Nebavit, nýbrž ubavit!

Avatar
Původní autoři

Karel Sýs
2.6.2017

Oblíbené noviny pro vymývání hlav Metro přinesly zprávičku o výstavě v kině Světozor „s atmosférou motocyklových a automobilových závodů, které se konaly v 50. letech dvacátého století. Obecná podpora motorismu byla v souladu s jedním trendem té doby – zabavit lid za každou cenu“.

Autor nicotné noticky není uveden, předpokládám, že už se nalézá v péči psychiatrů.

Přehlédněme však pohrdavé a pohrdané slovo „lid“. Lid už stejně neexistuje, zbylo z něj stádo oselfíčkovaných vymatlanců.

Buďme pozitivně korektní a korektně pozitivní!

Vskutku, komanči bavili lid ne za každou cenu, ale za směšné ceny, případně zadarmo.

Násilím naháněli lid do divadel, včetně Národního, na koncerty a podobné kokotiny a byli tak lstiví, že – jak již naznačeno – mnohdy nevybírali vstupné.

Nutili lid chodit na hokej a fotbal, aby nenadával na vpád do Panamy, pardon, na srpen.

Nemluvím o jízdném ve vlaku a autobusech – režim podporoval ježdění lidu, aby se nemohl srocovat na jednom místě a pořádat majdany.

V rámci zostřujícího se třídního boje natáčel trapné filmy pro slabomyslné typu Dovolená s andělem nebo Anděl na horách, aby dělnické třídě vsugeroval, že takhle by se za fabrikantů neměla.

Hospody přetékaly hosty, kteří měli při laciném pivu kašlat na rušení Svobodné Evropy.

Aby svedl vybičovaný sexismus dělníků, rolníků a prcající inteligence do neškodného koryta, povolil „Krásy bez závojů“.

Podporoval hlučné taneční zábavy, aby se ohlušené páry nebavily o politice.

Děti a dorostence zavíral do koncentráků pionýrů a mládeže, kde je lidoví komisaři indoktrinovali bolševickými myšlenkami, jako že příroda patří všem, že je třeba na jaře ujít sto kilometrů, přečíst týdně aspoň jednu slátaninu národního umělce.

Spartakiádami vybíjel pohlavní energii mas, která však mohla být využita užitečněji, například v německých montovnách.

Nastrčila lidu Karla Gotta a Hlustvisiháka, Felixe Holzmanna a Jardu Štercla, aby zapomněl na masakry při znárodňování.

Agresivní choutky kanalizoval Svazarm; místo do okresních tajemníků směla frustrovaná generace střílet do lepenkových Strýčků Samů. K témuž účelu vysílal na družstvy zubožený venkov pouťové střelnice.

Ano! Nikdy jsme se neměli jako dnes! Dnes nás i televize nenásilně nabádá, abychom se bavili, bavili, až se ubavíme k smrti!

Neboť ubavený občan nezlobí!

– – –