Ať lithium dál zůstává s touto krajinou

Avatar
Původní autoři

Jiří Jírovec
10. 10. 2017    
“Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí” si možná nějaká pravicová zpěvačka zazpívá po volbách.
Podívejme se co o lithiu řekl genius hromadění slov Sobotka ZDE.
“Celkově ve státní bilanci evidované domácí geologické zásoby jsou cca 160 tisíc tun lithia, z čehož je téměř 142 tisíc tun vedeno jako zásoby nebilanční. Jedná se však o údaje, které pocházejí velmi často ze šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Relevanci těchto údajů v tuto chvíli kriticky analyzují pracovníci České geologické služby.

K tomu je třeba dodat definici. Suroviny se podle těžitelnosti se dělí na:

bilanční – vytěžitelné a dostupné zásoby, které lze vytěžit a jejich těžba je rentabilní
nebilanční – nevytěžitelné z důvodů špatných geologických podmínek, ochrany přírody, odpisu zásob nebo nerentability těžby

Stát v současné době eviduje 18000 tun těžitelného lithia. Zbytek je nebilanční, ale tato klasifikace se může změnit podle toho, jak poroste cena lithia.

Výrok o České geologické službě lze interpretovat dvojím způsobem:

(1) Informací o geologii ložiska je dost, ale je třeba je vztáhnout k očekávaným trendům v použití lithia a tedy i jeho ceny; nebo

(2) Dostupné informace nejsou relevantní a potřebujeme další geologický průzkum.

Sobotka v další části zmíněného vystoupení prohlásil: “Ekonomická návratnost ložiska je v této době zpochybnitelná […] musíme mít studii proveditelnosti a složitě vypočítat zásoby […] je tedy nezbytné realizovat podrobný ložiskově geologický průzkum. Jeho úvodní fáze na tomto zmiňovaném území teprve probíhají.”

Tahle obecnost v překladu říká, že zatím nevíme nic a proč se tedy vzrušovat miliardami, které možná nikdy nebudou. V tom má nepochybně pravdu, zejména, když lithium dáme na pospas cizím společnostem.

Do prázdné diskuse přispěl i Zaorálek ZDE:

“V tuto chvíli se pracuje na studii proveditelnosti, která by měla být hotová v říjnu příštího roku, a pokud se ukáže, že těžba lithia je perspektivní, stát podle Zaorálka pracuje na tom, aby tu vznikla infrastruktura na využití lithia přímo v Česku.”

Opět potvrdil, že nevíme nic a zatím to víme přesně.

Dál říká, že když se budeme bít mezi sebou, “investor si může říct, že půjde jinam“.

Jenže, co když to je jinak a investor sem jde, protože mu již bylo cosi slíbeno. Proč by nešel rovnou do Zaorálkem zmíněného Srbska?

Nejspíš to znamená, že po čecháčkovsku necháme ty australské či jaké blbce surovinu těžit a pak z ní uděláme výrobky s obrovskou přidanou hodnotou.

Jenže co investor přinese? Peníze (ale ty jsou teď levné i pro nás, zejména když jsou naše finance v pořádku), drahý management a co ještě? Levné horníky z Rumunska nebo jejich konkurencí “zlevněné” české?

Řeči o investorech, které tady vítáme, vždy vynechávají to podstatné, tedy kolik to bude Česko stát. Potíž je v tom, že media selhávají. ČT to je jedno a ostatně stejně většinou zvou “odborníky” z Bakalových medií a Babišova media pracují spíš proti němu.

Zaorálek ještě dodal, “aby se chytili za nos ti, kteří měli velmi dlouho čas se zabývat lithiem a teď se najednou probudili”.

V překladu do lidštiny to znamená, že měli koukat politikům pod prsty, aby pak nebyli překvapeni, co s nimi tihle šizuňkové provedli.

Zaorálek má pravdu s držením nosu. Ono to opravdu všechno hodně smrdí.