Neetická zaměstnanost

Avatar
Původní autoři
Karel Stýblo
19.9. 2017       Rukojmí
Jak je v naší krajině patrno, pokus o kvalifikovaný odhad počtu našich cikánských spoluobčanů, je neetická věc. Vládní sčítání Romů nebude, je rasistické a nekorektní. Můžeme si jen nalít trochu korektního vína, z pachutí a se zápachem.

Z(at) tracená korektnost.

Korektnost byla vždy synonymem pravdy i důvěry. S tím vždy souvisela pravdivá informace jako dobrý sluha pro vyřešení někdy i nepopulárních problémů. Nechápu na příklad, proč se o nezaměstnaných Romech nemluví pravdivě a proč se občané o zlodějích kovů a jiné trestné činnosti dozvídají jen pokoutně. Snad proto, aby spořádání občané nerozdmýchávali národnostní nenávist? Asi je lepší, když se občan nedozví, že kriminalita cikánů je desetinásobná, než zbytek populace. Nebo mimochodem, že Vietnamská menšina vyrábí 75 procent drog v naší zemi.

Na druhou stranu, zbytek vietnamských imigrantů je zaměstnaných a jejich děti bývají mezi nejlepšími českými studenty. Protože oni velmi dobře vědí, že pracovat se vyplatí, že v jejich bývalé domovině, se sociální dávky nevyplácejí. Dnes je u nás nejnižší nezaměstnanost v Evropě, jinak řečeno volných pracovních míst, je nejvíce v historii České republiky. Nejkřiklavější příklad je v okrese Karviná, kde je 16 607 osob ve věku 15 – 64 let, kteří mohou pracovat a nabízí se jim 1 316 volných pracovních míst. Politická korektnost však nedovolí žádnou statistiku, na příklad kolik z těch 16 607 karvinských nezaměstnaných, jsou gádžové.

Snad je pravdivý, alespoň sumář nejčastěji nabízených prací:

Obsluha strojů a zařízení, montéři 33 297

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 33 147

Řemeslníci a opraváři 31 880

Pracovníci ve službách a prodeji 21 630

Techničtí a odborní pracovníci 11 262

Specialisté 11 162

Montážní dělníci výrobků a zařízení 11 016

Pomocní pracovníci ve výrobě 9 248

Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví 8 361

Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají 7 669

Samozřejmě tyto počty se neustále mění, ale faktem zůstává, že při tvrdší sociální politice by se nějací pracovníci ještě doma našli. Pracovní trh bude i v dalších letech potřebovat desítky tisíc lidí, proto normální a poctivý občan nechápe, že zdraví a silní chlapi od početných rodin nepracují a naši podnikatelé se přetahují o zahraniční dělníky. Vozit Ukrajince, nebo lidi z Mongolska do Čech, je absurdita naší korektní politiky k Cikánům.

Neetické pravdy.

Z oněch dvě stě až tři sta tisíc českých Romů jak odhaduje Úřad vlády, tvoří Romové asi 60 % obyvatel věznic. Navíc, dětskou kriminalitu a mládeže často organizují dospělí. Myslí si snad někdo, že nezneužívají zákon, protože děti nemohou být souzeny? Procento romských invalidních osob asi šestinásobně převyšuje průměr bílé populace. Statistika od roku 1989 neexistuje a běžný občan nechápe, zda je nemožné v byrokracii našeho typu, získat odpovídající statistické údaje.

Bohužel, náš systém sociálních dávek zvýhodňuje otce velkých rodin, kteří si chodí pro vyšší dávky, než si vydělají mnozí pracující gádžové. Takže, podle jejich zkušeností, jít do práce znamená zbytečně se namáhat. A proto si chodí na „pracáky“ jen pro razítko, že z rasových důvodů je nikdo nechce zaměstnat. S úžasem jsem někde četl, že mnozí považují fyzickou práci za Boží trest. Snad jedině proto, by normální a poctivý občan mohl pochopit, že zdraví a silní Cikáni nemohou pracovat. I když pracovní trh bude i v příštích letech potřebovat desítky tisíc dalších lidí.

Přidám malý příklad ze života nás ostatních, nechápajících občanů. Nejmenovaný ústav bramborářský potřebuje několik brigádníků na sklízení brambor z malého hospodářství a pokusných políček. Vedoucí hospodářství se obrátil na úřad práce. Obdržel kontakty na nezaměstnané, s kterými se měl telefonicky přímo dohodnout. Ne jen, že všichni dotázaní práci odmítli, ale nezeptali se ani na výši výdělku. Navíc, od mnohých obdržel sprosté a nepublikovatelné odpovědi. V tomhle případě věřím, že kdyby se na Úřad práce obrátil se stížností, v rámci korektnosti našich orgánů a neziskových organizací pro začleňování, by mohl být obžalován z rasizmu.

Politická korektnost.

Politická korektnost zužuje okruh povolených témat a stanovuje meze, jak se o těchto tématech smí hovořit. Určuje, co se smí a nesmí říkat, jak se to smí a nesmí říkat, a kdo co smí a nesmí říkat. Vytváří se pevná soustava a hierarchie povolených a nepovolených názorů a skupin lidí, které je můžou nebo nemůžou vyslovovat. Zavádí se dvojí metr posuzování mluvy a jednání podle toho, kdo je jejich nositelem a kdo adresátem. Vytváří paralelní realitu. (Andrej Duhan)

Jen to ne!

Jde o „staré dobré“ marxistické uvědomění, že nežijeme v komunistickém ráji, ale v bídě kapitalistické svobody. V neomarxistickém vidění světa politická korektnost není popřením reality, pouze vytváří realitu novou a lepší. Takže nevadí, že jsme cikány za sto let nedokázali začlenit do většinové společnosti. Český občan je podle Evropské Unie úplně hloupý, když nevěří v radostnou multikulturní společnost. Arabská kultura imigrantů nás docela určitě obohatí a přispěje i k nedokončenému včlenění našich cikánů do společnosti.