Genocida Arménů a Kurdové

Yekta Uzunoglu
1. 9. 2017
Kurdové, národ nejméně 40 milionů lidí. Větší část Kurdů žije v členské zemi NATO, v Turecku, kde nesměli ani mluvit svým jazykem a jejich hudba, ano, i ta kurdská hudba, ta lidská duševní tvorba, byla zakázána a pronásledována. Kurdové jsou národ, který o svoji holou existenci bojuje ve čtyřech zemích už víc než 100 let! V těch nejmocnějších zemích regionu nesměli mít Kurdové ani svůj jazyk a zkoumat své dějiny nebo pečovat o svoje duševní bohatství bylo nepředstavitelné, že aby se ještě mohli vědecky zabývat tím, jak a zda byli Kurdové použiti v jednom období dějin Středního východu proti svému příbuzenskému národu a sousedovi, se kterými bratrsky žili tisíce let vedle sebe ve stejných vesnicích, na horách či v nížinách.


V českém prostředí se stále snažím ozřejmit Čechům Kurdy a jejich boj, jejich bohatství, jejich život a historii, obeznámit obyvatele svého druhého domova se vším, co se týká Kurdů prostřednictvím svých článků. Pak se z ničeho nic ozve nějaký “intelektuál” či chytrák hybridní „Švejkovsko – kapitalistické “subkultury a hází kde jaké “svinstvo” na Kurdy! Snaží se špinit Kurdy, bezbranný národ, kteří se s holýma rukama snaží zachránit před ISIS zrůdami naše společné lidské hodnoty!

Mezi různými “komentáři” i na internetovém portálu Nová Republika jsem našel komentář, že údajně to byli právě Kurdové, kteří společně s Turky provedli genocidu Arménů, a sice jako příslušnici Hamidových Kavalierů. Jako vždy aniž by byl k tomu tvrzení uveden jakýkoliv historický podklad.

Kurdové jako desítky dalších národů (Osmanů, Turků, Arabů, Arménů, Židů, Řeků, Asyřanů, Bulharů, Rumunů atd.) byli občany Osmanské říše, tak jako Češi a Slováci či ostatní národy byli začleněni do Rakousko – Uherské říše.

Jednoho dne vydal osmanský sultán a  chalífa v jedné osobě Sultán Abdul Hamid II.(1891) příkaz k vytvoření speciálního útvaru Kavalierů, který měl přímo podléhat jemu a měl se jmenovat po něm, to jest Hamidova Kavaliera. Nařídil, aby do té jeho Kavaliery byli zařazeni příslušnici tureckých kmenů (Osmanové nejsou a  nikdy nebyli Turci), turkmenské kmeny (Turek není Turkmen!), kmeny Yörüků (příbuzní Turkmenů, pochází tak jako Turci, Turkmeni ze Střední Asie) , arabské kmeny a kurdské kmeny.

Proč Sultán Abudl Hamid chtěl vytvořit tak speciální jednotku z těchto národů či kmenů a velet jí sám osobně?

Dle mého posouzení nejerudovanější sovětský historik Lazarev (kterého jsem měl to štěstí poznat osobně) v této otázce k důvodům vytvoření Kavaliery uvádí ve své knize “Borba za Kurdistán” na straně 151:“ S přijetím Kurdů do Hamidovy Kavaliery chtěl Sultán s pomoci Kurdů (obyvatelů regionu) vytvářet na ruské hranici silnou zeď, na iránské hranici útočnou jednotku a naučit Kurdy bojovat s pomocí vojenských škol připravujících je ke službě řadové armádě. V případě Hamidových Kavalierů byli vycvičeni k pokoře a poslušnosti a měl je v úmyslu použít i proti obrozenému hnutí Arménů! To jsou hlavní důvody přijímání Kurdů do Hamidových Kavalierů!”

A tak tisíce dětí kurdských rodových vůdců byli na pokyn sultána odtrženi od svých rodin a posláni do Istanbulu do vojenských škol, tak jako křesťanské děti z Evropy. Osmanská říše z evropských děti stovky let vytvářela tu nejbrutálnější armádu, to jest armádu Janičárů, to jest armádu poturčenců!

Co asi jako občané Osmanské říše mohli dělat rodiče těchto kurdských dětí, než poslouchat pokyn či rozkaz sultána!

Copak se mohli Češi bránit, když císař vydal pokyn, že Češi mají jít bojovat do armády! Ano, mohli dělat leda totéž stejně jako Švejk u piva, udělat z toho třeba grotesku, ale na vojnu i tak jít museli.

Tato skutečnost je nám Kurdům vyčítána! Je nám vyčítána skutečnost, že nám byly naše děti násilím vyrvány z našich domovů a vyškoleni v sultánských vojenských školách někde v Istanbulu a poslány zpátky jako jedna část Hamidovy Kavaliery.

Tato Kavaliera Hamida byla po jeho sesazení tureckými vojáky v roce 1909 zrušena, a jak je známo, vlastní genocida Arménů byla provedena v letech 1915-1918! To znamená, genocida Arménů se udála dávno po té, co tato Hamidova Kavaliera neexistovala, a nesmělo se vyslovit ani jméno Hamida, kterého poslali do Selanouki do vyhnanství!

Určitě v té fázi, kdy ještě tato Kavaliera existovala, došlo k vraždění Arménů, i když vlastní genocida začala 5 let po jejím rozpuštění. Určitě tam u těch akcí byli jako vojáci říše i  Kudrové, ale obvinit z toho celý kurdský národ? 

 Nevím, zda člověk může mít z nějakých atributů války radost, ale jestli ano, tak to je ta skutečnost, že mnoho z kurdských dětí vyrvaných z  Kurdistánu do Istanbulu, do vojenských škol Hamidových Kavalierů, se následně staví do čela kurdského obrození a již v roce 1919, to jest rok po I. světové válce, organizovali povstání pro svobodný Kurdistán! Toto povstání bylo po třech letech potlačeno s pomocí Angličanů a skončilo masakrem Kurdů v oblasti Kocgiri, ale o dva roky později, to jest v roce 1925, se o totéž pokoušeli v jiné části Kurdistánu, to jest v mém rodném městě Diyarbakır, ale tato snaha Kurdů o svobodném Kurdistánu skončilo masakrem Kurdů v tomto regionu.

A když už jsem u té genocidy, nikdo z těch chytrých či vychytralých kritiků – útočících na bezbranné Kurdy, nepíše ve světě psaného, kolik Arménů bylo zachráněno jen a jen díky Kurdům! Nepíše, že třeba dodnes v kurdském hlavním městě syrských Kurdů Qamushlu tyto dva národy žijí vedle sebe jako bratři, že právě jeden z těch Arménů zachráněných Kurdy, je významnou postavou kurdské hudby Aram Tigran, jehož pozůstatky nedovolil turecký stát pohřbít v jeho i mém rodném městě a byl KURDY pohřben v Belgii! Jeho arménské jméno ARAM dal svému synovi kurdský skladatel kurdské hymny Pražák Qader Dilan svému stále v Česku žijícímu synovi Aram Dilanovi (viz FB)! Nejvýznamnější kurdský skladatel dává v Praze svému napůl (druhá polovina genů je česká) kurdskému dítěti arménské jméno!

My Kurdové jsme s Armény byli a stále jsme bratři, sousedé, mučednici svobodného, tolerantního myšlení v oceánu barbarských řádů!

Fotografie :
Krvavý Sultán Abdul Hamit ve francouzském tisku
New York Times Hamidova Kavaliera – Kurdové – na ruské hranici
Hamidova Kavaliera – turci – vražednici arménu
Hamidova Kavaliere – arabove- po honu na armény