Se senátem USA stále blíž k válce s Ruskem v Evropě

Avatar
Původní autoři

B. Cloughley
23. 6. 2017      PaulCraigRoberts
Rada pro vědu a bezpečnost bulletinu, sdružující západní atomové vědce, vydala varovné prohlášení, podle něhož je svět nukleární válce dnes blíž, než od roku 1953 kdy byl. Atomoví vědci s bulletinem spolupracující vyvořili cosi jako snímek osudného dne, což je hodinový číselník, jehož minutová ručička se blíží či vzdaluje od čísla 12, která má představovat světovou apokalypsu.


Každým rokem se pak rozhoduje, zda se ručička ke dvanáctce přiblížila, či se od ní vzdálila, nebo zůstala na svém místě. Toto rozhodnutí činí rada pro vědu a bezpečnost předmětného bulletinu ve spolupráci s výborem jeho sponzorů, ve kterém zasedá 15 nositelů Nobelových cen.

V roce 1953 ukazovala ručička dvě minuty před dvanáctou a v dalších letech Studené války se pak ke dvanáctce přiblížila nejvíc v roce 1984, kdy sovětsko-americké vztahy víceméně zamrzly a minutová ručička následkem toho stála na třech minutách do dvanácté. A nyní, v r. 2017, ukazuje ručička za dvě a půl minuty dvanáct.

Katastrofa se tedy přibližuje.

A spolu s tím, jak se přibližuje, senát USA svým rozhodnutím penalizovat Rusko za řadu domnělých deliktů, tlak na globální konfrontaci dále zvyšuje.

Senátor Lindsey Graham řekl televizi CBC News, že „senát potrestá Rusko za jeho vměšování do amerických voleb“. Což je, jak známo, pomluva, která nemá oporu v důkazech, ale žije. A senátor Graham překonal doslova sám sebe, když z obrazovky CBC News adresoval prezidentu Trumpovi tato slova: „Vy jste nejvyšší velitel ozbrojených sil USA a jako takový se musíte Rusku postavit. Nikdy neopravíme vztahy s Rusy, dokud je nepotrestáme za to, že se pokusili zničit naši demokracii. Což učiníme tím, že na Rusko uvalíme další sankce.“

Když pak moderátor CBC upozornil senátora na skutečnost, že vměšování Ruska do amerických voleb nebylo zatím prokázáno, a zeptal se ho, co tomu říká, dočkal se této odpovědi:

„Tohle není vaše starost. My děláme to, co pokládáme za nejlepší. Rusové naše volby ovlivnili. Dělají to nakonec nejen u nás, ale na celém světě. Chybí nám pouze důkaz, že v té záležitosti spolupracoval s Rusy i prezident Trump. Já tomu nevěřím a nevěřím tomu proto, že kdyby s Rusy skutečně spolupracoval, choval by se dnes jinak, než se chová. Ale důkazy o tom, že se Rusové pokoušejí zničit demokracii, existují.“
Čili: americký senát věří, že není důkazu o tom, že Trump získal své prezidentství díky pomoci od Rusů – což je samozřejmě pravda, ale současně věří i tomu, že Rusové americké volby ovlivnili – i když důkazy o tom nejsou.

Senátor Graham hovořil v televizi CBS News z pověření celého senátu a světu tak nezbývá, než vzít na vědomí, že jeho prohlášení vycházejí ze stanoviska všech zákonodárců státu, který má tedy v úmyslu uvalit na Rusko ještě ostřejší sankce než dosud. A jak k tomu poznamenal časopis Forbes, nový zákon „potrestá“ nejpodstatněji ruské ropné a plynové firmy. A to ještě citelněji, než sankce dosavadní.

Na vršku Capitol Hill nemá tedy Rusko, jak vidno, jediného přítele.

K čemuž lze poznamenat už jen toto: Ti, kteří v USA mají v rukou energetické zdroje, včetně kapitánů ropy a plynu, podporují členy senátu i sněmovny reprezentantů bezprecedentními finančními sumami, udělovanými jim na podporu jejich volebního boje. A faktem je, že mnozí zákonodárci by se bez této podpory nikdy v Kogresu neobjevili.

Podle webu Otevřená tajemství rozdaly firmy, obchodující ropou a plynem, americkým politikům v letech 2015-2016 50 miliard dolarů jako pomoc při jejich prezentaci ve volbách.

Z webu Strategic Culture vybral a přeložil Lubomír Man