy s  někdejšími sloupy Zelenkovy normalizační televize. Dám jim některá jména, protože nemohou pamatovat, Jambor, Morávek, Vejvoda, Brož…. S  překvapením asi zjistí, že slovník, myšlenkové pochody i  demagogie úplně stejná. Jen ti bývalí si nepletli státní a  stranické funkcionáře a  ovládali elementární operace s  procenty.

P.P.S.:
Někdo by mne mohl obvinit z  obsese Českou televizí. Není tomu tak. Nejsem její profesionální kritik a  už vůbec nevolám po jejím zrušení a pro přiškrcení povinně placených poplatků. Právě naopak – ČT a ČRo jsou pro mne naprosto nepostradatelné instituce. Ve své roli nenahraditelné. Pokud se nesníží do role tupé propagandistické mašinerie. Což je případ Rosího a spol. Tohle mi ovšem vadí velmi. Na druhé straně mimořádně rád konstatuji, že asi tak za poslední rok naopak naprosto jasně vzrostla kvalita a profesionalita takových Událostí komentářů ve 22,00 hod. na ČT 24. Všichni tři moderátoři – Tkáč, Dolanský a  Borek se z  role indoktrinačních papoušků stali opravdovými moderátory. Jsou vždycky velmi dobře připraveni, jdou k  věci, nebojí se pokládat otázky na tělo i  nositelům tzv. „jediného správného názoru“, výraznou obměnou prošel výběr expertních hostů. Podobně jako paní Witovská v  interview 24. Na rozdíl od Rosího klonu – Tvarůžkové. Tohle píši proto, aby bylo jasné, že jsem schopen rozlišit mezi zpravodajským brakem a  poctivou prací a  že mi nejde o paušální odsudek. Zkrátka chci za svůj koncesionářský poplatek odpovídající protihodnotu.

– – –