Prý bráníme evropské hodnoty!…Lež jako věž!

Avatar
Původní autoři


Zdeněk Kořistka
13. 6. 2017
Každý den nám „evropské elity“ říkají : „ braňme evropské hodnoty, semkněme se, nedáme se zastrašit, otevřenost vůči islámu je správná cesta“. Zločinci v čele většiny evropských vlád a z Bruselu se za elity sami pasovali, a hlavně myslí asi jiné hodnoty než běžný Evropan.


CO TEDY JSOU TY EVROPSKÉ HODNOTY, které máme ubránit??
Multikulturismus, povinnost přijmout do Evropy kohokoli a poskytnout mu cokoli, tolerovat islámské právo, podřizovat se mu, tolerovat porušování všech zákonů evropských zemí i EU, akceptovat obřízky žen, sňatky mladistvých žen s dospělými muži, nerovnoprávnost žen a mužů, netolerantnost až nenávist ke všemu co není muslimské, trest smrti za odpadlictví od víry, domácí násilí na ženách jak prosazuje právo šaría ???…atd…Tohle máme tolerovat ve jménu čeho?
Tohle jsou přece hodnoty, které příchozí muslimští migranti upřednostňují, a zločinná evropská elita toleruje.

Odkdy a kdo je takto zformuloval? Nikdy dříve jsme nic takového neslyšeli!

Takže nebráníme evropské hodnoty. Je to lež jako věž! ONI brání, obhajují a vnucují NÁM nenávist a středověk.

Při vstupech do Evropské unie jsme slyšeli o jiných hodnotách…
Podle mě jsou TRADIČNÍ EVROPSKÉ HODNOTY, na kterých stojí tato společnost, tyto:

křesťanské kořeny!
římské právo!
antická demokracie!
rovnost všech před zákonem!
rovnost žen a mužů!
volební právo pro všechny!
svoboda vyznání!
svoboda projevu!
ochrana dětí!
a další…desítky jiných hodnot, které tvoří evropskou civilizaci.

Jen se musíme zbavit těch zločinců a národních zrádců, kteří tradiční evropské hodnoty svým chováním chtějí zničit! A dějiny znají spousty případů, jak s těmito zrádci lid nakonec naloží.

Každý den jim připomínejme, že se ten čas se blíží…