Koncept bezpečnostní strategie České republiky

Avatar
Původní autoři

Vladimíra Vítová
19. 9. 2017
Koncepce Bezpečnostní strategie ČR byla pro ANS vypracována Agenturou Exanpro. Obdobně kvalitní koncept strategie v naší zemi neexistuje, a proto tuto strategii zveřejňujeme, aby byla dostupná všem. Strategie je publikována též na stránkách agentury Exanpro ZDE www.exanpro.cz/bezpecnostni-strategie-cr


Odpovědnost musí mít jedině česká vláda a musí mít nedělitelnou pravomoc při tvorbě a uplatňování Bezpečnostní strategie ČR!

Cílem Bezpečnostní strategie České republiky jako suverénního státu je zajistit a udržovat bezpečné prostředí na celém území svého teritoria tak, aby mohly být úspěšně realizovány formy ekonomického a společenského života. Funkční náplň a efektivní prosazování Bezpečnostní strategie ČR je tak prvořadou povinností a odpovědností národní vlády a z legislativního a kontrolního hlediska i národního zákonodárného sboru (Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR).

Bezpečnostní strategie ČR je základním dokumentem pro bezpečnostní a zahraniční politiku státu. V zahraniční politice je Bezpečnostní strategie zaměřena především na úsilí spojené se zachováváním mezinárodního míru a mezinárodního práva, čímž je prováděna významná podpora pro posílení vlastní národní bezpečnosti.

Mezinárodní organizace a zahraniční země nemohou být výchozími činiteli při tvorbě, úpravě a uplatňování Bezpečnostní strategie ČR, ale mohou být podpůrnými mechanismy pro naplňování příslušné strategie vzešlé na národní úrovni. Je to však vždy národní vláda, která má výhradní právo takovou zahraniční podporu či spolupráci buď přijmout, nebo požadovat její úpravu, anebo ji zcela odmítnout. Vše vychází z nedělitelné pravomoci vlády se zahraničními a jinými subjekty ve formování Bezpečnostní strategie ČR a její implementaci do praxe podle zájmů a potřeb České republiky. Zájmy a potřeby ČR musí být v souladu se zachováváním mezinárodního míru a mezinárodního práva.
______________________________________________________________________

Článek 1
Odpovědnost české vlády a její nedělitelná pravomoc při tvorbě a uplatňování Bezpečnostní strategie ČR

Článek 2
Vnější a vnitřní bezpečnost jako základ pro národní bezpečnost

Článek 3
Používání správných termínů odborného názvosloví pro náležité pojmenování bezpečnostních hrozeb

Článek 4
Bezpečnostní hrozby pro ČR a jejich původci a podporovatelé

Článek 5
Národní opatření pro zachování a posílení bezpečného prostředí v ČR

Článek 6
Státní instituce (útvary) a nestátní subjekty pro naplňování Bezpečnostní strategie ČR a součinnost mezi nimi

Článek 7
BEZPEČNOSTNÍ TRIÁDA

Organizační struktura, příprava (výcvik) a působení vojenských, policejních a zpravodajských sil

Článek 8
Bezpečnostní strategie ČR a občané České republiky

Článek 9
Mezinárodní spolupráce a zahraniční aktivity ČR v bezpečnostní oblasti

Článek 10
Pravidelná aktualizace Bezpečnostní strategie ČR a její propojení s ostatními dokumenty

Koncept Bezpečnostní strategie ČR je ke stažení ZDE
https://docs.wixstatic.com/ugd/5046ee_b696f9a8a69941c195ef914618971ee4.pdf

autorka Vladimíra Vítová je představitelkou Aliance národních sil / ČSNS