P.C.Roberts: Jak se USA staly válečným policejním státem

Avatar
Původní autoři

22. 9. 2017        PaulCraigRoberts
Profesor D.R.Griffin je houževnatým typem vědce. Napsal řadu důkladně zdokumentovaných knížek, demostrujících zcela zjevné slabiny oficiálního výkladu útoku na Světové obchodní centrum a na Pentagon z 11. září 2001, a poskytl celé hory svědectví a důkazů, které však jak prostitující se americká média, tak vláda USA ignorovaly. Ve své poslední knize Bush a Cheney – jak zpustošili Ameriku a Svět, profesor Griffin popisuje, jak sionističtí neokonzervativci a režim Bushe a Cheneyho společně s vojenskobezpečnostním komplexem a s médií využili 11. září k rozsetí islamofobie mezi americkou veřejností. 


Učinili to s úmyslem rozpoutat agresivní války proti Afghánistánu, Iráku, Libyi, Jemenu, Sýrii i některým provinciím Pakistánu s tím, že Irán zůstává zatím jen na mušce. Všechny ty války byly založeny na lžích a zfabrikovaných „důkazech“, na rozhodnutích kontrolovat ropovody a pohyb ropy vůbec, na snaze maximalizovat zisky pro vojenskobezpečnostní korporace, ve kterých měl Cheney osobní účast, i na na touze rozšířit neokonzervativní hegemonii nad světem.

Jedním zdůsledků tohoto lačnění se stala likvidace amerických ústavních zákonů, které bránily svobodu občanů a zakazovaly porušování amerických i mezinárodních zákonů, včetně zákona o nepřipustnosti mučit lidi.

Dalším důsledkem 11. září byly miliony uprchlíků, vyhnaných válkami ze svých domovů a zaplavujících dnes Evropu.

Američané mají tedy dnes policejní stát, v němž všichni občané podléhají těmto ustanovením: časově neomezenému zadržení či věznění při pouhém podezření, tzn. i bez usvědčení či důkazu, který by byl soudu předložen. Podléhají dále i možnosti být usmrceni, a to i při pouhém podezření a bez náležitého procesu práva. Podléhají i úplnému narušení jejich soukromí, počítaje v to i možnost prohlídky tělových dutin a to i bez soudního příkazu. Americké ženy tak mohou být povinny nechat si policií prohlédnout své vaginy i na veřejnosti, např. na ulici.

Podvodná „válka proti teroru“ tak přeměnila Ameriku v gestapácký stát. Důsledky té přeměny sice hodně Američanů na své kůži přímo nepocíťuje, ale zato jsou jim upřeny všechny informace o tom, jak americký stát likviduje celý svůj disent pod záminkou, že je nebezpečím pro národní bezpečnost USA. A tak lidé, kteří mluví tak, jak myslí, náhle zjistí, že je první dodatek americké ústavy už dnes nechrání.

S každým novým uplynulým dnem pravdy ve Spojených státech ubývá a demokratická kontrola vlády lidem už neexistuje vůbec. Američané žijí ve Čtvrtém Reichu, který už vypučel a je teď v plném květu.

Války a výdaje na ně se budou násobit s tím, jak vojenskobezpečnostní komplex bude dál využívat jím samotným vyrobené „hrozby“ s cílem neustále zvyšovat tok amerických zdrojů do produkce stále rostoucího množství zbraní, jež jsou pak využívány k ničení dalších a dalších zemí.

Profesor Griffin poskytuje i detaily příběhu o tom, jak USA přestaly být svobodným státem řízeným svými zákony, ale staly se hrozbou se nejen pro americké občanské svobody, ale i pro život na zemi.

Dle světových anket 25 % respondentů považuje USA za největší hrozbu míru ve světě. Což je pětkrát větší počet než respondentů, kteří tuto roli připisují Severní Koreji či Iránu.

Trump nás zradil. Přijal agresivní militaristickou neokonzervativní linii vojenskobezpečnostního komplexu, před kterým nás varoval prezident Eisenhower už v roce 1961, to je před 56 lety. Dnes se o této linii píše jako o té, kterou nám vybrala historie, aby zachránila světový mír. “Zbombardovat sedm až osm zemí až do doby kamenné”, zřejmě do této „ochrany světového míru“ dle washingtonského výkladu patří.

Vybral a přeložil Lubomír Man