Jak funguje Systém Target2

Avatar
Původní autoři

Eugen Prinz a další,  (překlad a úprava MP)
19.9.2017  PI-News

Kdyby lidé pochopili systém peněz, měli bychom zítra ráno revoluci.” říkával Henry Ford. Německý autor Prinz a další čtenářům osvětlují, co to je systém Target 2.


Jak ve skutečnosti funguje systém Target 2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System)?

TARGET2 je platební systém, který umožňuje bankám v EU provádět mezi sebou peněžní převody v reálném čase. Tento postup se označuje jako systém zúčtování plateb v reálném čase (real-time gross settlement – RTGS)
Webové stránky Evropské centrální banky uvádí, že Centrální banky v rámci EU a komerční banky, které jim v jednotlivých zemích podléhají využívají Systém TARGET2 pro účely transakcí v eurech – a to jak vlastních, tak transakcí prováděných pro klienty – jde o více než 1 700 bank. Pokud započteme pobočky a dceřiné banky, umožňuje systém TARGET2 spojení s více než 55 000 bankami (a všemi jejich zákazníky) po celém světě.

Německo-italský obchod v systému Target 2 probíhá stejně, jako se obchod německých firem se Španělskem.

Například španělský podnik v Německu nakoupí výrobní stroje za 1 mil euro. Německá firma stroje dodá, španělský podnik za to poukáže peníze španělské obchodní bance, ta je dále poukáže španělské centrální bance. Španělská centrální banka tyto peníze již nepoukáže dále Evropské centrální bance (ECB), ale upozorní ECB pouze na to, aby zaznamenala, že dluží 1 mil eur, nejsou tedy poukázány skutečné peníze. ECB dále informuje německou centrální banku o tom, že má pohledávku na španělskou centrální banku, zde také nejsou poukázány žádné skutečné peníze. Německá centrální banka návazně poukáže 1 mil euro na účet obchodní banky prodejce výrobních strojů v Německu a ani zde neputují žádné peníze. Obchodní banka převede tyto peníze na účet prodejce.
Tímto systémem však některé eurostáty systematicky vytvářejí dluhy vůči Německu, navíc neexistuje žádná horní hranice resp. časové vymezení docílení vyrovnaného salda. Vyúčtování systému Target2 mezi státy se provádí ročně. Jde o vyúčtování, nikoliv vyrovnání. Tento systém tak de fakto vede k tomu, že Německo si platí vlastní exporty zejména do států jižní Evropy. Do současné doby jde o částku cca 800 miliard euro.

Pokud jde o otázku, zda za tyto Target2 dluhy získává úroky, což by mohly být jisté příjmy německého státu, tak ano, jsou na to úroky. Úrokování těchto sald je počítáno vždy podle platných úrokových sazeb. Až na to, že současný úrok na půjčky činí „0“ procent. Německo tedy za to nic neobdrží.

Ve skutečnosti tak dochází k záchraně jihoevropských bank před bankrotem, který platí německý daňový poplatník. Bez tohoto systému by však německý export nemohl být tak výkonný. Nezaměstnanost by vzrůstala. Odhadem by bylo v Německu o více než 0,75 až 1 miliónu více nezaměstnaných.

Proto také možná stále mizí z českých obchodů domácí zemědělské produkty, aby se nakupovaly italské a španělské. Hledají všemožné způsoby, co importovat z těchto zemí, aby se to v rámci Target2 vyrovnávalo. Česká republika zatím není součástí Target2 systému do doby než přijme euro. Pracovní místa pak však budou mizet u nás.

– – –