Válka o zdroje v Arktidě: Jak by Rusko bránilo svá severní území před agresí NATO?

Avatar
Původní autoři

mbi
16.7.2017  Eurasia24

 
Arktidě vážně hrozí, že se v budoucnu stane územím, na kterém se rozhoří boj o kontrolu nad bohatými zásobami nerostných surovin jako na Středním východě. Rusko by takovém případě čelilo síle zahrnující nejen země NATO, ale pravděpodobně i „neutrální“ Švédsko a Finsko. Jak je na takovou hrozbu připraveno?

Mezi úkoly Severní flotily ruského námořnictva patří ochrana suverenity a ekonomických zájmů země v oblasti Severního ledového oceánu.

V současné době disponuje Severní flotila nejen velkými vojenskými hladinovými plavidly, ponorkami a letadly, což z ní dělá nejsilnější ze všech čtyř flotil Ruska. Disponuje také značnou pozemní vojenskou silou, kterou představují dvě motostřelecké brigády.

Poslední vojenské konflikty na Ukrajině, v Sýrii a Jemenu totiž prokázaly, že rozhodující silou, zajišťující vítězství ve válce, jsou pozemní vojska. Bez ohledu na to, že libovolný konflikt v Arktidě by probíhal i na hladině moří a ve vzduchu, rozhodovaly by o celkovém výsledku boje na zemském povrchu. A právě z tohoto důvodu jsou do sestavy Severní flotily zařazeny početně poměrně silné pozemní jednotky.

Dvoustá samostatná motostřelecká brigáda je součástí sil nejaderného zadržování a je složena z jednoho tankového a tří motostřeleckých praporů, podporovaných v boji dělostřeleckým oddílem, oddílem protivzdušné obrany a jednotkou materiálně technického zabezpečení.

Brigáda je předurčena zejména k bojové činnosti na pevninském území Ruské federace, a to k obraně základen Severní flotily a letišť před útoky Severoatlantického paktu. V oblasti Dálného severu hraničí Rusko s Norskem, které je součástí NATO a na jehož území pravidelně probíhají vojenská cvičení Aliance s účastí jednotek námořní pěchoty Velké Británie. Právě tyto jednotky se specializují na bojové akce v Arktidě.

Olej do ohně rozhořívajícího se konfliktu nedávno přilila švédská vláda, když prohlásila, že v průběhu několika málo let očekává účast Švédska ve velkém konfliktu probíhajícím s použitím konvenčních zbraní.

V souvislosti s tím má prý Švédsko zájem na rozšíření spolupráce a pravděpodobně i na vstupu do NATO. Navíc také neutrální Finsko zvažuje vstup do NATO během nejbližších let. V případě realizace tohoto nejméně přijatelného scénáře se poměr sil v Arktidě může výrazně změnit v neprospěch Ruska.

Obrana území před agresí NATO s použitím konvenčních zbraní však není jediným předmětem obav Ruska. Je zcela zřejmé, že Arktida se v brzké budoucnosti stane územím, na kterém se rozpoutá boj o kontrolu nad bohatými zásobami nerostných surovin podobný tomu, který začal před několika lety na Středním východě. A tak se ozbrojené síly RF připravují na splnění svých úkolů v blížícím se konfliktu.

Osmdesátá samostatná motostřelecká brigáda se základnou v obci Alakurtti (v Murmanské oblasti), ustanovená v lednu 2015, je schopná plnit stejné úkoly jako 200. brigáda, ale její struktura, technika a výcvik nasvědčují tomu, že bude mít jiné úkoly. Mimo to je 80. brigáda určena také k prověření schopnosti společného nasazení sil s oddíly námořní pěchoty Severní flotily.

Protože hlavním úkolem námořní pěchoty v současné době je nácvik provedení námořních výsadkových operací na opevněných pobřežních liniích protivníka, je 80. brigáda vyzbrojena, vybavena a vycvičena nikoli k vedení velkých útočných operací, ale k vedení širokého spektra bojových akcí daleko od ruských základen.

Předpokládá se, že operace by probíhaly na množství ostrovů a souostroví, jako jsou Nová Země, Země Františka Josefa nebo Špicberky. V takových podmínkách může být brigáda potřebným materiálem zásobována především po moři nebo letecky.

Brigáda může plnit jak obranné úkoly (obrana klíčové vojenské infrastruktury – letišť, radarů včasné výstrahy apod. před útoky speciálních sil NATO), tak také funkci úderných jednotek v rámci prevence výsadkových operací NATO ve sporných oblastech Arktidy.

Zdroj: diana-mihailova.livejournal.com

Video v ruštině zde: