Země NATO musí stanout před soudem – je za co

Avatar
Původní autoři

Vladimír Byčkov
13. 6. 2017        zdroj

Mezinárodní tým právníků bude od zemí NATO požadovat náhradu škod, způsobených agresí proti bývalé Jugoslávii v roce 1999, řekl v rozhovoru pro Sputnik vedoucí týmu, proslulý srbský právník Srdjan Aleksič. Kromě všeho dalšího NATOvci shodili na Jugoslávii až 15 tun bomb s ochuzeným uranem, což přivedlo k pětinásobnému nárůstu počtu pacientů s rakovinou v Srbsku v posledních dvou desetiletích. … toto potvrzuje skutečnost, že 45 italských vojáků, kteří sloužili v oblastech Kosova, jež byly bombardovány s použitím ochuzeného uranu, ve výsledku onemocnělo rakovinou. 

Soud uznal, že odpovědnost za to, co se stalo, má stát Itálie a ten nyní vyplácí značné kompenzace od 200 000 do 1,2 milionu eur za každého onemocněného.

Vytváří se speciální tým právníků, v němž budou nejlepší advokáti Srbska, Ruska, Číny, Indie a také řady zemí EU. V čele týmu bude srbský právník Srdjan Aleksič. V rozhovoru se Sputnikem řekl: “Máme v úmyslu postavit před soud členské státy NATO, účastníky agrese proti Jugoslávii, tedy 20 států, které se na tom přímo nebo nepřímo podílely. Žaloby budou připraveny přímo proti každému z těchto států”. Právníci nemají v úmyslu se obrátit k Mezinárodnímu soudnímu dvoru OSN: “Soudíme, že je to v pravomoci národních soudů”.

A co je nejdůležitější – operace NATO v Jugoslávii byla západními “humanisty” nazývána “humanitární intervencí” (Tak!Ještě by to mohli nazvat mercy killing). Přičemž neměla mandát OSN, proto je potřeba ji nazývat nezákonnou agresí proti suverénnímu státu.

Podle orgánů tehdejší Jugoslávie zahynulo v důsledku úderů NATO v roce 1999 více než 1700 civilistů, včetně téměř 400 dětí. Dalších 10 000 osob bylo zraněno.

Byly způsobeny obrovské škody v ekonomice, sociální infrastruktuře a ekologii. Letouny NATO konkrétně zničily dva závody na zpracování ropy, polovinu nádrží na skladování ropy, desítky průmyslových zařízení, nemocnic, škol a školek, kostelů, mostů.

V důsledku působení NATO došlo k otrávení vzduchu jedovatými výpary z hořících závodů na zpracování ropy. Naftou z nádrží, které vybuchly pod bombami, byl otráven Dunaj a další řeky, Jaderské moře.

Mimochodem, údery NATO na objekty chemického průmyslu Jugoslávie se staly dokonce historickým precedensem. Tehdejší úřady v zemi uvedly, že jugoslávské chemické provozy nebombardoval dokonce ani Adolf Hitler. No co, Adolf! Ale západní “humanisté” mohou. Už dávno si, bez jakýchkoli svých pochybností, přivlastnili právo na masové “zabíjení z milosti”. Toto právo vyplývá z postulátu, že anglosaské “dobro” musí být prosazeno pěstmi.

Kromě všeho dalšího NATOvci shodili na Jugoslávii až 15 tun bomb s ochuzeným uranem, což přivedlo k pětinásobnému nárůstu počtu pacientů s rakovinou v Srbsku v posledních dvou desetiletích.

Podle srbského právníka Srdjana Aleksiče toto potvrzuje skutečnost, že 45 italských vojáků, kteří sloužili v oblastech Kosova, jež byly bombardovány s použitím ochuzeného uranu, ve výsledku onemocněli rakovinou. Soud uznal, že odpovědnost za to, co se stalo, má stát Itálie a ten nyní vyplácí značné kompenzace od 200 000 do 1,2 milionu eur za každého onemocněného. Právě z toho bude vycházet žaloba proti NATO.

Podle odhadů srbských expertů, celkové škody, způsobené bombardováním NATO, jsou v řádu 30 miliard dolarů.

Nicméně vyhlídky tohoto soudního projednávání jsou velmi nejasné. Právníci říkají, že už uplynulo hodně času, mnoho “důkazů” bylo zničeno nebo zrekonstruováno a také čas mnohé vyléčil. A ještě, mandát OSN NATOvci neměli, ale na druhou stranu, jejich činy nebyly oficiálně uznány za agresi. A vyhlídky na soudní spory proti zemím jsou také nejasné. Copak USA někly zaplatily za geopolitické vraždy? Nikdy! A nenuťte Brzezinského, aby se obracel v hrobě.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová