Ještě dovětek k Hermanovi

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
1. 7. 2017
Ve svém posledním článku „Jak ještě dlouho budeme hřát zmiji na prsou? týkající se ministra Hermana, jsem popsal nebo zmínil jeho některé charakterové vlastnosti a popsal některé skutečnosti, které se jeho osoby týkaly. Na tento článek byl vesměs pozitivní ohlas, ozvaly se však i ohlasy negativní, případně žádost o doplnění nějakých informací (Alfonsova Epopej).


Nechci ze široka opakovat k osobě D. Hermana co již bylo řečené, ale protože v Parlamentních Listech.cz byl zveřejně rozhovor s  bývalým dokumentaristou na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, badatelem v oblasti moderní historie PhDr. Adamem Kretschmerem, dovoluji si přložit výňatek z jeho rozhovoru ze kterého vyplývá, jak Hermana vidí člověk nejpovolanější. Zde je krátký úryvek z jeho rozhovoru pro PL.cz:


Nechci ze široka opakovat k osobě D. Hermana co již bylo řečené, ale protože v Parlamentních Listech.cz byl zveřejně rozhovor s  bývalým dokumentaristou na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, badatelem v oblasti moderní historie PhDr. Adamem Kretschmerem, dovoluji si přložit výňatek z jeho rozhovoru ze kterého vyplývá, jak Hermana vidí člověk nejpovolanější. Zde je krátký úryvek z jeho rozhovoru pro PL.cz:

Otázka PL.cz: Aktuálně se hovoří o návratu ministra Hermana na ÚSTR…

 Zaslechl jsem to, a doufám, že pokud se tak stane, tak ÚSTR pro něho zřídí detašované pracoviště někde v Pacifiku s možností odjezdu jednou za mnoho let.

Otázka PL.cz: Proč?

Teprve po jeho odchodu se ukázalo, že v období, kdy vedl ÚSTR, Herman podporoval marxistickou teroristickou organizaci „Lidoví mudžahedíni“ (MEK), se kterou se již znal od roku 2009. Ta se i u něho snažila získat podporu, aby byla vyškrtnuta z evropské takzvané „černé listiny“ teroristických organizaci. To, že na Ministerstvu kultury byly pod jeho vedením rozdávány nejvyšší odměny, právě „jeho“ bývalým pracovníkům ÚSTRu, není třeba rozmazávat. Stejně tak došlo v jím řízených příspěvkových organizacích k masivním personálním přesunům a k ex post operacím s investicemi, v rozsahu stovek milionů (viz například rekonstukce Státní opery). Svým přístupem štěpí KDU-ČSL – nezapomeňme, že je bývalý kněz. Morálním pardonováním kauzy Babiš urtrpěla šok tehdy jeho podporující ODS. Na paní Němcové to bylo obzvláště vidět. Dále jeho angažovanost s vedením KDU-ČSL na Sudetoněmeckých dnech, kdy nebylo úplně zřejmé v čím zastoupení hovoří. A kauzu „tak zvaného strýce Bradyho“ , kterým měl být mediálně lynčován prezident, známe všichni. Málokdo však ví, že ještě za bohosloveckých studií měl možnost vyjíždět na Západ. Otázka, která nám tu vyvstává, je – KDO je to Daniel Herman, a kdo vymyslel projekt usměvavého, vždy čistě oholeného, bodrého politika s kulatými měkkými obroučkami a slamáčkem. Možná napoví, že se o něm uvažuje jako o budoucím ministru zahraničí. Z tohoto pohledu je myslím pro český národ lepší alternativou se finančně složit na to pracoviště ÚSTRu v Pacifiku!

Myslím, že pro dokreslení „výjímečného“ charakteru a osobnosti Mgr. Hermana je to dostačují. Snad tímto výňatkem přesvědčím i ty negativisty, kteří mne nařkli z jeho pomluv. Omlouvám se, ale na dotaz, jaký bude osud Muchovy Epopeje (dnes v Japonsku) nemohu odpovědět, protože dosavadní informace o navrácení či nenavrácení do ČR nejsou zatím dostatečně relevantní.