Zaorálek dnes předčil Jakeše. Podívejte se!

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
17.6.2017   blog autora
Zaorálek dnes na Programové konferenci ČSSD předčil slavný projev Jakeše z Červeného Hrádku.
Jakeš, slavný Červený Hrádek (17.7.1989):
https://www.youtube.com/watch?v=cKoQQo8gdPM
Zaorálek Černínský palác (17.6.2017):
https://www.facebook.com/cssdcz/videos/1374366439265725/?fref=mentions&pnref=story

Pokud najdete z kterékoli části Zaorálkova projevu dvě minuty, které by byly lepší než kterékoli dvě minuty z Jakešova projevu, nebudu mít pravdu. Podívejte se na celý záznam, nebo výběrově.

Zaorálek chaoticky pletl páté přes deváté, většinou opravdu nesmysly a nekvalifikované interpretace faktů. Ladil projev do rádoby kritičnosti, ale kromě apelu na “étos v nás” nebyl schopen navrhnout nic, co by vedlo k řešení problémů, které zmínil. Byl to projev člověka nemocného, který se pokouší sám sebe zoufale vyvinit z upadnutí do pasti slouhovství současné zdegenerované moci. Pravý ideový lídr ČSSD do těchto voleb. Ne. Nepřeháním. Podívejte se. Skutečnost je mnohem horší, než si dokážete představit.

Je to problém pro nás všechny. ČSSD svým úpadkem otevřela prostor, který bude obsazen jinými politickými silami. Z toho nemusí vzejít nic dobrého. Ale současná ČSSD není schopna tento prostor hájit. Bohužel. Je to riziko i pro pravicově smýšlející občany, mj. i proto, že ani jejich strany nepředkládají kvalifikovaný program řešení současných problémů.

Hned na začátku Zaorálek zaperlil formulací:

“Já vím, že ty kvóty jsou důležité a vím, že o ty volby samotné nejde, sociální demokracie je důležitá, ale ani o sociální demokracii v tuto nejde.”

– O co jde, se ovšem nikdo v úvodu ani později nedozvěděl.

Následovalo dlouhé povídání (15 minut) o významu svobodného rozhodnutí člověka. O přelomové době. O významu Masaryka, např.: “To by každý nedokázal, poslat vojáky na smrt, jako Masaryk. Je to příklad tvořivosti.” O výročích v roce 2018. Ale ani slovo o tom, co je příčinou současných problémů, proč je naše současná doba přelomová.

Od 45. minuty začal Zaorálek konečně mluvit o programu:

“Dnes kterákoli strana předkládá vize o tom, co v naší zemi bude za dvacet let. Pro sociální demokracii je důležité, aby sociální demokracie byla schopná étosu a morální identity. Jde o obnovu tohoto étosu… Chce se od nás étos do budoucnosti a předvést cestu do budoucnosti… Valí se na nás globalizace, konkurence, vyhlášky, směrnice a my musíme být stranou, která na to musí odpovědět.”

 (Z hlediska srovnání s Miloušem nechyběla ani Hillary jako pěkná holka.)

 “Přestali jsme být těmi, kdo rozumí budoucnosti.”

 A dále: 

“Od toho, co se nám nepovedlo, se musíme dostat k tomu, aby se nám to povedlo.

Problém je v tom, že jsme ve vládě narazili na to, že jsme zjistili, že celá řada věci se nedá. Například zvýšení důchodů. Kvůli strukturálnímu deficitu. Zazněla výhrůžka, že by to Evropská unie nepovolila.” 

– A zase žádný závěr, jak problém řešit, co dělat atd. Stejným způsobem pojat problém migrantů. Nezvládnutá migrace.

“Evropská unie se od počátku vyvinula jako byrokratický systém, když neposloucháte, pošlou vás k soudu.”

– A zase bez odpovědi, jak řešit.

Ani odvolání se na program: Přečtěte si ho, tam je řešení. To ovšem Zaorálek říci nemohl, protože tam řešení není.

Perly:

“Slogan pro sociální demokracii by měl být “Pomáhat a chránit”. Máme to na všech policejních autech, takže bychom ušetřili za billboardy.”

“Bakala vytáhl peníze z lidí, dal je nadaci Václava Havla a ta potom učila lidi morálce.”

“ČSSD by neměla být strana, která buzeruje lidi.”

Na závěr k programu ČSSD:

“Chci, abyste si program přečetli, abyste věděli, na čem jsme se shodli.
Seznamte se s tím a respektujte to, co jsme společně stvořili.”

S dodatkem vysvětlujícím ideovou prázdnotu programu:

“Vše dostává smysl, když se to dá do souvislostí s tou linii étosu. Ten étos, co je v nás. Ten příběh, co je v tom. Program má smysl spojený etickou myšlenkou, která ho nese.”

A úplně na závěr.

“Žádnou čerstvější tvář, než je moje, tady v sále neuvidíte.”

(Do 1:09. minuty)

Pokud jde o samotný program, ten je celý ke stažení zde:

https://www.cssd.cz/data/files/program-210×210-seda.pdf

Přečtěte si jej. Opravdu si jej přečtěte. Pokud tam najdete pojmenování příčin současných problémů a cestu jejich řešení (kromě slibů toho typu, o kterých Zaorálek ve svém projevu říká, že jsou nesplnitelné) pak se omluvím. Jinak si stojím za tím, že právě ideová prázdnota, jejíž “obhajobě” odpovídala úroveň Zaorálkovo vystoupení, je jedna z hlavních příčin demoralizace současné ČSSD.

 – – –

  

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4669-zaoralek-dnes-predcil-jakese-podivejte-se.html