Seznam a představy představenstva

Avatar
Původní autoři

Ivan David
10. 8. 2017
Ano, i Nové republice poslal KDOSI podepsaný jako TÝM SKLIK mailem sdělení, že nesplňujeme jimi dodatečně vymyšlené podmínky (viz níže). Po dvou dnech skutečně došlo ke stažení reklamy také z  “Nové republiky”, jak je na první pohled zřejmé. Nemám ve zvyku se ukvapovat a smířit se situací bez boje. Proto jsem začal s přípravou protisankcí a koordinací postupu nezávislých webů. Zavedli bychom rubriku “Svět podle Seznamu” a poukazovali na úroveň článků na tomto portálu, demagogii, ideologickou zaslepenost, primitivismus a naivní manipulaci působící jen na hlupáky, jako je zjevná jednostrannost, dvojí metr, překrucování fakt, atd. Za úvahu by stála právní obrana proti zvláštnímu přístupu ke smlouvám jako dvoustrannému právnímu aktu, který si jedna ze stran dodatečně přizpůsobuje. Jenže Seznam je komerční firma, jejíž cílem je dosahovat narůstajícího zisku a ideologická zaslepenost jejích zaměstnanců se k dosahování zisku nemusí hodit.


Kdysi jsem viděl filmový příběh v němž snaživý duchovní donášel biskupovi na svého konkurenta. Biskup pravil: “Vím, že jste věrný syn církve, jenže jemu chodí lidé do kostela…” Druhořadá novinářská pakáž která se nechává najímat na spisování různých článečků, je nucena se strefovat do vkusu editorů a ti jsou zase odchováni a doposud byli vybíráni podle své ideologické orientace a držení pevné linie. Jenže pokud budou psát stále stejné blbosti, které už inteligentnější polovina populace prohlédla, lidé jim nebudou chodit na weby. Pokud je web komerční, záleží na tom, kolik má čtenářů. Pisálci lpící na profláknuté ideologii potopili už celou řadu médií. Čtenáře zajímá pravdivý obraz světa, rozpozná rozpor mezi skutečností a její novinářsky překroucenou verzí.

Aktuálně.cz věrno svému prorežimnímu a ideologickému aktivismu projevilo triumfalisticky radost nad konečným vítězstvím “pravdy a lásky” nad “lží a nenávistí”Zde. Radost projevil “sociolog médií” Václav Štětka (nejde o přezdívku?) a premiér Sobotka (zřejmě ve snaze co nejvíce poškodit ČSSD v očích veřejnosti). Jeden z autorů tohoto článku (Jakub Zelenka) o pět dní později publikoval v internetových Hospodářských novinách další naprosto pravdivý článek o tom, jak je vše zase jinak Zde. Jeho článek se jmenuje “Seznam pravdivost webů hodnotit nebude. Nevěděli jsme o tom, neschválili bychom to, říká vedení”.

Máme tedy Seznamy dva, jeden chce vydělávat a na to si najal manažery a druhý chce vychovávat a na to si najal ideologické zaslepence. Koexistovat beze změn mohou těžko. Který se asi přizpůsobí? Ten který vydělává a platí, nebo ten, který je placen a vydělává mnohem méně?

“Nová pravidla” jsou seznamem univerzálních nálepek.Nejsme zpravodajským webem, ani jsme se tak nikdy netvářili.Nijak nezastíráme, že publikované komentáře nejsou zpravodajstvím. “Konspirace” je, prosím, spiknutí. Mocní tohoto světa se vždy “spikávali” a spikávat budou, aby znásobili svoji sílu. To není “teorie spiknutí”, to je “praxe spiknutí”. Spiklenci se nesvěřují a pokud to nepraskne, lze o spiknutích jen spekulovat. Nevímjaké mohou být “právní důvody k dehonestaci”. Myslím, že neexistují. Podle “nových pravidel” se tak úplně nechovají žádná média, zejména ne ta mainstreamová včetně “veřejnoprávních”.

Snaha dokázat nekorektnost nezávislých médií je opravdu křečovitá. Samozvaní i Ministerstvem vnitra ustanovení cenzoři proto uvádějí výhradně bizarní tvrzení překrucující fakta. V případě článku pánů Prchala a Zelenky v Aktuálně, je to například tvrzení, že Parlamentní listy údajně uveřejnily zprávu podle níž mohou za terorismus cyklisté. Zkuste ji najít, milí čtenáři! Cenzorské weby jako Neovlivni.cz nebo Manipulatori.cz mají chabou čtenost, protože je příliš zřejmé, že to jsou zoufalí manipulátoři. proto neovlivní. Jistě stále věří, že mají v rukou veřejné mínění.

Cenzura je forma zatajování pravdy či aspoň druhé poloviny obrazu světa. Ke správné orientci je potřeba celý obraz světa a lidé neradi tápají a bloudí, proto vidí v cenzuře překážku v orientaci, a je jim nepříjemná. Cenzura v nějaké formě existovala vždy a existuje i dnes. Velmi cenzurováno bylo i Osvobozené divadlo za oné idealizované Pravní republiky. Míra cenzury je odrazem míry obavy vládnoucí moci, že přestane být vládnoucí mocí. A také závisí na míře rozporu mezi propagandou a realitou. Sílící cenzura je důsledkem slábnoucí moci.

Zrušení reklamy mělo ekonomicky poškodit, ne-li zlikvidovat nezávislé weby. Kdo je více závislý? Ten, kdo žije z platu novináře, nebo ten, kdo není závislý na takovém příjmu? Parlamentní listy, jejichž čtenost se blíží půl miliónu čtenářů denně, jsou profesionální a současně nezávislé, a jejich úspěch je závislý právě na jejich nezávislosti.

“Nová republika” získávala z reklamy Skliku kolem 10 000,- Kč měsíčně. Redaktoři ani autoři nejsou penězi odměňováni. Výnos kryje náklady technické podpory a zbylo i na méně nákladný pronájem sálu a nákup nejnutnější techniky. Peníze posílá i několik sympatizantů, ale nejvíce web podporují ti, kteří pracují zdarma. Pokud bychom měli větší ambice, potřebovali bychom větší zdroje (a naopak).

Zrušení reklamy na desítkách webových stránek by ekonomicky poškodilo i zprostředkovatele reklamy a tento cenzurní zásah by poškodil jeho pověst. A tak se představenstvo Seznamu od akce horlivých vymítačů ďábla distancovalo. A očekávám i další kroky k nápravě škod.

Takže gól do vlastní branky.

Dodatečná “nová pravidla” pro poskytování reklam jsou:
  • obsah stránek nerespektuje zásady novinářské práce či zpravodajské etiky;
  • názory a komentáře na těchto stránkách jsou vydávány za zpravodajství;
  • obsah stránek je v rozporu s fakty, smyšlený, dezinformační či klamavý;
  • informace na těchto stránkách jsou uváděny v zavádějících kontextech či obsahují konspirace vydávané za zpravodajství;
  • obsah stránek bez právního důvodu dehonestuje osoby či další subjekty;
  • na stránkách není uveden jejich provozovatel;
  • autoři obsahu na těchto stránkách jsou smyšlení
  “Nová pravidla” jsou nyní podle odkazu nedostupná: 
Smluvní podmínky Partnerského programu ZDE