Robotizace a korporátní fašismus

Avatar
Původní autoři

Václav Umlauf
8.8.2017   E-republika
Nechat si od miliardářů vykrást stát, školství, důchody, zdravotnictví a všechno zprivatizovat a přitom přijít o práci, to je jistě ideální politická budoucnost pro 99 procent občanů, jimž roboti vezmou klasickou práci asi ze 30 %.Nedávno jsme publikovali článek Čapkův R.U.R. vykročil do světa, ale Facebook ho zatím vypnul. Týkal se neúspěšného využití umělé inteligence. Společnost Facebook zavřela jeden ze svých systémů umělé inteligence poté, co automaty začaly komunikovat mezi sebou v nesrozumitelném jazyce, který samy vynalezly.

 Rád bych se podíval na oblast robotizace, která je pro Česko velmi zajímavá. Zchudlá rozvojová země, která si zničila korunu, aby mohla lacino vyvážet polotovary do Německa a která si volí oligarchy, kteří si sníží daně a vyvezou veškerý zisk ze země přes nastrčené zahraniční banky, je na robotizaci připravena přímo ideálně. Za ožebračenou korunu si většina českých podnikatelů není schopna koupit drahé nové technologie. Vládnoucí korporátní fašisté a koupení politici včetně banksterů z ČNB pak u nás zničí poslední zbytek sociálního systému privatizací čehokoliv a zisk vyvezou do daňových rájů. Vše pochopitelně legálně, protože jedno procento si tuto tvrdou povinnost zlodějen dá samo sobě zákonem a daně bude platit jen střední třída. O to už se Babiš postaral a proto ho tato třída se zkorumpovanou a zbankrotovanou levicí zvanou “sociální demokracie” bude volit. O zbytku partají nemá cenu mluvit: buď v tom jedou, nebo jsou úplně pitomé. A nyní k robotizaci. Psali jsme o tom dva důležité články:

Jak sami vidíte, články vytvořené v roce 2013-14 mají čtenost přes 20 tis. a jsou pořád aktuální. Proto se na ně pokusíme navázat.

Robotizace a ničení pracovních míst

Opakuje se situace z konce 19. století, kdy dělníci ničili moderní stroje v továrnách, protože jim braly práci. Hnutí rozbíječů strojů se jmenovalo luddismus podle anglického tkalce Neda Ludda, který slavnostně a neznámo kdy zničil z těchto důvodů první tkalcovský stroj. Pět předních zemí na trhu představovalo 70% celkového objemu prodeje průmyslových robotů v roce 2014. První je Čína, která bude představovat více než jednu třetinu veškeré průmyslové robotiky instalované po celém světě asi do roku 2018. Pak následuje Japonsko, Jižní Korea a Německo. Průmyslově a ekonomicky upadající USA patří až 7. místě ve světě, pokud jde o hustotu robotů. Jižní Korea, Japonsko a Německo tvoří s Čínou hlavní tahouny robotizace. A nyní se podívejte na důležitý graf předpokládající úsporu pracovních míst ve světě skrze robotizaci do roku 2025.

V průměru ve světě přijde další generace skrze robotizaci o jednu pětinu pracovních míst a v průmyslově vyspělé EU asi o jednu třetinu. To znamená, že slavná doba korporátních montoven v příští generaci skončí a je otázkou, co ji ve zchudlém a vytunelovaném Česku nahradí. V USA už nyní platí, že je výhodnější koupit robota za 35 tis. dolarů, než platit dělníka se mzdou 15 dolarů na hodinu. A to je prosím průmyslová mzda normálních dělníků na otrokářském korporátním pásu. Takže to shrňme. Nechat si od miliardářů vykrást stát, školství, důchody, zdravotnictví a všechno zprivatizovat a přitom přijít o práci, to je jistě ideální politická budoucnost pro 99 procent občanů, z jimž roboti vezmou klasickou práci asi ze 30 %.
Jak se práce a kapitál podílí na tvorbě národního důchodu

Statistika růstu HDP zkoumá, jak velkou část růstu produkce ekonomiky lze vysvětlit růstem kombinovaných vstupů. Růst reálného HDP může vzrůst zejména ze třech různých zdrojů: zvýšením vstupního objemu práce, zvýšením kapitálových investic nebo zvýšením výroby pomocí různých faktorů, tedy i robotiky. Následující graf z Austrálie a Nového Zélandu ukazuje růst HDP v letech 1978 až 2008 pro růstové cykly identifikované v sérii zmíněných tří faktorů.

Vezměte si rok 2008 s vysokým růstem HDP v Novém Zélandu (3,6%) a podívejte se na tři faktory, které způsobily tento růst. Jasně vidíte z poslední kolonky roku 2008, že jedno procento plutokratů z korporací, kteří mají kapitál, dosahují největšího podílu na růstu zisku a produkce. To potvrzuje i graf z Pikettyho klíčové ekonomické práce o proměnách západního kapitálu, viz jeho jméno v heslech. A při normálním růstu HDP zhruba o 1-1,5 % se podíl kapitálu na tvorbě bohatství zvyšuje mnohem rychleji. V normálních a dlouhých obdobích hospodářské stagnace nebo pomalého růstu se zásadně zvyšuje při tvorbě bohatství společnosti podíl kapitálových dividend a zisky dané zúročenými vklady. Ale jak sami vidíte, i v době hospodářského růstu tvoří práce a všechny ostatní faktory pouhou polovinu růstu bohatství ve srovnání s kapitálovými investicemi. Pokud jedno procento bude investovat do robotiky, což je logické, pak se dočkáme v jimi ovládaném státě zajímavých věcí.

Robotizace a korporátní fašismus

Závěr z vývoje robotizace je jasný. Dáme jednomu procentu korporátních fašistů moc nad státem, odpustíme jim všechny daně, necháme je pobírat všechny dotace, výhody a ulehčení. A dnes jim pomůžeme k zisku tím, že kapitál výhodně investují do robotizace, kde si sami sobě dají daňové výhody. Pak šéfy korporací a jimi uplacené politiky zase zvolme do čela úplně zchudlých a ožebračených států. A pak toto báječné jedno procento plutokratů zase nechme, aby sami sobě už zase odpustili daně a opět legálně pustili žilou již tak hodně zchudlému státu. Nechme si zničit sociální stát tichou privatizací a robotizací, která nás připraví o práci. Robotizovat v politickém systému korporátního fašismu znamená, že tato volba nám nenechá žádný podíl na bohatství vytvořeném extrémně zvýšenou produktivitou práce, která se navíc Česku asi obloukem vyhne. Pak je jasné, že taková nerovnováha historicky viděno vždy končí válkou nebo revolucí, která násilím zavede do společnosti změny a znovu přerozdělí vzniklé bohatství. Tak si korporátní fašismus zadělává na svůj hrob a na celosvětovou krizi se zásadními důsledky pro celé lidstvo.

Řešení této situace není jednoduché, protože k této rovnici práce a kapitálu ještě přichází otázka surovin, půdy, vody a energií, které jsou na planetě omezené a jen z malé míry recyklovatelné. Od druhého srpna žije celá planeta na dluh dalších generací, protože si spotřebovala všechny dostupné zdroje pro daný rok. Podívejte, kolik planet Země potřebují obyvatelé vyspělého světa, a o kolik tím pádem okrádají ostatní obyvatele Země.

Sami vidíte, že globální průměr světové devastace je 1,7 zeměkoulí, které bohužel nemáme. Takže je celkem jasné, o čem budou další války. Země je jen jedna a a její zdroje jsou omezené.

Tři možné volby

Obecně existují tyto tři možnosti dalšího růstu vzhledem k surovinám, kapitálu a práci.
 

  • Společenství si zvolí kvalitu života jako hlavní cíl své smysluplné existence. Viz naše články pod heslem “index štěstí”, například (Česko a jeho umístění v Indexu sociálního růstu). Pak si daná komunita nebo stát zvolí střízlivý a šetřivý způsob života a bude si šetřit práci i suroviny. Neoliberálně masírovaný Čech a Moravák se v takové komunitě asi střelí do bedny, protože v ní nenajde smysl života. Náš konzumní životní styl se dnes redukuje na to, aby se vydělaly peníze v montovně nebo v kšeftu a pak se všechno okamžitě utratilo v západním supermarketu. Nebo to střední třída masírovaná konzumním a sobeckým neoliberalismem profrcá kdekoliv jinde.
  • Budeme pracovat stále více, stále více budeme ničit zdroje a povedeme stále více hybridních válek a různobarevných revolucí za ovládnutí mocenských sfér vlivu. Zkrátka, nezměníme nic. Necháme bobtnat náš nihilistický životní styl a potřeby, globálním oteplováním a ničením životního prostředí nenapravitelně zničíme biosféru. Graf spotřeby Země jasně ukazuje, že například Indie s 1,2 miliardami obyvatel bude brzy vyžadovat právo na spotřebu své jedné Země. Pak je jasné, že při omezené kapacitě zdrojů se současná studená válka mezi blokem Čína-Rusko, BRICS versus USA-EU brzo změní na horkou válku o zbylé zdroje planety. A mezi střílejícími děly budou kolovat světoví uprchlíci z neobyvatelných oblastí a zavládne globální teror.
  • Přejdeme do hypertechnologické společnosti pod vládou korporátně-fašistického jednoho procenta, které jako jediné bude mít kapitál a stát pro osobní potřebu. Jedno procento zblbne mediálně masírovanou střední třídu, která jim bude sloužit za zbytky spadlé ze stolu korporátní oligarchie. Zbytek společnosti bude bez práce a postupně se mu vezmou volební práva. To bude probíhat pochopitelně zcela legálně, jako se to již nyní děje v USA. Pod záminkou “boje proti terorismu” pak většina neproduktivních občanů skončí v panelákových rezervacích, kam se jim pustí televize, kontrolovaný internet a počítačové hry. Tento život občanů druhého řádu bude kontrolovat umělá inteligence, jak to naznačil konec článku citovaný v úvodu. I nekonečný supermarket s jedovatými průmyslově vyráběnými potravinami tam bude. Zkrátka, budoucí vytunelovaní Češi obhospodařovaní roboty a umělou inteligencí se nemusí ničeho bát. Nebudou mít práci, ale jejich specificky český způsob života jim nikdo nevezme.