Attention! Nepřítel naslouchá!

Avatar
Původní autoři

Zdeněk Hrabica
8. 8. 2017
Bakalovy Hospodářské noviny rozčeřily neklidné informační vlny; dá se vypozorovat, že v nejtěsnější spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. Anebo ve spolupráci s pavědeckými hňupy, kterých bylo vždy v našem prostoru dostatek a často byli i přemnoženi. Zveřejnily fakta a dohady o  tom, jak československá státní bezpečnost v časech minulých loupila v ekonomické oblasti a vykrádala nejmodernější západní technologie. Několik stovek českých i slovenských agentů, často v oblecích diplomatů, ekonomických radů, prý nahradilo deset až jedenáct nejkvalitnějších vědců a vynálezců.


Stará a obnošená vesta, nestojí to ani za řeč. Ale nové generace mohou zblu těchto blábolů uvěřit. V jednom je to někdy zřejmé – v základu všeho byla ochrana a nedotknutelnost, stejně jako ambice v oblasti duchovního poznání a v zájmu o moderní technologie. Mohlo by se zdát, že na západní straně byla tato tisíciletá zkušenost o hodně dokonalejší. Ale nebylo tomu tak. Obě strany, rozdělující svět – získaly zejména po druhé světové válce bohaté zkušenosti ze špionážní činnosti, zaplatily velké prostředky a úsilí za nezměrný duchovní potenciál, zejména kupováním mozků z celého světa. Nabyly velké zkušeností ze sledování každého a čehokoliv – co by poškozovalo jejich zájmy, co by jejím ovládnutím mohlo přinést vyšší zisk.

Stačí dneska pohlédnout na know how a na portfolio majitelů montoven všeho druhu z širého světa u nás, v České republice. Není třeba chodit daleko, každý kdo nyní pracuje v některé západní, stejně jako ve východní firmě – to dobře ví. Sám jsem se přesvědčil, co to znamená pracovat pod etickými kodexy západního kapitálu.

Neprojde jim přes práh ani myš.

Zrazuj, práskej, informuj o nekalých úmyslech, třebas ze strany nejlepšího přítele.

Firma zaručuje diskrétnost

Nebyli a nejsou konečně sami, na slušné úrovni bylo a je lanaření a únosy mozků na obou stranách. Získávání faktů o  technickém a vědeckém i humanitním pokroku západní – nejenom západní – provenience například i v KLDR, konečně v Číně, v Japonsku dosáhlo vrcholných metod. V minulosti nelenil ani Sovětský svaz, za pecí nemohlo být ani Československo.

Na knižním trhu máme nyní dostatek memoárů. Nacisté jako válečná kořist ve službách vědy a moderních technologií USA i SSSR.

Ani lanaření největších nadějí pro vědecké bádání dneška a zítřka není v daném okamžiku ojedinělé. Zvláště těch ochotných stát se khaki mozky. Ti s nejlepšími výsledky neopustí na dlouhou dobu ani USA, ani Rusko, ani Izrael.

Konečně i mladý Sergej Chruščov se dal konec konců se svou hlavou do těchto služeb.

Nebyl sám, byl z velkého počtu opravdových odborníků.

Jenom by nám česká propaganda a zvrácená ideologie neměla věšet bulíky na nos.

Tak jako jsme se my otevřeli světu, se nestalo zcela určitě nikde. Všude jinde musela – a to i pro novináře – postačit klamná návštěva reprezentačního sálu, proslulých „show“ sálů , vybavených kinetickými názornými pomůckami, zcela vymyšlenými a často vylhanými odvěkými tradicemi vzniku dané výroby. Nás navíc provázela proslulá česká žvanivost a velké slovanské srdce. Byly provázeny prozrazováním a prodejem pod rukou výrobních tajemství. Velmi často se mnohé československé výrobky, vynalezené a vyvinuté českými a slovenskými vědci a konstruktéry začaly objevovat v masové produkci dříve za kopečky nežli u nás. Stačí uvést vynikající výrobky z oboru jemné mechaniky – například fotoaparát Flexaret. Okopírovaná výroba motocyklů Jawa, ve výrobě součástek pro automobilový průmysl jsme dosahovali světové úrovně. Vyváželi jsme zdravotní náhrady, složité materiály, vojenské mechanismy, přístroje pro kosmický výzkum.

Potenciál byl velmi rozmanitý

Největší příležitostí se však pro hromadnou loupež stal 17.listopad 1989 a období před nim i po něm. Hnízdem pro definitivní zničení a rozprodej československé ekonomiky se stal Fond národního majetku a jeho privatizaci a prodejná kuponová akce jako vábnička do každé rodiny. Připojíme-li k tomu následnou církevní restituci byla ochrana státních zájmů a v konečném i nezanedbatelná role ekonomické rozvědky – na první pohled, nikoliv úplně zanedbatelná.

Její negativní důsledky nelze nikdy napravit.

Den, hodinu po hodině přijížděli do naší vlasti zejména američtí investoři a v nejužších kruzích se jim dostávalo nabídek na stříbrných podnosech.

O pachatelích se neradno ani nyní otevřeně zmiňovat. Mnozí z aktérů skončili v Orlickém jezeře v olovem zaletovaných sudech.

Jiní nad námi podnes vládnou nebo se nám vysmívají. Nebo jejich štafetu převzali jejich potomci. DNA to dotvrzuje.

Šlechta je kontinuální.

Pozor, achtung, внимание, attention!

Nepřítel naslouchá!