Přidejte učitelům!

Avatar
Původní autoři

Michal Z. Čenko
5.9.2017  Outsidermedia

Učitelé se zase bouří. Mají malé platy. Práce s lidmi je tou nejhorší, jaká může být, a učitelé nechtějí dělat svoji špinavou práci pro stát za tak málo peněz. Musí tělesně umrtvovat nejmladší generace lidí, zpracovávat jejich mysl a vědomí, a průmyslově z nich vyrábět občany způsobilé pro jejich další zneužívání zaprodaným státem a cizí ekonomikou.
Ten stát nazýváme právním, ale již neuvádíme, pro koho je vlastně hlavně právní. Rovněž se nijak příliš neuvádí, že stát slouží ekonomice. Veřejně se nalhává, že stát ekonomiku údajně reguluje. Je v tom pořádný kus jízlivé ironie, neboť každému je jasné, že ta ekonomika je ekonomikou globální a jejím účelem je naprostá lokální závislost, devastace přírody, genocida lidské bytosti a vytváření lidské bídy a nedostatku z nadbytku.

Vykořisťované občany nelze děsit tím, že účelem ekonomiky ničení je blahobyt těch, kteří k tomu ničení lokajsky nejvíce přispívají a slouží, a naopak bída těch, kterým v zastoupení vládnou. Proto z úst všech správných demokratů, egocentristů, ekonomů, politiků, kapitalistů a jiných parazitů slyšíme tolik optimistických, komunistických a humanistických žvástů, které zakrývají opačnou praxi.

Chytřejší parazit má oproti hloupějším hostitelům jeden duševní rozměr navíc. Parazit má k dispozici podvojné myšlení, zatímco hostitel pouze jednoduché. Rozlišujícím činitelem je dědičnost (povaha, pokrevní a třídní původ) a vlivy prostředí (výchova a vzdělání).

Učitelé vyrábějí pro stát normální, duševně a tělesně deformované občany. Nahrazují v jejich mysli (mozku) přírodní realitu umělou. Normalita je dnes ovšem vysoce patologická. Je to závažná nemoc, která své hostitele chrání. Náš normální život je veskrze patologický. Žijeme ve virtuálním konstruktu a ztotožnění s jeho patologickou bází považujeme za normální a správné.

Vzdělání je jednou z hlavních příčin lidského neštěstí, nespokojenosti a devastace přírody. Kdo z těch všech gramotů, vzdělanců a inteligentů dosáhne vrcholu vzdělání a pochopí, že je vlastně k ničemu? Kdo z nich pochopí, že účelem teorie je její negace a praxe? Za praxi se dnes ovšem vydává služba v okovech teorie, která ve skutečnosti žádnou praxí není.

Tvrdé drogy dnes kolují i na základních školách. Příčiny narkomanie dětí a mládeže se hledají v omamných látkách nebo výchovných chybách rodičů. Méně již v masové mediální manipulaci veřejného mínění (reklama, propaganda, zvrácená kultura) a již vůbec nikoliv ve vzdělání. Je to pochopitelné, neboť zájem vysoce parazitní ekonomiky je nadevše.

Také se vám ještě po padesáti či šedesáti letech v noci zdají školní horory? Také se ve snech děsíte zkoušek, školy a učitelů? Ještě se divíte, že školní mládež hledá únik ze školního stresu v drogách? A jak jste na tom sami vy, se svým konzumem? Kolik kilo sádla máte navíc? Kolik vykouříte denně cigaret a vypijete alkoholu? Také hledáte úlevu v lécích, nakupování, televizi, autech, hobby, fotbalu či jiných zdánlivě bezpečných obezličkách?

Devastační ekonomika produkuje čím dál tím více nezpůsobilých občanů. Mimo zmíněné občany nedospělé jsou to lidé staří, nemocní, slabomyslní, smyslově postižení, nezaměstnaní, nebydlící a jiní, kteří nejsou schopni držet krok se zvráceným pokrokem, který nelze zastavit. Všichni tito zaostávají ve vzdělávání a potřebují velice jednoduché sociální prostředí, které není založeno na gramatické způsobilosti, na špatně pochopitelných spekulacích vychytralých obchodníků s lidskou bídou a zoufalstvím.

Klasickou pomůckou školního vzdělání byla dnes tolik zavrhovaná rákoska. Idioti namlouvají sobě i druhým, že jejím účelem byla šikana a ponižování rozvíjející se osobnosti (egoizmu) dítek školou povinných. Generace občanů a učitelů deformované výchovou a vzděláním k absurdnímu rozvíjení pudových (konzumních) sklonů nechápou, že primárním účelem rákosky byla připomínka těla, vrácení duševně bloumajícího žáka do tělesné reality. Myslím, že je zbytečné vykládat těm, kteří toto nechápou, o co jde. Nechtělo by to přidat učitelům, jejich chlebodárcům a nejen jim, ale všem, pár ran rákoskou, aby se všichni vzpamatovali?

Hlavním předmětem školního vzdělání by měla být tělesná výchova. Pokud toto neakceptujeme a prakticky nerealizujeme, je úplně jedno, jakým způsobem sejdeme z povrchu zemského. Jistě jste si již všimli, že poslední dobou se všechny tyto vlivy synergicky spojují. Stačí pozorovat sebe a své chování, a zděsíte se, jak jste normální.

– – –