Proč ČR musí nastrkovat své vojáky do celkem nesmyslné mise v Pobaltí?

Avatar
Původní autoři

1.8.2017  PrvníZprávy

“Nezájem vlády, poslanců o vnitřní dění v armádě, ale i ve společnosti se projevil v poslední době schválením vyslání vojáků do Pobaltí, dále i v nákupů techniky pro armádu,” konstatuje Hynek Blaško, předák SPO do parlamentních voleb ve Středočeském kraji.

“Bylo by docela zajímavé vyslechnout argumenty ministra na podporu vyslání vojáků do tzv. „mise“. Zajímavé by bylo poslechnout si jaký je podíl „starých členských zemí“ na odstrašení v místě. Proč ČR musí nastrkovat své vojáky do celkem nesmyslné mise v Pobaltí? To si jako někdo myslí, že až se to tady, vzhledem k současné situaci, podělá, že za to budou mít lístek na loď do Ameriky? Nikdo se ministerstva neptá na žádné detaily, nikoho to nezajímá, hlavně ať NATO neotravuje. Jak kdysi řekl jeden velvyslanec při NATO: “Chci tam vidět zapíchnutou vlajku ČR. Náklady mě nezajímají!“ … bouří se Hynek Blaško.

“Nákupy techniky jsou to samé. Nikoho z politiků nezajímá, jak bude nová technika včleněna do organizační struktury vojsk, jak její parametry odpovídají vedení základních druhů bojové činnosti. Nikdo se neptá na nic, ale hrdě se oznámí národu a světu – podívejte jak jsme dobří, nakupujeme. Jenže tomu, kdo bude novinky obsluhovat, prší za krk, nemá pořádnou výstroj a možnost si ji obměnit. Logistikům vstávají hrůzou vlasy na hlavě při myšlence na zásobování vojsk náhradními díly. Pojem unifikace nikomu nic neříká, hlavně ať proudí životodárná tekutina do stranické pokladny. Však „gumy“ si s tím poradí. Ministerstvo a generální štáb se jen hemží různými poradci, kteří si k řemeslu ani nečuchli, ale usměrňují běh věcí ku prospěchu kohosi, kdo tahá za nitky.” dodává dál generálmajor v záloze, který byl velitelem Společných sil Armády České republiky.

Hynek Blaško se domnívá, že k  tomu, co se uvnitř AČR děje, se výborně hodí text písně Voskovce a Wericha ze hry Balada z hadrů …

“Ten kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí, já, ať se páni mračí, já musím s pravdou ven“

Hynek Blaško, který je předákem Strany práv občanů do parlamentních voleb ve Středočeském kraji se rozhodl, že na stranickém webu zveřejní část svého dopisu zaslaného Ministerstvu obrany ČR …

“Neděláte nic s rozvráceným systémem velení a řízení armády, dovolujete, aby MO zaměstnávalo lidi pro činnosti, které mu nepřísluší. Máte 9 náměstků, různé agentury, kteří(é) nejsou schopni nic vyřešit a řídit. Dovolujete, aby se konzervoval stav u jednotek, které nejsou personálně naplněny, a ty co tomu aspoň trošku rozumí, neohromí výkřiky o rekrutacích, protože ví, že to je jen pouhá prostá reprodukce. Dovolujete, aby se mnozí stavěli do role velitelů a nikdo jim nevysvětlí, že vojáci tu nejsou pro ně, ale oni pro vojáky. Kolik ministerských úředníků jste za svoje působení propustil? Nikoho, a nerespektujete, že od roku 2008 se počty MO ČR měly snižovat o 3% ročně. Podíval jste se, co ta rozbujelá administrativa produkuje pro vojska a jaký to má na ně dopad? Jediný dopad to má ten, že počty správního orgánu se kultivují na úkor naplněnosti jednotek.

Odstavte různé tzv. manažery od možnosti „velet“, a vysvětlete jim už konečně, že oni jsou tu od toho, aby zabezpečovali potřeby vojsk. Přeměňte to „nafoukané“ ministerstvo v servisní orgán ať se mají vojáci do čeho obléci, obout, čím střílet a kde cvičit, ať mají vše potřebné k plnění úkolu obrany státu.“

“Dalo by se pokračovat dále, ale už by to bylo nudné. Jen bych se ještě chtěl zmínit o některých věcech, co mě štvou a určitě nejen mě,” pokračuje dál Hynek Blaško.

– – –

Foto: Hynek Blaško, předák SPO do parlamentních voleb ve Středočeském kraji
Související článek:
Nedrancovali jsme přírodní bohatství zemí, odkud sem táhnou imigranti