Spisovatel Kuras a další debatovali o islamizaci…Plánuje se dovoz 56 milionů muslimů do Evropy. Jde o naše holé fyzické přežití. EU chystá likvidaci Evropanů, uprchlíci budou z nás.

Avatar
Původní autoři
Benjamin Kuras

Benjamin Kuras, exdiplomat a lídr kandidátky SPD

19.9. 2017   PL, část článku
Kuras zdůraznil, že hlavním problémem není islámská imigrace jako taková, ale sebevražda západní civilizace. Islámská migrace je jednou ze smrtelných zbraní, kterou mohou dát její nepřátelé západní civilizaci ránu z milosti. Další zbraně zabíjející západní civilizaci jsou dle něho kupříkladu konzumerismus, klesající porodnost, zpohodlnění, xenofilie (láska k cizímu), úpadek mužnosti, demontáž rodiny a přirozené sexuality, přetvoření etnických kořenů, stírání rozdílů mezi dobrem a zlem, fragmentace společnosti, multikulturlismus a politická korektnost či smysl pro posvátno a krásu.

V Evropě nyní vládne třetí generace neomarxistů, kteří nenávidí naši civilizaci a ve jménu humanismu se spojí i s nejvíce nenávistnou ideologií. Probíhá nová perzekuce a cenzura těch, kteří chtějí svůj národ a civilizaci bránit.

Muslimů je na světě 2,15 miliardy, 37 milionů jich ročně přibývá a denně se narodí 100 tisíc nových muslimů. Dle Pew Research Center 10 až 20 procent muslimů přímo podporuje terorismus. To by znamenalo, že v Evropě je nyní zhruba 100 tisíc džihádistů.

Kuras zmínil i to, jak se muslimové chovají z hlediska toho, kolik jich ve společnosti je. Pokud jich je do jednoho procenta, tak jsou v klidu a přizpůsobují se. Když jich je mezi jedním a čtyřmi procenty, požadují uznání a ústupky, vlastní čtvrti, uznání svých tradic, propagaci islámu; a kritici islámu jsou obviněni z xenofobie.

Když přesáhnou čtyři procenta, začínají útočit na domácí kulturu, veřejně hlásají agresivní islám, integrovaní muslimové jsou umlčeni, domorodé instituce brání muslimy proti domorodcům. Dochází ke kolonizaci, což je proces ovládnutí, změnění, přizpůsobení a eliminace původní populace.

Vlastizrádné elity. EU se inspiruje právem šaría

Budoucnost ilustroval Kuras na faktech, že v Paříži již tvoří muslimské děti 50 procent všech dětí stejně jako ve Vídni. V Lodnýně je bělochů již méně než 50 procent. Brit, který hodil šunkový sendvič na mešitu, byl odsouzen na jeden rok do vězení za islamofobii a po půl roce tam byl zavražděn…

Dle Kurase elity vědomě kolaborují s islamizací. „Jak řekl Churchill, hážou přátele krokodýlu v naději, že je krodkodýl sežere až jako poslední,“ podotknul Kuras a označil elity za vlastizrádce.

Pokud jde o snahu EU omezovat držení zbraní, tak se dle Kurase inspirovala právem šaría, které nemuslimům zakazuje držení zbraní. Probíhá cenzura a sledování Facebooku. EU podporuje dle Kurase kulturní čistku a genocidu Evropy a jejích národů. Dle ministryně Mogherini je islám součástí evropské civilizace.

Dle bezpečnostních expertů EU, kteří berou 20 tisíc eur měsíčně, je nejlepší cestou pouštět imigranty do Evropy. Místo multikulturalismu bude dle Kurase v Evropě islámský monokulturismus – islám se tak v historii choval vždy. „Jsme možná poslední generace západní civilizace,“ řekl Kuras. Ten také podpořil Okamurovu SPD, aby se netříštily hlasy odporu proti islamizaci.
Islám není náboženství, ale nenávistná ideologie, která nás chce zabít a zotročit

Dle exdiplomata Jiřího Kobzy, který působil v muslimských zemích, doktrína politického islámu vychází z učení proroka Mohameda ze 7. století. Islám dle něj není náboženství, ale nenávistná ideologie. Válka islámu proti nám trvá již 1400 let. „Nejsme ve válce s islámem, ale islám je válce s námi,“ řekl Kobza.

Mohamed v Mekce původně kázal islám „sluníčkářsky“, pak odešel do Mediny a cestou přepadl mekkánskou karavanu… Mekkánský „tolerantní“ Korán se používá jako jakýsi marketing islámu pro káfiry (nevěřící), aby uvěřili, že je mírumilovný. Islám se ale drží pozdějších nenávistných medinských veršů. Navíc existuje takzvaná takíja, tedy princip, že muslim může jakkoli lhát nevěřícímu, aby ho obelstil.

Připomněl přiznání Hermana Göringa, že nacisté využili všechny demokratické vymoženosti, aby pak demokracii zničili. Podobně dle něj postupuje islám. Islám je finacován ze zahraničí islámským bankovnictvím, které není zachytitelné – funguje na bázi neformálních vztahů a transferů. Ambasády arabských zemí pod rouškou podpory kultury podporují islamizaci v zemích, kde působí.

Dle Kobzy k nám muslimové cítí hlubokou nenávist a pocit nadřaznosti. Vše, co nám patří, jsou dle nich dary Alláhovy, které jsme jim ukradli. Nevěřící nemají na nic nárok. Rovněž jde o krevní mstu za to, jak se USA a další západní státy angažovaly v muslimských zemích. Díky tomu tam není rodina, která by neměla někoho mrtvého. Čili muslimy popohání i krevní msta.

Alláh mě povolal, abych vedl válku proti celému světu, dokud celý svět nebude pod správou Alláhovou a neuzná mě za jeho proroka

Připomněl, že Macron usiloval o hlasy muslimů a ti ho podpořili. Muslimové postupně získávají pozice i v politice, vytváří no-go zóny, své instituce, záchytné body a v celých oblastech vládne právo šaría. Povinností muslimů je platit daň na džihád. Připomněl výrok proroka Mohameda: „Alláh mě povolal, abych vedl válku proti celému světu, dokud celý svět nebude pod správou Alláhovou a neuzná mě za jeho proroka.“

Vítači, kteří dávají peníze či jídlo muslimům, je tak jen utvrzují v jejich pocitu nadřazenosti, že jim káfirové (nevěřící) mají sloužit, a jen je to vede k tomu, aby povzbuzovali k příchodu další nelegální migranty. „Jaký soucit můžete mít k někomu, kdo nemá soucit k nám a kdo chce ovládnout naši zem a vyloupit ji?“ řekl na adresu „uprchlíků“ Kobza.

Zmínil podporu státu neziskovkám. „Proč stát dává miliardy na podporu zničení sebe sama a na zničení demokracie?“ ptá se.

U nás je 20 tisíc muslimů a postupně mají požadavky na šátky, burkiny a podobně. Burkiny a hidžáb považuje Kobza za nástroj politického islámu. Islám není náboženství, ale ideologie nenávisti neslučitelná s demokracií, proto by dle něj měla být zákonem zakázána. Známí Kobzovi říkají, že Německo již svůj boj s islamizací prohrálo, poslední baštou je střední Evropa.
Kdy poteče krev u nás?

Zmínil Omarovu smlouvu pro dhimmí. Ta se dle něho velice podobá Norimberským zákonům. Připomněl spolupráci muslimů s nacisty, kdy muslimové vytvořili tři divize SS.

Dle něj není otázku, zda, ale kdy u nás poteče krev. Zatím zde muslimové nemají tak dobrou logistiku, no-go zóny a podobně, ale pracují na tom a proces islamizace ČR již začal. Ale díky naší podpoře akcí NATO a USA jsme legitimním cílem teroristů.

Podle Kobzy se musíme poučit z toho, co se děje na západě. Polévá ho pot, když vidí billboardy „Patříme na západ“. „Na jaký západ? Anglistán, Francistán, Germanistán, Belgistán?“ ptal se Kobza.

Uprchlíci budeme my

Milan Bubeníček řekl, že uprchlíky se mohou nakonec stát původní obyvatelé Evropy. Ti již prchají z předměstí Londýna, z Malmö a dalších měst. Bohatí lidé a Židé opouštějí Francii. Muslimové tvoří čtyři procenta obyvatel Dánska, ale mají podíl na jedné třetině geneticky vrozených poruch v celé populaci Dánska.

Dle Bubeníčka nejde o uprchlíky, ale migranty, kteří budou zátěží pro sociální systém, dále o teroristy a členy gangů.

Západ dle něho prochází krizí – kulturní, politickou, civilizační, ekonomickou, morální, sociální a civilizační. Je podporována destrukce. Místo lidských práv jsou privilegia pro destruktivní menšiny. Moci se chopili psychopati, kteří se chtějí udržet za každou cenu. Chtějí ovládat vykořeněné lidi, kteří nebudou hrdi na svůj národ.

Připomněl plán elit EU na dovoz 56 milionů muslimských imigrantů. Elity EU dle něho páchají genocidium – zničení rasové, náboženské supiny lidí. Zmínil, že francouzský prezident podporoval křížení ras. Připomněl též Kalergiho plán na vytvoření evropské euro-asijsko-negroidní rasy nových Evropanů.

Stejně tak zmínil plán na dovoz migrantů z Nigeru a Čadu, což jsou jedny z nejzaostalejších území na světě.
Obejmi džihádistu, který sekal hlavy…

Připomněl také sebevražedné iniciativy, které se dějí na Západě: V Dánsku „obejmi svého džihádistu“, Finsko – sociální dávky pro teroristy; sociální byty pro teroristy ve Švédsku. „Toto se dělá pro lidi, kteří upalovali lidi za živa a řezali jim hlavy,“ řekl.

Dle Bubeníčka je potřeba bránit národ, rodinu, vlastenectví, dobré sousedské vztahy, přátelství, místní komunity. Národ je širší rodina a vlast je širším domovem. Lidé se musí politicky angažovat a vytvářet tlak na své politiky a dobře je vybírat.

Šanci na záchranu máme, aspoň se o to musíme pokusit. Dle něj stejně jako podle Kurase máme nejlepší civilizaci a stojí za to bránit, co pro nás vydobyli předkové. Máme povinnost to nevzdat kvůli předkům i kvůli svým dětem. „V sázce je naše fyzické přežití a existence,“ řekl Vodička.
Mohu podepsat vše, co tu bylo řečeno…

„Mohu podepsat vše, co tu bylo řečeno,“ řekl poslanec ANO Zdeněk Soukup. Připomněl, že Platforma pro zachování evropské kultury a jejích hodnot vznikla i jako alternativa k politikům jako Dienstbier, Pelikán, Marksová, Valachová a podobně. Dle něj třeba spolupracovat napříč spektrem.

Z naší armády se stal expediční sbor, který ale není schopen bránit naše území. Je nutné podpořit domobrany a národní gardy. Zmínil, co má platforma před volbami v plánu.