Zpráva o stavu demokracie v Čechách aneb deset velkých hříchů českého parlamentu.

Avatar
Původní autoři

Jaromír Bradávka

16.9. 2017   Rukojmí

Koho si zvolíme do nového parlamentu – staré hříšníky nebo nové slušné a poctivé poslance? Posuďte sami…
1. Schválení církevních restitucí, navíc s pomocí (nepravomocně) odsouzeného „poslance“, v jejichž rámci dostaly majetek i náboženské společnosti, které v Československu před r. 1989 neexistovaly nebo nepůsobily..
2. Solar baron Act (zákon) nadiktovaný poslancům přímo zainteresovanými „podnikateli“, který zavedl pravidelné státní dotace soukromým výrobcům elektřiny a pro stát vyšší výkupní ceny elektřiny ze solárních zdrojů než jsou prodejní ceny spotřebitelům.

3. Protiústavní zákon o exekucích zavádějící vymáhání práva soukromými osobami s právem zisku a umožňující exekutorům zabavit při výkonu exekuce věci jiné osobě než dlužníkovi.

4. Protiústavní zákon o vstupu úředníků do obydlí bez povolení soudu za účelem kontroly topenišť.

5. Protiústavní zákon o vstupu do obydlí policíí bez příkazu soudu za účelem hledání legálně držených zbraní.

6. Protiústavní zákon omezující zakládání politických stran a diskriminující činnost malých mimoparlamentních stran.

7. Protiústavní zákon umožňující úředníkům (ČOI) vstup do uzavřených obchodních prostor (i násilím) bez povolení soudu a v nepřítomnosti majitele.

8. Protiústavní zákon umožňující úředníkům (ČOI) vystupovat při kontrolách pod falešnou identitou.

9. Protiústavní vysílání jednotek Armády České republiky do zahraničí na dobu delší než 60 dnů.

10. Schválení dohody CETA (liberalizace obchodních vztahů EU a Kanady), která umožní nadnárodním korporacím žalovat státy i celou EU a nadřadí zájmy a zisk korporací nad zájmy i legislativu států (náhrada za odmítnutou TTIP).