Pár slov k demagogické propagandě a lžím, kterými krmí naše děti už učitelé na základních školách. Učitelé chtějí stále zvyšovat platy, ale za co??? Za to, že našim dětem vědomě lžou???

Avatar
Původní autoři

Oldřich Rambousek
2.8. 2017        Rukojmí 
Časy se mění a historii píší vítězové, řekl kdosi vzdělaný. Je to pravdivé tvrzení, které ovšem v žádném případě nevylučuje lež a manipulaci s fakty. U nás v ČR jsme dá se říci už navyklí na stav, kdy lež a podvod se stává směrodatným prvkem společenského vývoje, kde ještě prodejnost takzvaných společenských elit značně umocňuje naši malost a ztrátu národní hrdosti.
V dnešní společnosti a obzvláště u mladé generace zapouští kořeny obludné lži nesmysly ohledně společenského vývoje a politického vývoje v poválečném Československu. Dá se říci, že vše negativní mají na svědomí komunisté a socialistický společenský řád. To se tluče do hlav dětem už v základních školách. Ne že by komunisté byli zcela bez viny-to se v žádném případě nedá říci, ale celá záležitost má mnoho háčků a disharmonických tvrzení zcela vytržených z kontextu dějin a společenského vývoje, ale i z kontextu mezinárodních dohod a mezinárodní politiky.

S pousmáním sleduji, jak se všemožně mnozí politici, ale bohužel i učitelé snaží do společnosti implementovat nesmysl o tom, že u nás v roce 1948 proběhl komunistický puč, nebo chcete-li převrat a násilné převzetí moci. Prvotní otázkou však je-PROČ BYL V ČESKOSLOVENSKU NASTOLEN SOCIALISTICKÝ SPOLEČENSKÝ ŘÁD?? Tato záležitost má své kořeny na Jaltské konferenci mocností SSSR, USA a GB, kde bylo narýsováno rok dopředu před koncem 2.sv. války poválečné rozdělení Evropy a vytyčení sféry přímého vlivu. Československu bylo předurčeno býti v oblasti vlivu SSSR a takto bylo rozhodnuto i třeba o Polsku, Bulharsku, Rumunsku a dalších zemích. Národů předurčených k tomuto přerozdělení se vůbec nikdo neptal a bylo rozhodnuto o nich bez nich. Tedy i o Československu. Za tento vývoj jsou plně odpovědné SSSR, USA a GB. Nikoliv jenom sověti, jak se s oblibou tvrdí a lže. Tedy i naši velcí kamarádi současnosti-Američané a Britové. Dalším faktorem, který v této záležitosti sehrál velkou roli byla genocida prováděná na Slovanských národech, na Slovanské bílé rase. Tento fakt je velice snadno doložitelný statistikami obětí války. Tedy nejenom židé trpěli. Ovšem na dobitých územích Němci v západní Evropě zdaleka tolik obětí nebylo. Navíc Slovanská rasa, stejně jako ta židovská měly být částečně vyhubeny a částečně zotročeny-dle nacistických plánů.

Další významnou roli v přechodu k socialismu sehrál fakt, že lidé tehdy pochopili, že základními pilíři války nebylo jen Německo, ale především touha určitých struktur společnosti po světovládě a po moci, ale také kapitalismus, protože tento systém je generátorem moci ekonomické, kterou lze transformovat na moc politickou až světovládnou. Díky tomu, že lidstvo velmi rychle zapomnělo na původce války, tak dnes světu vládnou nadnárodní korporace a banky, což však povede k opětovnému opakování minulosti, ač třeba trochu jinak podbarvené, ale podstatou stejné.

Říká se, že v roce 1948 proběhl komunistický puč!!!! Je to lež a fabulace. Komunisté vzešli z demokratických voleb jako vítězové a měli tedy plnohodnotné právo sestavovat novou vládu. Nikdo také nenařizoval ministrům z jiných stran podávat demise. Byli velice udiveni, že je tehdy prezident E. Beneš přijal. Dále je nutno si přiznat, že v jiných, takzvaně demokratických politických stranách byla spousta kolaborantů a přisluhovačů nacismu. Samozřejmě takovým se podařilo skrývat se i v KSČ, ale bylo jich minimum, protože komunisté byli pronásledovanou sortou lidí pro své protinacistické postoje, řízení odboje a podzemního hnutí a především proto, že byli propagátory Marxismu-tedy ideologie, která ruší třídní pojetí společnosti a zotročování lidí. Socialismus však byl v Československu nastolen z vůle lidu a nikoliv jen z vůle KSČ. K ověření tohoto faktu si stačí nalézt na YOUTUBE dobové záběry, kdy náměstí měst zaplnily statisíce lidí po celé zemi a vyzývali k socialistické revoluci. Pohřeb Václava Havla byl proti těmto davům úplné nic. Ani takzvaný podvod století nazývaný Sametová revoluce se tomuto dění nevyrovná.

Bohužel sami komunisté si sami pod sebou podřízli větev. Tou první chybou byla implementace socialismu po vzoru SSSR, kde nebyl brán v potaz odlišný společenský a kulturní vývoj v Československé společnosti a úroveň vzdělanosti. Tyto faktory vytvářely společenský rozpor a ten byl bohužel řešen silovými prostředky, což bylo ve výsledku kontraproduktivní a vytvářely se tím rozpory nové a dokonce ideologické. Přitom sám Lenin ve svých spisech uvádí, že jistý podíl soukromého vlastnictví výrobních prostředků je společensky žádoucí a potřebný. Bohužel Stalin a ani naše Československá vláda toto neakceptovaly a byla to chyba. Další a obrovskou chybou byla vsuvka do ústavy ČSSR o vedoucí úloze KSČ ve společnosti. Toto v žádném případě nekoresponduje s učením Marxismu, ale ani s dikcí socialismu. Tento krok totiž znamenal ústavně zaručenou koncentraci moci v jediných rukách. Bohužel to bylo v době, kdy se v KSČ pomalu začínaly vytvářet zárodky nové společenské třídy, ačkoliv toto samo o sobě je v přímém rozporu jak se socialismem, tak s Marxismem. To naši společnost dovedlo až na samotný okraj kontrarevoluce v r. 1968/69, odkud je jen kousek k zažehnutí občanské války. Samotná KSČ nebyla problém. Problém byl v rádoby komunistech, kteří své ambice podřídili touze po moci, vytváření tzv. elitních struktur které jsou nad zákon. Zde už lze nalézat fragmenty diktatury!!!! To už jsme ale vzdáleni na hony od skutečného socialismu, natož Marxismu. Lidi, kteří toto svinstvo praktikovali jistě znáte. Někteří jsou činní v politice dodnes, přičemž by již dávno měli obývat hrad Mírov. Jsou jimi např. pan Dlouhý, Štětina, Paroubek nebo současný nový ministr školství.

Je velmi snadné říkat, že za vše mohou komunisti-to umí každý blbec. Víte-každá mince má dvě strany a tento fakt se promítl i do fungování KSČ. Je i chybou říkat, že na vině je socialismus, protože tento byl zneužit a překroucen lidmi, kteří v touze pomoci dokáží zneužít a překroutit vše na světě. Chybou s katastrofálními důsledky byl odklon od Marxistického základu, který jako jediná ideologie světa vychází od člověka a nikoliv od peněz, moci, či hmotných statků, i když na teoretické úrovni se jimi zabývá, protože jsou nedílnou součástí života. Tohle učitelé dětem ve škole bohužel neřeknou, ale stále dokola jim budou vymývat mozek tvrzením, že komunismus je zločinný systém, přičemž nikde na světě nikdy neexistoval a společnost se k tomuto systému dokázala přiblížit pouze v teoretické úrovni.

Proto dámy a páni učitelé-své mzdy si za lhaní dětem nezasluhujete. Nemáte žádné morální právo tahat z kapes daňových poplatníků další miliardy na své platy, když děti učíte lhát. No a pro nás dospělé jeden maličký vzkaz. Je mi líto, že jsme líní přemýšlet, je mi líto, že neznáme svou historii a ještě horší je, že mnohé z nás to ani nezajímá. Hlavně, že nás zajímá bulvár a nesmysly o tom jestli Verešová nosí tanga nebo prťky.