Odkud kam kráčí lidská hloupost?

Avatar
Původní autoři
Radim Valenčík
24. 7. 2017       RadimValenčíkPíše
K mému článku “Volby2017/163: Na prahu války?” Miroslav Bednařík poznamenal: “Lidská hloupost je nekonečná. Účet zaplatíme všichni.” To sice není žádný objev, osobně dávám přednost výroku “Lidé jsou různí a ponejvíce blbé”, ale v daném kontextu mě to podnítilo k určité úvaze, takže jsem k tomu okamžitě poznamenal: “To není ta nejdůležitější otázka. Důležité je (a podle toho se rozlišují doby), zda se (hloupost) šíří zdola nahoru, nebo shora dolů, a jak proti tomu působí šíření rozumu (opět oběma směry)… Myslím, že jsem zrovna řekl, resp. vymyslel něco dost chytrého. Dík za podnět.”


Rozhodl jsem se, že se k námětu vrátím a více si ho promyslím. Patrně není sporu o následujícím:

1. Hloupost se může šířit zdola nahoru i shora dolů (nevzdělaný a  zmanipulovaný lid si vybírá tupou reprezentaci, nevzdělaná a tupá moc se snaží udělat z lidí ovládané stádo).

2. Rovněž tak se ovšem může rozum (vzdělanost, osvěta, touha i odvaha pochopit, o co jde) šířit shora dolů (např. osvícení panovníci a jejich reformy, období obratu elit k historicky zakotvenému a osvědčenému poznání reality), nebo zdola nahoru, kdy si masy osvojují poznání, kulturu a používají rozum efektivněji než elity, aby tímto vyzbrojené odstavily či smetly zdegenerované elity.

Výše nastíněné procesy mají řadu podob a jsou různě smíšené. V každé době a v  každých podmínkách však převládá buď tendence shora nebo zdola, vzestupu či degenerace.

A v jaké době žijeme my?

Jsem přesvědčen, hluboce přesvědčen, že žijeme v době, kdy kopajíc jako chcíplá kobyla odchází zdegenerovaná globální moc spolu se svými lokálními slouhy, u nás jen slouhy slouhů a poskoky, coby nositeli tuposti, hlouposti, omezenosti, zkrátka blbosti.

Excesů, kterými se hloupost “vrchnosti” jako průvodní jev degenerace manifestuje, jen u nás a jen v bezprostřední návaznosti na volby, přibývá v hojné míře, takže se veřejnost může bavit. Jen namátko: Zaorálkův projev na programové konferenci, kterým předčil Jakešův z Červeného hrádku. Bělobrádko-gazdíkovský duhový klip. Nové logo ČSSD, které má přinést zvrat ve vývoji preferencí. Kováčikovo hledání třídních spojenců mezi zlatou mládeží rabující obchody v Hamburku. Dolejšův pohled na příčiny úspěchu Babiše. Atd. (Vše z doby posledních několika málo týdnů.)

K tomu podrobněji, aby se neřeklo, že přeháním:

A to sleduji jen část politického spektra (nejvíce tu, která byla dříve levicí) a jen něco. Nejhorší je, že aktéři rozmnožování hlouposti si ani neuvědomují, kam až se propadli.

Na druhé straně vidím poměrně rychle se probouzející rozum lidí, pochopení, že nikdo za ně problémy řešit nebude, že elity degenerují, což pro normálního člověka znamená nejen obrovské riziko, ale i příležitost a odpovědnost za budoucí vývoj.

Snad nejvíce mě těší, že ztrácejí svou pozici ti, které nazývám parazitní křiklouni. Ti, kteří se na všeobecné nespokojenosti chtějí přiživit nabízením jednoduchých receptů. Ti, kteří dávají přednost vybuzení nenávisti před odhodláním pochopit, o co jde a jak na to. A dokonce dochází i k tomu, že se někteří ze stádia parazitních křiklounů přesouvají do pozice poctivých hledačů pravdy, tedy toho, o co jde.