Krize světového kapitalistického řádu.

Karel Janko
13. 9. 2017 

(Projev, který zazněl na předvolební demonstraci v Praze dne 9. 9. 2017)

Vážení přátelé, dámy a pánové.

Svůj dnešní úvodní proslov jsem nazval “Krize světového kapitalistického řádu”, Proč? protože jedině tak lze nazvat současný stav politiky v celém západním světě. Politická kultura současné společnosti odráží morálku a potřeby neoficiálních mocenských struktur. Všechny tři tzv. pilíře demokracie: moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní jsou čím dál tím více sluhy v jejich službách a vyhýbají se jakýmkoliv změnám tohoto stavu.
Peníze a moc jsou zároveň jejich zlatým grálem. Monopoly i stát jim poskytují potřebné finanční zdroje a volby jsou jen prostředkem k udržení jejich absolutní moci. Tento status budou egoisticky bránit pod heslem obrany demokracie, svobody, liberalizmu, osobní ochrany práv – potažmo ale bezuzdného byznysu. Tím zákonitě každý systém degeneruje.

Trvale se prohlubující disproporcionální rozdělování zisku, ve kterém bohatí bohatnou a chudí chudnou je celosvětový trend. Za posledních 7 let se zmenšil počet jedinců ovládajících polovinu světového majetku z 358 na 8 osob! Tato koncentrace kapitálu a její důsledky je patrná v Evropě i u nás.

Současný monetární model růstu hospodářství navíc celosvětově neúnosně vyčerpává jeho zdroje, (t.j. zdroje vody, půdy, energií a kovů), způsobuje stále se zvyšující zadlužení států i větší části obyvatelstva a  porušuje základní ekonomické pravidlo trhu – t.j. vyváženost nabídky a poptávky. Ta se v poměru k produkci ztrácí a systém se dostává do krize, kterou řeší buď ovládnutím dalšího území, nebo válkou. Nemusím být prorok, abych navzdory současné konjunktuře předpověděl, že bez expanze budeme mít do několika let v Evropě další hospodářskou krizi.

V celém západním světě se nastolil imperiální stav ovládaný bankami, monopoly, lobisty, zkorumpovanými politiky, kriminálními živly a vojenským výrobním sektorem (viz. CFR v USA). Úspěšně k tomu v Evropě přispívá Brusel svými směrnicemi, zásahy, dotacemi, direktivami i  pro-migrantskou politikou. Vážné nebezpečí nám hrozí i ze strany liberálně-anarchistických kruhů s jejich požadavky na multikulti, pozitivní diskriminací, rasismem naruby, propagací LGBT včetně Prag Pride a  s postupnou likvidací evropské kultury a tradic. Součástí toho je pražská kavárna i část neziskovek.

V jejich průniku do většiny politických stran a jejich vlivu vidím jednu z  příčin toho současného politického úpadku. Můžeme se jen dohadovat, jak a v jaké míře jsou tím velko-kapitálem financováni a ovládáni. (a lá Soros).

Ale stále se bude v médiích lhát, dokud se systém nezhroutí, nebo, – co hůře, nebude nastolen otrokářský řád a my budeme jeho otroky. Nebude to ale ten původní. Půjde to přes léky, potraviny, genetiku, čipy. Pokud je fašismus o ideologii a politice, imperializmus je o ekonomice, zisku a moci.

V současném systému monopolního kapitalizmu proto nevidím žádné schůdné evoluční řešení uvedené situace. K všeobecnému matení voličů přispěla i ztráta klasické pravo-levé ideologie. Pravicové strany jen prohlubují nerovnosti ve společnosti a jejich jediným cílem je zisk. Levice opustila svoji historickou úlohu, přistoupila na hru s mamonem a vědomě kolaboruje s chamtivou a egoistickou pravicí. Tím vyprázdnila svůj politický potenciál, což se zákonitě projevuje na jejich současných předvolebních preferencích v celém západním světě.

Pokud někdo, nebo něco ohrožuje jejich status, spřáhnou se všichni společně i s ďáblem proti každému, kdo by chtěl narušit tuto jejich hegemonii. Příkladem jsou volby ve Francii, Holandsku, Rakousku i USA, ………

U nás je situace podobná: hnutí ANO, ODS a TOPka za pomoci lidoveckých poskoků zajišťují výše uvedený model. KSČM hraje mrtvého brouka a ČSSD ústy svého předsedy Sobotky lže a lavíruje, ač se chlubí diplomaticky pronášenými úspěchy. Pro mě je Sobotka pesona non grata, ač bych s chutí použil jeden jadrný moravský výraz. V tomto tažení za další centralizací politické moci chce naše vláda i parlament zlikvidovat všechny malé strany, aby se zbavily konkurence a lépe ovládaly situaci v zemi. Slouží jí k tomu i přijatý zákon o kontrole nad hospodařením stran.

Takový je jen obraz a situace v nadcházejících volbách u nás.

K celé výše uvedené problematice mám proto na premiéra, vládu i parlament následující otázky:

– Proč máme v naší republice 80-ti % produktivitu práce a jenom 40-ti% mzdy průměru EU?

– Proč 10% naší české populace žije na hranici bídy, 30% se životním minimem a 2/3 pod jejím průměrem ?????????

– Proč je nedostatek peněz na zdravotnictví, školství a na důstojné důchody?

– Proč si západní firmy vč. bank vyvážejí ročně 300-400 miliad korun nezdaněného zisku?

– Proč jsou k nám dováženy nekvalitní potraviny a neprosadíme naši vlastní potravinovou soběstačnost?

– Proč plánuje MV (ve spolupráci S+Ch) 500 milionů Kč na integraci imigrantů, když prohlašuje, že nefunguje přerozdělování?

– Proč nemluví ústy Orbána?

– Kam se ztratila kauza církevních restitucí?

– Proč není důsledně řešena kauza OKD?

– Proč máme zvyšovat rozpočet a výdaje na zbrojení, když naše jednotky neslouží občanům této země? Aby měla Amerika odbyt své zbrojní produkce?

Na každou mojí otázku mám odpověď a řešení.

A pokračuji.

Propagandou o dotacích z EU se p. Sobotka rád chlubí, ale nic nám neříká o tom, že tyto dotace máme bohatě – (cca 1,5x) předplacené formou povinného příspěvku do kasy EU, investičními pobídkami, daňovými úlevami, přípravou stavebních ploch, rekvalifikacemi pracovníků atd. Tím se ale nechlubí!!!!

Proč vláda dopustí, aby naši zástupci v EP hlasovali proti našim zájmům?

Dne 18.5.2017 hlasovalo v Evropském parlamentu pro uvalení sankcí na ČR za nepřijímání migrantů, nebo se hlasování zdrželo těchto 12 poslanců:

1. Telička 2. Ježek 3. Charanzová 4. Dlabajová všichni z ANO

5. Zdechovský 6. Šojdrová 7. Svoboda z KDU – ČSL

8. Štetina 9. Niedermayer z TOP09, a 10. Polčák ze STAN

11. Poc a 12. Poche z ČSSD –  jak   s m u t n é!

Tak hlasují naši volení zástupci v EU – proti zájmům občanů ČR. Jsou to vlastizrádci, načichlí pochybným evropanstvím a měli by být druhý den za katrem.

Žádné muslimské migranty do naší země nepřijímat !!!!!!!!!!!

No muslims in Czech !!! Žádné multi kulti!!!

Co proti tomu dělá Sobotka ? Lavíruje a co kde naslibuje, o tom nevíme.

Potřebujeme takovou vládu a takového premiéra? A potřebujeme takový systém?

Řekl jsem A, řeknu i B!

Je jasné, že je potřeba totální změna stávajícího politického systému. Doba k tomu dozrála. Žádné klíče, ale biče.

Navrhuji vyhnat všechny současné strany z našeho parlamentu a do voleb ustavit a připustit profesní komory. Ty by měly jasné cíle a jejich hlasování by muselo odpovídat jejich profesním zájmům. Zároveň snížit kvorum pro vstup do parlamentu na 1 % pro zajištění potřebné plurality. V této podobě by mohli poslanci dodržet závazek hlasování podle svého vědomí a svědomí. Tímto chci upozornit i na to, že současná zkorumpovaná politická garnitura hlasuje podle vyšších direktiv, dojednaných kuchhandlů a legalizované korupce. Máte to hlasování v parlamentě vidět!

Suma summarum:

Jak jsem již navrhoval na minulých demonstracích, spojme své síly v odporu proti řízené imigraci, proti vládě, proti válce i současnému systému. Zestátněme přírodní bohatství a klíčové obory našeho hospodářství, protože největší lží privatizace bylo heslo, že nejefektivnější je privátní. Sloužilo jen k rozkradení společného majetku.

Vystupme z té prohnilé, byrokratické, lobisty, finanční oligarchií a nadnárodním kapitálem zkorumpované Evropské unie a utvořme na bázi V-4ky – 8-ky) Novou unii od Baltu až po Jadran. Je totiž smutnou skutečností, že se politika Bruselu podstatně rozchází se zájmy svých občanů, že ignoruje hlasy menších států a ve stávající podobě je nereformovatelná. Bruselská administrativa má charakter fašistické organizace a celá EU má imperiální sklony vůči státům východní Evropy. A z toho vyplývá i její chování. Ti, kdo se dnes staví proti její další integraci a imigraci, jsou občané bývalé východní Evropy, bránící nabytou svobodu, kulturu, svoji existenci a zemi. Ještě více Bruselu, a nepůjde zde žít. Stejný přístup je třeba zaujmout i vůči NATO, prosazující egoistické zájmy Spojených států a zatahující nás do své válečnické mašinérie proti Rusku.

Pryč z Evropské unie! Pryč z NATO! To je naše jediná šance na přežití.

Ať žije naše Česko a bratrské Slovensko!

Ať žijí svobodné národy Evropy!

– – –