Tajný plán USA na záchranu impéria

Avatar
Původní autoři

Igor Bukker
20.9.2017 Pravda, překlad ČeskéNárodníListy

Analytici z Pentagonu vypracovali svérázný přehled, přiznávající všechny těžkosti. Důvod: americká říše praská ve švech a její elita nechce ztratit vedoucí pozice. Obsahuje přehled nebezpečí pro Spojené státy.

Výraz “Washingtonský OBKOM (Washington DC)” je metafora, ale v principu špatná. Dokonce i proto, že sovětské oblastní výbory nejsou obecně vnímány jako orgány charakterizované zločiny proti lidskosti a válečnými zločiny. Naopak Bílý dům dal požehnání k bombardování Hirošimy a Nagasaki. Kromě atomových bomb má na svědomí další zločiny, včetně použití chemických zbraní. Nebudeme se dohadovat o tom, že to bylo možné, protože sovětská „říše” se blížila ke svému zániku a americká byla v kondici, vidíte-li to tak. Teď je vše jinak! Impérium made in USA vyčerpalo svou dobu rozkvětu a nachází se v úpadku.

Ztrácejíce vedoucí pozice po celém světě, uchyluje se americký establishment stále více k rozpoutávání vojenských konfliktů, k totální nadvládě a intenzivní propagandě prostřednictvím “strategické manipulace veřejným míněním”. Odtud pramení ve všech částech světa vznik všech druhů “Arabských jar” a Majdanů.

Stratégové v Pentagonu a jiných, ministerstvu obrany blízkých, strukturách, tak zvaných „mozkových centrech“ (tzv. think tank) po dobu několika měsíců připravovali studii – „Hrozící nebezpečí: ministerstvem obrany odhadovaná rizika ve světě při ztrátě hegemonie USA ( At Our Own Peril: DoD-Risk Assessment in a Post Primacy World )“

Tato monografie byla připravena s podporou a finanční účastí oddělení strategického plánování a politiky ( Strategic Plans and Policy Directorate; the Joint Staff, J5 (Strategy and Policy Branch) ). Její hlavní poselství je, že světový pořádek, který ustanovil lídrovství USA po první a druhé světové válce se může zhroutit.

Vladimir Putin, mimochodem, věnoval pozornost ztrátě vedoucího postavení USA. Ve svém projevu na 1. petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (PMEF) ruský prezident poznamenal, že rusofobie v řadě západních zemích “vybičovaná přes všechny meze” je reakcí na potvrzení multipolárnosti světa. A to se monopolárníkům nelíbí.” Zvláštní je, že monografie o 145 stranách, kterou jsme zmínili, byla zveřejněna přesně čtyři týdny po přesné charakteristice Vladimíra Vladimiroviče.

Studie je založena na předpokladu, že USA ztrácí svůj vliv ve čtyřech klíčových segmentech: ztrácí největší podíl na světové ekonomice, ztrácí převahu ve špičkové vojenské technice, ztrácí rozhodující vliv v politických a mezinárodních institucích a upadá globální přitažlivost americké kultury. Za těchto podmínek je stále obtížnější udržet bezpodmínečně dominantní postavení USA ve všech částech světa. Jinými slovy, hlas americké vlády na mezinárodní scéně zůstává silný, ale slábne.

Nebezpečí pochází nejen od globálních potenciálních konkurentů, jako jsou Rusko a Čína, ale také od regionálních mocností, jako je Severní Korea a Írán. Je riziko, že také léty prověřený spojenec v podobě Evropské unie bude stále více nezávislý na Spojených státech. Je pozoruhodné, že studie neposkytuje žádné konkrétnější údaje o údajné hrozbě pro bezpečnost USA, která by pocházela od Ruska a Číny.

„Tento světový pořádek a jeho nedílné součásti se vyvinuly po Druhé světové válce. Po zániku Sovětského svazu se přeměnil na unipolární systém a od té doby Spojené státy se svými západními a asijskými spojenci vše a plně ovládly. Až dosud USA s podporou svých spojenců mohly diktovat podmínky pro zachování mezinárodní bezpečnosti a zabránit vzniku konkurenčních center moci (rival centers of power and authority)”, píše se v monografii.

„Ačkoli Spojené státy zůstávají globálním politickým, ekonomickým a vojenským gigantem, již nejsou v nezranitelném postavení vůči konkurentům“, běduje zpráva: „Stručně řečeno, současnému stavu, který po Druhé světové válce rozvíjeli a pečovali o něj američtí stratégové, a který byl po desítky let rozhodujícím faktorem pro Pentagon, nehrozí jen „rozpad”, ale možná i skutečný „kolaps”.”

Autoři monografie podrobně demonstrují, jak Pentagon zaspal vlastní úpadek a globální změny ve světě a že ministerstvo obrany nevyužilo výsadní postavení, které získaly Spojené státy po rozpadu Sovětského svazu. A nyní nejsou Spojené státy tak silné, aby byly schopny automaticky zasahovat do všech lokálních konfliktů vojenskými prostředky.

„Všechny státy a tradiční politické mocenské struktury jsou pod rostoucím tlakem od endogenních (vnitřních) a exogenních (externě působících) sil. … Rozpad světového řádu po Druhé světové válce je téměř ve všech státech doprovázen dezintegrací politického, sociálního a ekonomického vnitřního pořádku.”

Stručně řečeno, americká vojenská akademie věří, že šíření „faktů “, které zpochybňují legitimitu americké říše, je hlavní hnací silou jejího úpadku, a ne vlastní vývoj v říši, na který tato fakta ukazují.”

Tato studie je navržena tak, aby nevyvolávala sklíčenost za beznadějného stavu věcí, ale je určena k tomu, aby vyvolala činnost. Analytici nabízejí jednoduchá a současně hrozivá opatření. Zejména – mnohem pečlivější monitoring – podle příkladu Národní bezpečnostní agentury, zvýšení výdajů na šíření „amerického pohledu na věc”, rozšíření vojenského aparátu a některá další opatření. Novinář, zabývající se investigativní žurnalistikou, Nafiz Ahmed, udělal mnohem podrobnější analýzu.

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf

Pozn.red.NR: Analýza Nafize Ahmeda ze stránek webu Medium mezitím zmizela.