Republika TGM a M.J. Husa zavržena – pravomocné odpustky římské církve v 21. století

Avatar
Původní autoři

Jiří Jaroš Nickelli

20.6.2017 ČeskéNárodníListy

Když TGM vyhlásil roku 1924 den upálení M. Jana Husa za státní svátek, na protest proti tomu opustil ČSR papežský legát. Tehdy dle pamětníků T.G.Masaryk zasedl k harmoniu a přehrál si v dobré mysli husitský chorál.

Po národní revoluci 1918 opustilo římskou církev na půl milionu věřících a vstoupilo do nové církve československé. Za protektorátu tato církev spolupracující s církví pravoslavnou byla pouze trpěna Velkoněmci a musela se přejmenovat na Českomoravskou. Po osvobození a v 50tých letech pak změnila název na Československá církev husitská.

Co žádal M.J. Hus před upálením? Žádal především zavržení odpustků. Je známo, že v této době vrcholného středověku římská církev hanebně kupčila s odpustky, trpěla trojpapežství, a na koncil do Kostnice přitáhlo pro potřeby duchovních a hostů na asi 1.300 nevěstek, jejichž úkolem bylo oblažovati mocné břichaté i méně břichaté preláty… Dnes tolik hanobená husitská trilogie režiséra Vávry toto zobrazuje umělecky v plné nahotě…,

Za co bojovali legionáři? Za přísahu novému státu, podle svých hustitských tradic – ne podle tradic Vatikánu, papeže a katolictví! Jaké byly jejich prapory? Prapory s kalichem, českým lvem, prapory s národními barvami červenou a bílou. Jaké byly jejich pluky? Pluky M.Jana Husa, Jana Žižky, Prokopa Velikého.

Co říká zakládací listina republiky, Washingtonská deklarace z 18.října 1918? 

“My. národ Komenského, nemůžeme jinak, než přijmouti tyto principy, přijaté v americkém Prohlášení nezávislosti, principy Lincolnovy a principy Prohlášení práv člověka a občana. Pro tyto principy náš národ krvácel v památných husitských válkách před pětisty lety, pro tyto principy náš národ vedle svých Spojenců v Rusku, Italii a Francii krvácí dodnes”. 
 
A dále: 

“Církev bude odloučena od státu…velkostatky budou vykoupeny pro domácí kolonisaci, šlechtické výsady budou zrušeny”.

A ještě dále:

“Demokracie porazila theokratickou autokracii”.

Tak kdo tu dnes opět instaluje theokratickou autokracii??

Co se stalo s Česko republikou v předvečer stoletého výročí jejího vzniku? Došlo tu k naprosté refeudalizaci poměrů. Máme knížata světská i církevní. Máme církevní restituce, které sebraly republice a jejímu národu téměř všechny lesní a polní pozemky. Máme splácet miliardové restituční náhrady především římské církvi – ostatní církve a společenství dostaly žebrácké odpadky z panského stolu jediné pravé církve. Tyto náhrady zadluží následně republiku nejméně na čtyři pět generací.

A římská církev, která si přiznává jakýsi nevyhlášený monopol na víru a tvrdí, že jsme “stát bezbožných atheistů a nevěřících”, zapomíná programově a systémově na jinověrce – v terminologii pátera Halíka, na “heretiky”. Z jeho úst zní slovo “hereze” opravdu “věrohodně”, jen co je pravda.

V republice nefunguje pouze církev římská, neboli obecná, neboli papeži římskému podřízena, jak se učili ještě naši otcové v katechismu. Od počátku republiky tu byla církev evangelická, tak pronásledovaná v dobách barokního temna, které dnešní pseudohistorici označují za “kulturní rozkvět”. Ano, kulturní rozkvět vysoké cizí kultury vládnoucích feudálů, postavené na bedrech nevolníků a později poddaných robotníků! Copak vedlo k povstáním Valachů 1680, a Čechů r.1775? Kdyby nebylo osvíceného habsbursko-lotrinského Josefa II., skončily by české země v krvavých povstáních, ne nepodobných francouzské revoluci.

Co pravil TGM o starém Rakousku? Že to byl teokratický stát, a že vítězstvím republiky se z poddaných stali občané! Občané, kteří již nemuseli sloužit “trůnu a náboženství”, jehož jednotu v posledku zosobňoval zločinný stařec na trůně, Franz Josef der Erste, který dvakrát zradil Korunu Českou nesplněním jejich práv! Stařec jehož právem odsoudil francouzský historik Ernest Dennis, přítel Čechů a evangelíků.

Dále je tu řada církví jiných, počínaje církví pravoslavnou a konče církví řeckokatolickou, apoštolskou, baptistickou, společenstvím náboženské obce židovské, arménskou církví, luteránskou, augsburské konfese – a máme tu i jiná náboženství, počínaje krišnovci a konče muslimy (což je celoevropský existenciální problém!).

A dnes nám římská církev nabízí odpustky. Kam jsme se dostali? Do neofeudálního teokratismu. Kdo tvrdí něco jiného, buďto je zaslepen – a nebo lže sám sobě nebo i jiným.

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I 
autor je husitského vyznání,
potomek ruského legionáře zabitého gestapem